Etiqueta: Mallorca

Encesa de Torres, Talaies i Talaiots pels Drets Humans

Encesa de Torres, Talaies i Talaiots Mediterrània

El sindicat UNIÓ OBRERA BALEAR s’ADHEREIX al MANIFEST d’encesa de Torres, Talaies i Talaiots pels Drets Humans d’aquest 2023, que enguany comptarà amb 78 elements patrimonials d’arreu de Mallorca en els que dia 14 de gener s’encendran pels drets humans a les 13.00 h i a les 18.30 h, amb senyals de fum en la primera cita i de llum en la segona.
Cal destacar que UNIÓ OBRERA BALEAR és una organització sindical què té i tindrà sempre molt present la DUDH — amb especial atenció, per la part que ens toca, a articles com els 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27…, desplegats en l’ordenament jurídic en què ens trobam immersos, val a dir que, de vegades, amb bastant de marge de millora —. Pensam que ni com a societat ni, especialment, per part d’aquells que tenen responsabilitats polítiques i pressupostàries, no podem restar impassibles davant les escandaloses lesions de drets encara més elementals: a la vida, a la llibertat, a la seguretat, a l’asil, entre altres, que s’evidencien de manera constant en les notícies que ens arriben diàriament.

Manifest que es llegirà el 14 de gener en l’encesa

Amb aquest ja fan set els anys en els que amb l’encesa de les torres, talaies i talaiots volem donar veu i llum a totes aquelles persones que posen en risc les seves vides fugint de la desesperació, la violència i la injustícia.

L’any 2022 milers de persones han seguit patint desaparicions forçades, tortures, violacions i discriminació en el seu intent d’arribar a l’altra vorera de la mar. Lluny de millorar la seva situació han patit el dolor afegit de veure com des dels governs de la UE es van consolidant posicions que ens envileixen com a societat. 

Aquestes persones han estat privades dels seus drets fonamentals i inalienables consagrats en la Declaració Universal de Drets Humans, drets que tots i totes tenim pel sol fet de néixer: el dret a circular lliurement, el dret a sortir de qualsevol país, inclús del propi i el dret a demanar asil, entre d’altres.  Les persones en moviment es veuen obligades a creuar el Mediterrani en condicions precàries i perilloses que condueixen en moltes ocasions a la mort. De fet, des de la darrera encesa de torres, talaies i talaiots ara fa un any, al manco 1988 persones han perdut la vida en la travessia d’aquest mar que s’ha convertit en la fosa mortal d’Europa.

La calamitat d’aquestes violacions de drets humans bàsics s’ha tornat a veure recentment també a terra, a Espanya, davant la mort de al manco 37 persones a la tanca de Melilla i la desaparició de al manco 77 persones més. Totes elles amb els seus noms, llinatges, somnis i famílies. Famílies que segueixen cercant veritat,  justícia i reparació més de sis mesos després dels fets sense que s’hagi identificat a un sol responsable. Des d’aquí condemnam aquests fets i exigim que no es tornin a repetir. Sense el respecte als drets humans, al mateix dret a la vida, correm el risc com a societat que la deriva actual ens desarmi dels referents necessaris per a conviure amb dignitat.

Malgrat tots els obstacles que s’interposin en el camí, per molt obscur que aquest sigui, la llum de la flama ha de romandre lluent, encesa, com a símbol d’esperança per a tota la humanitat.

Com diria Peter Benenson, el fundador d’Amnistia Internacional, aquesta flama que simbolitza l’esperança, l’hem de mantenir sempre encesa, per tots aquells que foren i són torturats, executats extrajudicialment o desapareguts. Per aquells que pateixen anònimament i moren enduent-se amb ells el seu dolor. Per aquells que s’han convertit en testimonis muts i sense nom de la injustícia i el dolor.
Aquesta flama que ens manté en peu amb la força per lluitar perquè aquestes violacions dels drets humans arribin al seu fi arreu del món.

Depèn de tots nosaltres que romangui encesa, així que lluitem per a que així sigui per sempre.

La nostra candidatura al complet

Eleccions sindicals 2022

Candidatura PitiüsesCandidatura MallorcaCandidatura Menorca
Feu clic damunt imatge de cada candidatura per consultar el llistat de persones de la nostra candidatura.

Dona un cop d’ull al nostre programa electoral

Feu clic damunt imatge per consultar el nostre PROGRAMA ELECTORAL al complet.

Consulta el nostre díptic de campanya

Diptic-UOB-Eleccions-2022

Programa electoral UOB 2022

Programa electoral eleccions sindicals 2022

A la legislatura 2022-2026, vetllarem, defensarem i lluitarem per:

RETRIBUCIONS

 1. El reconeixement de la tasca docent defensant una carrera professional ben dotada econòmicament, d’adhesió voluntària i que es basi, principalment, en el desenvolupament de la tasca docent.
 2. Retribucions econòmiques dignes i que garanteixin el poder adquisitiu del col·lectiu davant pujades inflacionàries.
 3. L’aplicació efectiva, sense enginyeria comptable, dels increments salarials dictats per l’estat i que aquests s’apliquin tant a les retribucions bàsiques com a les complementàries.
 4. La reivindicació històrica del cos únic: a igual feina, igual salari.
 5. L’equiparació de sou amb la resta de funcionaris de la mateixa categoria professional.
 6. L’increment substancial del complement de tutoria.
 7. El cobrament íntegre del complement de tutoria o de qualsevol altre càrrec per als docents que estan a mitja jornada.
 8. La compatibilitat del cobrament dels complements quan es donin situacions de doble càrrec.
 9. El cobrament de complements per exercir tasques el dia d’avui no retribuïdes com ara la coordinació de cicle o la coordinació TIC.
 10. L’actualització i equiparació del Fons social amb el dels altres sectors de l’administració.

CÀRREGA LECTIVA

 1. La reducció immediata de la càrrega lectiva per assolir les 23 hores a Infantil i Primària i les 18 hores a la resta de cossos.
 2. La reducció d’hores lectives de docència directa en funció del número d’alumnat amb necessitats educatives que ha d’assumir el professor titular de l’assignatura. Plantejarem que aquesta reducció s’inverteixi en hores per a l’elaboració de materials i atenció a l’alumnat NESE.
 3. La compensació econòmica o horària per a l’elaboració de materials digitals quan per elecció de centre es decideixi prescindir de materials didàctics elaborats per les editorials.
 4. La reducció d’hores lectives de docència directa quan es tenguin més de 130 alumnes o s’imparteixin més de 3 assignatures/mòduls.
 5. La reducció real de 3h lectives per als docents (inclosos els interins) majors de 55 anys.
 6. La recuperació dels desdoblaments a FP en els mòduls pràctics.
 7. L’increment de les hores per a les coordinacions pròpies d’FP, especialment el programa Erasmus+ i les de coordinació d’FCT. 
 8. Fer realitat les reivindicacions d’UOB Ensenyament pel que fa a la Coordinació TIC: remuneració del càrrec, compensació d’hores lectives, formació específica i la contractació de tècnics informàtics per a totes aquelles tasques no pedagògiques.
 9. Defensar un calendari escolar que garanteixi el temps de preparació i programació prèvia adient abans de l’inici de les activitats lectives.
 10. El dret al descans dels docents a partir de dia 1 de juliol davant qualsevol intent per part de Conselleria per alterar l’statu quo.
 11. El dret a la desconnexió digital durant les hores que no són de permanència en el centre. Volem garantir el dret a la pau digital fora de l’horari de treball. Volem una Llei de Pau Digital.

