Continuam sense saber quina cobertura legal tenim davant les agressions

El passat dilluns 23 assistírem, juntament amb la resta de sindicats de l’educació pública i concertada a la reunió informativa convocada per la directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (ICEE); a més dels esmentats, hi assistiren també el director general d’Innovació i Comunitat Educativa i la cap del Servei de Planificació Educativa, amb el següent ordre del dia:

  1. Presentació de les línies d’actuació de l’ICEE.
  2. Mesures aplicades per millorar la convivència escolar.
  3. Suggeriments i torn obert de paraula.

Respecte a les línies d’actuació, l’ICEE explicà que les organitza en cinc blocs:

  • Foment de la convivència positiva, incidint en la prevenció, mitjançant assessorament o formació sobre bones pràctiques, mediació comunitària, o pràctiques restauratives.
  • Creació d’Unitats de Convivència i Comitès d’Experts per a elaborar i difondre protocols sobre assetjament, abús sexual, violència de gènere, etc.
  • Coordinació amb institucions i entitats que treballen la convivència.
  • Comunicació i difusió.
  • Àmbit normatiu, per valorar, elaborar i difondre la normativa necessària.
  • Avaluació de la convivència i de les actuacions realitzades.

Podeu consultar aquestes línies més desenvolupades clicant AQUÍ o ampliar una mica més consultant el document sobre èxit educatiu que la conselleria publicà recentment. La composició i funcions de l’ICEE les trobareu al Decret 10/2008, en què es creà l’Institut.

Pel que fa a les mesures aplicades, la directora de l’ICEE destacà:

Per a més informació sobre les accions dutes a terme, podeu consultar també l’esborrany de la memòria de l’ICEE del curs 2015/16 que s’ha entregat aquesta setmana al CEIB per a la seva revisió abans de publicar-se.

Quant als suggeriments, la directora de l’ICEE se centrà en la sol·licitud de UOB (vegeu també el comunicat de premsa) demanant un protocol amb instruccions sobre com actuar davant les agressions ja que no quedà especificat en el Protocol d’assetjament i el professorat desconeix les conseqüències jurídiques que poden tenir les seves accions davant un cas d’agressió violenta. Sol·licitàvem també formació específica al respecte i dotació de personal de seguretat als centres amb risc de conflictivitat.

La directora de l’ICEE incidí en què es volen potenciar les comissions de convivència als centres per incidir en la prevenció i evitar arribar a situacions amb violència i que, a més, tots els recursos econòmics actuals de l’ICEE es destinen a formació. Comentà el dubte de si la sol·licitud de UOB s’havia de respondre amb un protocol o amb un format diferent tipus orientacions. Així i tot, presentà un document de treball per a usar com a punt de partida en l’elaboració d’una resposta a les necessitats plantejades. Ara, podem fer aportacions a aquest document de punt de partida fins al dia 7/2/17, de manera que agrairem els vostres comentaris i propostes. Consultau el document de treball clicant AQUÍ.

El que no quedà gens clar i, per tant, haurem d’insistir en el tema, és l’aspecte jurídic sobre el qual el director general d’Innovació comentà que cauria més en l’àmbit de riscos laborals. Ara bé, hem de recordar que Educació no compta encara amb un servei propi de riscos laborals com des de UOB demanam des del  març de 2015 i que just ara es troba en fase pública de rebuda de suggeriments prèvia a la publicació d’un esborrany. Així, consideram necessari que la conselleria expliqui clarament davant quines responsabilitats jurídiques es troba el professorat davant situacions d’agressions entre alumnes i fins a quin punt i amb quins criteris l’Administració ens dóna cobertura i assessorament legal.