Etiqueta: Col·legi professional

Presentada la iniciativa del Col·legi de docents a la UIB

Ahir, 3/11/16, a la Sala de Graus de l’edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB, es presentà la iniciativa de l’Assemblea de Docents de crear el Col·legi Professional de Docents.

El principal impulsor del projecte, Antoni Salvà, destacà que l’educació és l’únic servei essencial que no té representació col·legial des del punt de vista professional tot i que sí existeixen diferents col·legis lligats a titulacions concretes i que, arribada l’hora de l’apoderament dels docents, és el moment de començar a prendre consciència de la docència com a professió, remarcant la transversalitat que suposa cobrir des d’educació infantil fins al nivell universitari i la necessitat de connectar entre sí el professorat de totes les etapes.

Des d’UOB manifestàrem el nostre total suport a la creació del Col.legi, figura clau per defensar amb entitat jurídica la professionalitat i dignitat col·lectiva dels docents, tantes vegades menystingudes pels responsables polítics que fan i desfan lleis i normatives educatives sense consens amb la comunitat educativa.

La iniciativa de la creació del col·legi tengué molt bona rebuda entre el públic assistent, majoritàriament professorat de la UIB, que destacà aspectes com els currículums i plans d’estudis o la formació permanent del professorat com a temes importants en què es fa evident la necessitat del Col·legi.

Si us interessa llegir el nostre comunicat de premsa en suport de la iniciativa, el trobareu clicant AQUÍ

UOB Ensenyament dóna suport a la iniciativa de crear el col·legi professional de docents de les Illes Balears i reclama a l’Administració que s’escolti els docents

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament dóna
suport a la iniciativa sorgida en el si de l’Assemblea de Docents per
tal de crear el Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears
.
Una de les raons principals del conflicte educatiu que es va aguditzar
des de 2013 ençà i que continua exacerbat, entre d’altres motius, per la
imposició de la LOMCE, és el menyspreu per part dels responsables polítics envers la professionalitat i la dignitat col·lectiva dels docents. Un col·legi professional és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que té com a tasca ordenar i vigilar l’exercici de la professió respectiva a fi de satisfer amb eficàcia la prestació dels serveis. Des del moment que un col·legi professional és una corporació de dret públic es converteix en un ens col·laborador del Govern i de l’Administració de les Illes Balears el qual s’ha de consultar
mitjançant la realització d’estudis, l’emissió d’informes, l’elaboració
d’estadístiques, etc. Tot això, a més de participar en els òrgans
assessors o consultius de les administracions públiques.

Un col·legi professional de docents no entra en col·lisió amb els sindicats, que cobreixen les reivindicacions de caire sociolaboral, i sí en canvi omple uns buits existents com són la col·laboració amb les universitats en l’elaboració de currículums, la capacitació dels futurs titulats i la seva incorporació a l’activitat professional mitjançant les accions formatives pertinents; la col·laboració en la formació permanent del professorat a través d’activitats de formació tècnica i de perfeccionament professional; la participació en l’avaluació del professorat i la carrera professional i en l’elaboració del model de les proves de les oposicions; vetllar pel prestigi professional, l’ètica i la dignitat de la professió docent; salvaguardar la independència i la integritat de la professió…

Qualsevol
reforma educativa que es vulgui portar endavant té el fracàs assegurat
si no parteix de la base de consultar, escoltar i tenir en compte en tot
moment l’opinió dels professionals que estan en contacte permanent amb
l’alumnat i les famílies. Estam farts de reformes educatives creades
dins un despatx, per persones alienes a la professió o, en el millor
dels casos, per professionals que fa molts d’anys que no exerceixen o
que han perdut el contacte directe amb les aules. El col·legi
professional també hauria de ser consultat en aquest aspecte.

Palma, 2 de novembre de 2016

L’Assemblea de Docents decideix iniciar una campanya de denúncia de les ràtios il·legals

Foto: Assemblea de Docents

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

Davant la preocupació generada per les notícies que ens arriben dels
centres sobre les ràtios previstes pel curs vinent feim una crida a la
comunitat educativa perquè les denunciï

Avui dia 2 de juny a les 17’30h. a l’IES Binissalem l’Assemblea de Docents s’ha reunit i ha tractat els temes següents.

S’ha informat sobre la reunió amb el Conseller d’Educació i Universitat, Martí March,
del passat 23 de maig per reclamar el compromís de l’increment de la
inversió en Educació per a l’any 2016 en el que el Govern es compromet a
revertir sobre els pressupostos d’Educació qualsevol millora de
finançament i ampliació dels marges de despesa que es produeixin al
llarg de 2016. Des d’aleshores estam a l’espera que el conseller ens
convoqui a una propera reunió amb responsables d’Hisenda i
Administracions Públiques per aclarir quina era la situació
pressupostària a 14 de desembre de 2015 (data del compromís adquirit amb
tots els partits que donen suport al Govern) i quina és la situació
actual, després de l’increment.

Referent a les ràtios, l’Assemblea de Docents ha acordat iniciar una campanya de sensibilització i denúncia de les ràtios il·legals
que preveim que tendrem a molts de centres el curs que ve. Volem
traslladar aquesta situació preocupant a les altres entitats de la
comunitat educativa com FAPA, Crida, etc. per tal que s’uneixin a la
reivindicació de ràtios legals. De la mateixa manera, traslladarem la
nostra denúncia als partits polítics.

Pel que fa al tema del cobrament dels mesos d’estiu del col·lectiu de docents interins i arran de les darreres sentències favorables a Madrid i Navarra, hem acordat iniciar un contenciós administratiu per reclamar aquest dret.

Col·legi professional de docents: avui s’ha fet la primera
recollida presencial de signatures necessaries per presentar a la
Conselleria de Presidència. Se n’han recollides 790 de diferents centres . El procés continuarà fins a final de curs

La consulta a les assemblees de centre sobre la destinació del fons de la caixa de resistència ja s’ha iniciat.

Assemblea de Docents: Signa pel col·legi professional de docents

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

Un col·legi professional és una eina de participació assembleària i
democràtica dels treballadors amb capacitat de decisió. Ens possibilita
intervenir en la regulació de funcions tan fonamentals com
l’organització escolar, la planificació educativa, els currículums,
l’accés a la funció docent, la formació del professorat o establir el
nostre codi deontològic.

És imprescindible recollir un nombre significatiu de signatures
per dur a la Conselleria de Presidència la proposta d’Iniciativa
Legislativa i que el Parlament crei per llei el Col·legi de Docents. Ens
hem d’organitzar per obtenir-ne les suficients.

Participa i col·labora emplenant aquests fulls. Els podeu anar guardant fins a la propera assemblea o enviar-los per correu ordinari a la següent adreça:
IES Binissalem
Andreu Pol “niuer”, batlle s/n
07350 BINISSALEM

Per a més informació sobre la creació del Col·legi professional: https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFTm40TWVmeExiZGM/view?usp=sharing

TOTS SOM IMPRESCINDIBLES!