DRETS LABORALS

 1. La impartició de classes en les condicions climàtiques i ambientals legals i  existència d’un vertader protocol per part de Riscos Laborals.
 2. Una formació per als docents gratuïta, de qualitat, útil, específica per especialitats, en horari laboral o retribuïda, si es fa fora de les hores de feina en el proper Pla Quadriennal de 2024-2028.
 3. Fer realitat la reivindicació històrica de l’Estatut del Docent, per tal que desfaci ambigüitats i aporti claredat sobre els nostres drets i deures.
 4. La millora i ampliació de les llicències i els permisos per a tot el professorat, sense discriminacions, això és: tant per interins com per funcionaris de carrera.
 5. Contractació de terços de jornada per garantir el dret a la conciliació familiar sense carregar els departaments. 
 6. La regulació de l’any sabàtic per a docents que ja es preveia l’any 2006 a l’Acord del Consell de Govern de dia 28 de juliol i que mai s’ha arribat a desenvolupar.
 7. La modificació del gaudi del permís de maternitat/paternitat perquè es pugui gaudir sota la forma de reducció de jornada i així dilatar-se en el temps.
 8. L’elaboració d’un Pla d’Igualtat.
 9. L’elaboració d’un protocol per fer front a les agressions al personal docent.
 10. La consolidació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals amb els recursos suficients.
 11. La revisió del catàleg de malalties professionals.
 12. La dotació per part de l’administració de tota eina de treball docent, inclòs qualsevol dispositiu digital.
 13. Evitar l’extinció de les places de mestres de taller que hi ha a les diferents escoles d’art. 

DIGNITAT PROFESSIONAL

 1. Eliminar el marcatge horari que denigra la nostra professió.
 2. Garantir principis de lliure concurrència i publicitat en la designació de càrrecs funcionarials. 
 3. La dignitat professional del col·lectiu docent davant qualsevol atac a càrrec de les organitzacions i partits polítics de l’extrema dreta espanyola. Cap agressió sense resposta.
 4. La posada en funcionament del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. Perquè sigui una realitat aquest òrgan sigui un vertader interlocutor amb l’administració en qüestions pedagògiques. 
 5. Assolir els punts del decàleg de la vaga indefinida convocada per l’Assemblea de Docents (setembre 2013 – febrer 2016) que queden pendents d’aconseguir, com la davallada real de les ràtios, el cobrament de les baixes 100% remunerades i que els interins substituts cobrin l’estiu sencer.

INVERSIÓ EDUCATIVA

 1. Assolir un pressupost educatiu del 6% del PIB com a mínim, d’acord amb la Declaració Incheon 2030 de la UNESCO i atès l’infrafinançament històric de les Illes Balears.
 2. La renovació de tallers i equipaments per a l’FP i escoles d’Art i Disseny.
 3. La cessió o construcció d’infraestructures a fi que totes les EOI tenguin seu pròpia.
 4. Una planificació de les noves infraestructures, concretades en el Pla d’Infraestructures, que permeti la reducció de ràtios i s’ajustin a les necessitats actuals. 
 5. Un Pla de Digitalització que garanteixi una vertadera dotació de recursos digitals.
 6. Reforçar en la dotació de mitjans humans i materials per resoldre efectivament les incidències informàtiques habituals en els tràmits telemàtics que depenen de la Conselleria.

MODEL D’ESCOLA

 1. Una escola laica, de qualitat, moderna, arrelada al país, en català i oberta al món.
 2. Una escola que compensi les desigualtats socials i de gènere i que vetlli per la consecució d’un bon nivell acadèmic i competencial de tot l’alumnat. 
 3. Un model educatiu estable, fruit del consens i que vagi més enllà dels canvis de color polític dels governs.
 4. Una escola amb recursos econòmics i de personal suficients, que permetin fer feina en unes condicions de seguretat, per a la salut i de treball adequades.
 5. Els equips directius com a companys de claustre que han decidit fer un pas endavant pel bé del centre i no com a líders al servei d’un programa de promoció personal. 
 6. Els companys dels equips directius que són crítics i fidels al seu claustre i posen per davant la fidelitat al seu claustre quan l’aplicació de la normativa genera rebuig entre el professorat.
 7. L’empoderament dels claustres com a vertaders òrgans de decisió dels centres educatius. 
 8. Fer evident i derrocar la dictadura dels “experts en educació” a qui encarreguen l’elaboració de normativa i no coneixen la realitat del dia a dia dins l’aula.
 9. Reduir la burocràcia excessiva i inútil, que just serveix per carregar de feina el professorat i no aporta res a la millora de la qualitat educativa.
 10. Evitar qualsevol intent d’espanyolització i introducció de la cultura militar als centres educatius. 
 11. Consolidar i ampliar la xarxa d’escola infantil pública 0-3 anys i manteniment del suport a les reivindicacions de l’Assemblea 0-3. 

