La comissió del Consell Escolar aprova l’esmena a la totalitat d’UOB a la selecció de directors

Foto: Blog del CEIB

Aquest dilluns 23/1/17 es reuní la Comissió Específica de Planificació del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) per començar a elaborar l’informe sol·licitat per la Conselleria sobre el segon esborrany de l’ordre per a la selecció dels directors de centres.

Aquest segon esborrany arribà al CEIB després que el primer esborrany passàs per MSE el 2/11/16 i per un període obert d’aportacions en què presentaren propostes i al·legacions els sindicats educatius, ADESMA, l’Associació de directors de Secundària d’Eivissa (ADIPE), Inspecció Educativa i algunes direccions generals de la Conselleria mateixa; podeu consultar les propostes i al·legacions a aquest primer esborrany amb la resposta de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres clicant AQUÍ.

Així, doncs, per a la reunió d’ahir, des de UOB tornàrem a presentar com a esmenes al segon esborrany les que ens foren rebutjades per la Conselleria a la primera ronda.

La primera d’aquestes fou una esmena a la totalitat argumentant que l’esborrany es basa en la LOMCE, de la qual el Congrés de Diputats n’exigí la derogació i paralització el passat 4/10/16 i que no es respecta el document d’Illes per un Pacte, alhora que reclamàvem l’elecció directa del director per votació secreta del claustre i del consell escolar del centre.

Aquesta esmena a la totalitat provocà un debat de dues hores en què s’aportaren, en general, les següents opcions:

  • La majoria dels assistents considerà que el CEIB, que ja s’ha manifestat reiteradament contra la LOMCE, hauria de retornar a la Conselleria aquells esborranys de normativa basada en la LOMCE.
  • La Conselleria pot elegir entre treure normativa basada en la LOMCE, com seria el cas de l’ordre, o usar el format de resolució que només implica un acte d’aplicació. Així, ja que no es pot evitar l’aplicació de certs aspectes de la LOMCE, almenys s’evitaria treure nova normativa que s’hi basi.
  • El representant de l’Stei insistí en la necessitat de publicar una ordre i no una resolució ja que això permetria modificar el barem tot i que no argumentà la necessitat de modificar-lo. El barem no ve marcat per la LOMCE i, per tant, per a  modificar-lo bastaria modificar l’Ordre autonòmica del 2010 vigent actualment.

Finalment, i davant la falta de consens, es passà a votar si l’informe que el CEIB remeti a la Conselleria sobre l’esborrany ha de ser una esmena a la totalitat o no.

  • Votàrem a favor de l’esmena a la totalitat els representants de UOB, COAPA, FERE, personalitats de reconegut prestigi, consell Escolar de Mallorca i consell Escolar d’Eivissa.
  • Votaren en blanc el ponent de l’informe (president del CEIB) i els dos representants de la Conselleria d’Educació.
  • El representant de Stei va dir que no havia volgut votar i, juntament amb la representant de CCOO, manifestaren que no podien assumir l’argument referent al document d’Illes per un Pacte.

Així, doncs, la Comissió Específica de Planificació remet a la Comissió Permanent del CEIB la proposta d’informe que presentaria a la Conselleria aquesta esmena a la totalitat a l’esborrany d’ordre de selecció de directors.

Si la Comissió Permanent accepta la proposta, l’informe només faltarà que sigui aprovat pel Plenari. Si no l’accepta, tornarà a remetre l’esborrany d’ordre a la Comissió Específica de Planificació i tornarà a començar el debat.

Continuarem informant.

Nota de premsa del blog del CEIB: