OPOSICIONS 2018: Model de reclamació

Aquí teniu un model que vos pot servir per reclamar a les qualificacions de les proves
selectives. Si el descarregau el podreu adaptar al vostre cas particular,
contactau amb nosaltres per a qualsevol dubte.

Recordau
que hi ha un termini de 24 hores per reclamar des de la publicació de
les llistes provisionals, tant pel que fa a la primera com a la segona
prova.

La reclamació s’ha de presentar al tribunal i vos heu de quedar una còpia signada per un dels seus membres i amb la paraula “Rebut”.

MODEL DE RECLAMACIÓ