ESCOLA EN CATALÀ

 1. Aconseguir un diagnòstic real de l’ús del català a les aules tant per part de l’alumnat com del professorat. 
 2. Un ensenyament plenament en català, tant a nivell didàctic com a nivell de llengua vehicular. 
 3. La recuperació del Servei d’Ensenyament del Català, totalment necessari en una situació d’emergència lingüística com l’actual.
 4. Sumar forces a qualsevol iniciativa en defensa de la llengua catalana i la identitat pròpia.
 5. La convocatòria de tots els nivells de llengua catalana en les proves lliures dels diferents organismes.
 6. La solidaritat amb els companys/es víctimes de l’assetjament per motius lingüístics. Cap agressió sense resposta.
 7. Aconseguir que desapareguin les exempcions en Llengua i literatura catalana. També seguirem reclamant més dotació de recursos per a la immersió lingüística dels nouvinguts.
 8. L’obligatorietat de la prova específica de Llengua i literatura catalana a la nova selectivitat LOMLOE per tot l’alumnat. 

LEGISLACIÓ I NORMATIVA EDUCATIVA

 1. Defensar la participació del professorat en actiu en l’elaboració de normativa educativa davant qualsevol calendarització que respongui a criteris polítics.
 2. La creació immediata i posada en funcionament de la Mesa de Docents com a mesa de participació que estableix la LEIB.
 3. La continuïtat i sobirania dels Departaments didàctics com a òrgans de decisió acadèmica i pedagògica de les diferents especialitats de Secundària.
 4. Evitar que es vulneri el principi d’especialitat de manera imposada. Que la decisió de la integració de matèries en àmbits correspongui als Departaments implicats.
 5. Derogar o modificar la LOMLOE. Una llei amb la qual l’assemblea d’UOB Ensenyament s’ha posicionat en contra del fons i de la seva implantació. 
 6. Assolir un acord de les diferents institucions que vetlli activament pel consens i la continuïtat de la legislació educativa al marge de les anades i vengudes de la conjuntura política.
 7. La redacció d’uns currículums propis d’FP per a les Illes Balears, de manera que s’adeqüin al nostre teixit productiu. 

OPOSICIONS

 1. Unes proves selectives adaptades a l’actualitat i que permetin demostrar la vàlua docent i no la memorística. 
 2. Diferenciar l’oferta de places a les oposicions reservant places pels docents amb més experiència i pels docents amb manco experiència.
 3. Unes proves no eliminatòries i regular la possibilitat de reclamar al finalitzar cada part.
 4. Uns criteris de correcció, instruments d’avaluació i qualificació i instruccions detallats i públics.
 5. Vigilar que es convoquen a oposicions totes les places de les corresponents taxes de reposició.
 6. Ampliar les causes de renúncia dels membres dels tribunals.
 7. Millorar les condicions dels membres dels tribunals. Millora econòmica de les dietes per sessió de feina i quilometratge.
 8. L’alliberament de l’horari lectiu dels membres dels tribunals dues setmanes abans de l’inici de les proves. 

