Inspecció publicarà un informe sobre el català

El cap d’Inspecció, Antonio Arbós, presidint una reunió d’inspectors devora el conseller Martí March

El cap d’Inspecció, Antonio Arbós, va anunciar durant la mesa tècnica de criteris de quota que el mes de febrer Inspecció publicarà un informe a partir de les revisions dels projectes lingüístics de centre i de l’assessorament que ha prestat a les comissions de normalització lingüística. El document farà referència tant a la pública com a la concertada.

Recordem que el novembre de 2015 vam instar Inspecció a vetllar pel compliment del Decret de mínims, una atribució que no apareixia al Pla quadriennal 1011-2015. També vam advertir que el Pla quadriennal d’Inspecció 2015-2019, aprovat pel conseller Martí March el febrer de 2016, es proposa contribuir a potenciar tant el català com el castellà.

Posteriorment, el Programa d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al curs 2016-2017, que es va publicar el passat setembre al BOIB, va anunciar com a segona actuació prioritària “La supervisió i el seguiment dels projectes lingüístics dels centres (PLC).

Recordarem també que a partir d’aquest curs 2016-17 els centres han d’introduir al GESTIB la llengua en què s’imparteix cada matèria
d’acord amb el PLC, cosa que hauria de permetre conèixer, almanco oficialment, quines matèries es fan en català, anglès i castellà. Haurem de comprovar si ho recull l’informe.

Per altra banda continuam a l’espera que la Conselleria ens contesti les preguntes que tenim formulades des del mes d’abril de 2016:

  • Quants d’alumnes s’han vist afectats per l’exempció, concedida per la Conselleria, d’impartir ciències naturals i socials en català tal com ordena el Decret de mínims.
  • Quin percentatge d’alumnat de les Illes Balears rep aquestes matèries en llengua estrangera.

Pel que fa a quants de centres havien demanat durant el curs 2015-16 permís per a no impartir socials i/o naturals en català, recordem que la resposta va ser zero. Una altra cosa és si això respon a la realitat. Si el proper informe d’Inspecció té un mínim de rigor també n’hauria de parlar.