44 recursos d’alçada a les OPOSICIONS de 2018

 

Segons la resposta que hem rebut de la Conselleria a la pregunta que els vam dirigir, es van presentar 44 recursos d’alçada contra decisions dels tribunals de les oposicions de 2018. Un l’han desestimat i la resta és pendent de resoldre, segons Personal Docent per “acumulació d’expedients en el Servei Jurídic”.

També es van presentar dos recursos d’alçada contra la valoració de mèrits, un dels quals s’ha estimat i l’altre desestimat.

Finalment es van fer set recursos de reposició per motius diversos, tots ells desestimats:

  • un contra la convocatòria.
  • dos al nomenament de tribunals, coordinadors i comissions de valoració.
  • un contra la denegació de devolució taxes.
  • tres a les llistes admesos i exclosos.

L’informe de la Conselleria sobre les oposicions de 2018, que es tractarà demà en mesa sectorial, no fa esment a aquests recursos.

Recordam que des d’UOB ja vam denunciar el juliol passat que la Conselleria no va solucionar els vicis i errors de les
oposicions de 2017 i es tornaven a donar casos d’indefensió a les
reclamacions per la qualificació de les proves.