INTERINS

 1. Recompensar els aprovats sense plaça de cara a les llistes d’interins.
 2. La creació d’una comissió de revisió de l’annex IV de la resolució d’interins (llistat de titulacions que habiliten per impartir docència a cada especialitat).
 3. Uns processos d’adjudicacions i de tutorització totalment transparents i amb garanties.
 4. La creació de vacants i substitucions de terços de jornada per possibilitar l’accés a la docència un cop resolts els processos d’estabilització.
 5. Uns processos telemàtics àgils i amb garanties.  
 6. La no obligatorietat de marcar totes les places en el tràmit d’estiu.
 7. Una tutorització que es pugui fer en períodes de 15 dies i a més d’un centre.
 8. Defensar la dignitat, la igualtat de drets i oportunitats i la vàlua professional dels interins.
 9. Un barem de la borsa d’interins que sigui just, equilibrat i meritocràtic.
 10. Defensar els professors tècnics i els professors especialistes.
 11. Aconseguir que tots els interins que hagin treballat 5,5 mesos durant el curs cobrin, puntuïn i cotitzin els dos mesos d’estiu.
 12. Que els interins tinguin dret a la llicència per interès personal (dies personals sense retribució).
 13. Demanar que s’exceptuï als interins del requisit de disposar d’un contracte d’arrendament d’1 any per accedir a les ajudes de lloguer.
 14. Que l’administració faciliti habitatge social als docents destinats a una altra illa on és impossible llogar a preus raonables.
 15. Regular l’accés a les bestretes per part dels interins que cobreixin vacants.
 16. Una llista única i transparent, que permeti treballar alhora a la concertada i a la pública segons els principis de mèrit, capacitat i publicitat. Fins que això no sigui així, demanem que l’experiència a l’escola concertada no compti entre els interins no tutoritzats.

DESCENTRALITZACIÓ ENTRE ILLES

 1. Fer costat a les demandes de les comunitats educatives d’Eivissa, Formentera i Menorca sobre l’assumpció de més competències en Educació. Especialment pel que fa a la gestió en qüestions com infraestructures (IBISEC).
 2. Lluitar contra la massificació i l’abandonament històric de les infraestructures escolars, especialment d’Eivissa i Formentera. 

MODEL SINDICAL

 1. Prendre els acords per via assembleària.
 2. No caure en les cúpules autocràtiques que es perpetuen en els càrrecs.
 3. Limitació temporal de la funció d’alliberat sindical. Màxim 8 cursos.
 4. Acabar amb la formació en mans dels sindicats concedida per l’Administració, que suposa entrar en un procés de mercadeig de favors.
 5. Prioritzar la representativitat de tots els cossos als òrgans de govern.
 6. No volem tenir un local en propietat sinó que l’empresa, en aquest cas l’Administració, ens proporcioni un espai apropiat a cada illa on tenim representació per dur a terme la tasca de representació sindical així com estableix la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.
 7. Restablir el caràcter de negociació de la Mesa Sectorial d’Educació. No acceptarem la utilització de la MSE com a òrgan merament informatiu.
 8. Aconseguir que les actes de la MSE per part de la Conselleria siguin públiques i estiguin disponibles per a tot el personal docent i no docent.
 9. Difondre de tots els esborranys de normativa que ens arribin amb cada convocatòria de la Mesa Sectorial d’Educació a fi d’empoderar els docents i recollir aportacions.
 10. Informar després de cada Mesa Sectorial d’Educació a través d’un resum on detallarem els temes tractats, les reivindicacions fetes i els acords presos.

NOTA:
Les formes del gènere gramatical tradicionalment dit masculí que apareixen en aquest programa s’han d’entendre com a genèriques quan es refereixen a persones i, per tant, es refereixen a totes, amb independència del sexe amb què s’identifiquin.

