En contra del parer general de la comunitat educativa, Serveis Socials defensa l’esborrany de Decret 0-3 al CEIB

El director general de Serveis Socials i Planificació Andreu Horrach, en representació de la consellera de Serveis Socials Fina Santiago, es reuní amb els membres del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) per a presentar l’esborrany de decret que ha de regular els criteris d’autorització dels serveis assistencials de guarda d’infants de 0 a 3 anys.

Horrach explicà en primer lloc que havien sol·licitat reunir-se amb el CEIB arran del malestar generat en fer-se públic aquest esborrany, fet que havia sorprès la Conselleria de Serveis Socials des del moment en què el procediment per elaborar l’esborrany havia seguit les passes que marca la llei.

El director general explicà també que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les IB del 2010 i una altra del Tribunal Suprem que generà jurisprudència, determinen que s’ha de distingir entre centres educatius (escoletes) i centres no educatius (guarderies), fet que suposa que els centres no educatius no puguin ser regulats per la Conselleria d’Educació sinó que simplement s’hagin de regir per la normativa de llicències comercials.

Així, Horrach insistí en tota la seva intervenció en la necessitat de dur endavant aquest esborrany de legislació i defensà el gran bot qualitatiu que suposaria aprovar el Decret a més d’evitar la situació actual en què qualsevol pot demanar una llicència comercial per obrir una guarderia.

Andreu Horrach explicà a més que, a part d’entre 140 i 170 centres autoritzats per l’administració educativa, es té coneixement que existeixen entre 100 i 115 negocis d’activitat econòmica però que l’Administració no pot assegurar quants centres no educatius hi ha exactament perquè no està regulat que sigui obligatori registrar-se per a qui fa feina en aquest àmbit.

En la roda d’intervencions dels membres del CEIB, UOB exposà que:

 •  donam suport a les reivindicacions de l’Assemblea 0-3, ara ja constituïda en associació, i voldríem que els seus representants poguessin venir al CEIB a explicar les seves propostes
 •  l’etapa 0-3 ha de ser considerada etapa educativa i no servei assistencial, tal com prometien els partits que formen el Govern en les respectives campanyes electorals.
 • no es pot regular la situació si no es compta amb un diagnòstic clar de nombre i condicions de centres no educatius
 • s’ha d’iniciar una via d’anàlisi amb una comissió d’experts per poder reconduir els centres assistencials a educatius.

 La majoria de representants d’altres entitats coincidiren en aquestes demandes i n’hi afegiren altres com:

 • beques de menjador per a aquesta etapa
 • necessitat de saber on aniran els infants dels centres que no puguin continuar oberts per no complir la normativa
 • que s’obri l’escoleta de Can Nebot, a Eivissa, que duu 8 anys construïda i encara no ha obert mai
 • que la conselleria de Treball s’impliqui per a evitar que per manca de conciliació laboral i familiar hi hagi d’haver guarderies amb servei nocturn

En resposta, Horrach contestà que

 • realment l’única solució seria que l’etapa 0-6 fos obligatòria i, en conseqüència, educativa però que això seria un desastre per manca de places i infraestructures
 • qualificà de patètic i trist el problema de no poder saber quants centres no educatius hi ha exactament tot i que considerà que a l’hora de decidir si cal o no una regulació, és indiferent el nombre de centres
 • els requisits d’aquest esborrany són bastant inferiors als que marca la normativa educativa al Decret 60/2008 perquè sinó haurien de tancar fins i tot guarderies de centres concertats on els infants hi són ben atesos però que així i tot es troben en la mitjana d’altres comunitats autònomes
 • la CAIB és la penúltima comunitat autònoma en política familiar i Espanya és el setè dels darrers, per darrere de països com Mèxic

Finalment, el director general de Serveis Socials explicà que la tramitació d’aquest esborrany de Decret està aturada i es troba pendent de revisió per part dels serveis jurídics. El que ara vol la Conselleria és treballar el tema amb famílies, patronal, sindicats… i després dur l’esborrany al Consell Social, on hi ha representants de sindicats, dels tercer sector, de la UIB de la FELIB, dels consells insulars, dels ajuntaments, etc.