Antoni Baos anima la campanya electoral

Antoni Baos de CCOO anima la campanya electoral, qualifica
Alternativa i UOB.ensenyament de “corporativistes” i els posa a nivell
d’ANPE

Antoni Baos ens ha qualificat de “corporativistes” però no
ha explicat els motius que el duen a fer aquesta afirmació. Estaria bé
que argumentàs perquè, segons ell, Unió Obrera Balear Ensenyament és
“corporativista”.

Nosaltres preguntam, ¿és “corporativista” reconèixer públicament que l’AD és un dels actors principals en l’actual escenari educatiu i un òrgan sobirà en la presa de decisions a l’hora de negociar amb la Conselleria?

¿És “corporativista” comprometre’s públicament a traslladar les
demandes de l’AD a les meses sectorials ja que l’Assemblea des del
moment que no té una personalitat jurídica pròpia no hi pot accedir
directament?

¿És “corporativista” convidar els representants que
l’AD elegeixi (portaveus, membres del CV, de les comissions, etc.) a
acompanyar-nos a les meses i a les taules de negociació?

¿ És
“corporativista” donar paraula que no signarem cap acord amb
l’administració si prèviament no ha estat referendat per l’AD?

I, ¿ és “corporativista” comprometre’s al fet que mentre la consellera
Núria Riera no convoqui els comitès de vaga de l’AD i dels sindicats
STEI i CCOO, demanarem una votació de l’assemblea per decidir si hem
d’anar o no, a les meses sectorials on es tractin punts que estan
integrats en la Taula reivindicativa de la vaga indefinida actualment
vigent?

Amb el diccionari IEC a la mà, CORPORATIVISME, vol dir:
“Doctrina i sistema socioecònomics basats en la constitució
jerarquitzada d’associacions professionals (patronals i obreres) per a
controlar els problemes econòmics i laborals”.

On és el
“corporativisme” i la “constitució jerarquitzada”? Que els docents
organitzats des de la base i d’una manera horitzontal en assemblees
preguin decisions, segons la nostra opinió, és tot el contrari del
corporativisme.

http://dbalears.cat/…/baos-dolent-uob-alternativa-son-corpo…