Candidatura UOB Ensenyament Mallorca

Eleccions sindicals 2022
 1. Maria Magdalena Salom Pol
 2. Antònia Soler Rubí
 3. Aleix Font Gomila
 4. Albert Bonnín Mádiko
 5. Maria Carmona Roca
 6. Ignasi Palmer Forés
 7. Miquel Àngel Rosselló Bibiloni
 8. Tolo Carbonell Crespí
 9. Antònia Font Tous
 10. Joan Pau Beltrán Amengual
 11. Antoni Miquel Bauçà Company
 12. Martí Gené Ramis
 13. Joana Maria Mut Miralles
 14. Jaume Simó Sabater Garau
 15. Serafí Expósito Ruiz
 16. Carme Blanes Mayans
 17. Joan Marimón Munar
 18. Joan Miralles Rossinyol
 19. Tomeu Pons Capó
 20. Ramon Canet Carbonell
 21. Maria Fullana Company
 22. Joan Ramon Serra Álvarez
 23. Patricia Pascual Grimm
 24. Mireia Mulet Mas
 25. Toni Moragues Seguí
 26. Aina Peña Barceló
 27. Toni Bauzà Matas
 28. Jonatan Vo Medina
 29. Jordi Tornila Canals
 30. Xisco Martorell Salvà
 31. Francina Alemany Comas
 32. Nadal March Mascaró
 33. Antònia Llompart Cabanelles
 34. Toni Ribot Caldentey
 35. Maria Francisca Osuna Isern
 36. Toni Sureda Massanet
 37. Antònia Font Brunet
 38. Joan Oliver Garau
 39. Francisca Maria Mut Miralles
 40. Joan Noguera Vich
 41. Biel Vives Ferrer
 42. Maria Gelabert Oliver
 43. Jeroni Payeras Bergas
 44. Maria Garí Frade
 45. Eva M. Gálvez Núñez
 46. Xavier Castelló Llobet
 47. Maria Isabel Alomar Bennàssar
 48. Yasmina Marín Mas
 49. Llucia Manresa Oliver
 50. Jaume Roca Pizà
 51. Maria Antònia Moyà Bover
 52. Marta Cabot Duran
 53. Joan Roig Abraham
 54. Joan Roig Ferrà
 55. Aure Ibernón Gil
 56. Laura Jiménez Alemany
 57. Montserrat Alcaraz Vich
 58. Albert González Martorell
 59. Biel Campaner Salvà
 60. Laura Checconi Celià
 61. Arnau Company Matas
 62. Toni Borrás Mateu
 63. Laura Ferragut Jaume
 64. Francesca Pons Ortega
 65. Iria Rodríguez Lázaro
 66. Sebastià Sansó Nicolau
 67. Francesca Morey Bover
 68. Cristina Gual Colom
 69. Joan Carles Gregorio Simonet
 70. Catalina M. Català Bernat
 71. Victor Castells Avinyó
 72. Rosa Maria Galán Real
 73. Caterina Maria Julià Alou
 74. Maria Dolors Ramis Caldentey
 75. Estefanía Reus Llabrés
 76. Llorenç March Mascaró
 77. Josep Lluís Mercadal Vidal
 78. Maria Morey Matas
 79. David Martín Martínez
 80. Toni Pol Arrom
 81. Maria Magdalena Amengual Caldés
 82. Cristina Ferragut Jaume
 83. Catalina Riutort Mayans
 84. Ismael Moll Pelegrí
 85. Mònica Oliver Baeza
 86. Judit Jiménez Noceda
 87. Catalina Garau Sitjar
 88. Margarita Pou Segura
 89. Llúcia Sala Ferriol
 90. Mercè Seguí Cuquerella
 91. Tomeu Oliver Gomila
 92. Josep Andreu Genovart Rosselló
 93. Sebastià Sureda Rosselló
 94. Toni Frau Carbonell
 95. Marta Bestard Nigorra
 96. Jerònia M. Mulet Miralles
 97. Antònia Nicolau Tomás
 98. Tomeu Duran Serra
 99. Jaume Perelló Llabrés
 100. Maria Francisca Salom Ferrer
 101. Margalida Sureda Font
 102. Toni Vich Coll
 103. Susana Puchalt Morant
 104. Lluís Pons Llabrés
 105. Lluïsa Terrassa Ventayol
 106. Bernat Rosselló Enrich
 107. Eva Rotger Gelabert
 108. Aina Garcias Moyà
 109. Apol·lònia Llull Tenerife
 110. Maria Antònia Alajarín Pitarch
 111. Àngela Alemany Vives
 112. Maria Magdalena Castell Pons
 113. Àngela Melis Galmés
 114. Maria Villalonga Rotger
 115. Lònia Sansó Capó
 116. Rosa Maria Nicolau Pericàs