UOB denuncia indefensió dels aspirants a les oposicions docents

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia que la Conselleria no ha solucionat els vicis i errors de les oposicions de l’any passat i es tornen a donar casos d’indefensió a les reclamacions per la qualificació de les proves.

Segons la convocatòria els tribunals han de contestar les reclamacions per escrit, però sovint les respostes són vagues o genèriques. Si el tribunal ha adjudicat una nota numèrica amb uns criteris objectius, hauria de poder explicar a l’aspirant com els ha aplicat a la seva prova. Per altra banda els opositors haurien de tenir dret a una revisió presencial, com fan alguns tribunals per iniciativa pròpia, per dotar el procés de transparència i esvair les sospites de mala praxi. Aquest és el tractament que els docents donam als alumnes que s’examinen i en el cas d’unes oposicions no hauria de ser diferent.

La indefensió és evident en casos com el de Pedagogia terapèutica a Mallorca, on de 190 opositors per a 30 places només 32 han superat les proves. S’hi han presentat més de 50 reclamacions i totes s’han desestimat, amb explicacions imprecises que qüestionen l’instrument d’avaluació.

L’experiència de 2017 ens va dur a demanar la publicació prèvia dels criteris d’avaluació i puntuacions per apartats mitjançant rúbriques, i pel que veim es pot deduir que la Conselleria no ho ha transmès als tribunals. Les instruccions als tribunals tampoc no s’han fet públiques, en contra del que vam demanar des d’UOB.

Per altra banda enguany la Conselleria ha decidit eliminar les reclamacions després de la primera prova, també en contra del nostre parer, una mesura per guanyar temps que obliga a esperar que acabi la segona prova. Si l’objectiu principal és acabar aviat difícilment un tribunal aprovarà una reclamació a la primera prova, que donaria dret a examinar-se de la segona fora del calendari previst. De fet a hores d’ara no ens consta cap reclamació que hagi prosperat.

Recordam per acabar que rebutjam aquest model d’oposicions imposat des de Madrid i apostam per un procés selectiu que prioritzi l’aptitud didàctica i pedagògica.

Palma, 12 de juliol de 2018