NO al ROC

Avui dematí hem assistit a una Mesa Sectorial per negociar sobre el nou Reglament d’Organització i Centres.

El primer esborrany es va fer públic el passat mes de març, esborrany al qual UOB va presentar una setantena d’esmenes. Posteriorment es tractaren aquestes esmenes en una primera reunió bilateral amb la Direcció General de Planificació i Centres dia 29 de març i posteriorment en una segona reunió bilateral dia 27 de maig. Finalment, la setmana passada es va convocar la Mesa i se’ns va enviar el segon esborrany que hem negociat avui.

Ja no teníem moltes esperances després de veure que algunes de les esmenes acceptades en la reunió bilateral no es veien reflectides en el segon esborrany, però en el decurs de la Mesa s’ha fet més que palès que no canviaria gaire cosa.


UOB s’ha refermat en totes les esmenes presentades prèviament, fent especial insistència en alguns aspectes del reglament que impedeixen clarament que UOB es posicioni a favor del ROC, els més destacats dels quals són:

  • La negativa de la DG de Planificació i Centres a no deixar de manera explícita en el document que no s’augmentaran les hores de permanència fixades a l’horari personal de cada docent. Des d’UOB Ensenyament reclamam un redactat que deixi fixades les 26 hores de permanència sense haver d’estar subordinades a les Instruccions corresponents.
  • No a l’ús tendenciós del llenguatge que “quasi obliga” a l’organització per àmbits. Tot i que aquesta decisió sigui competència del claustre.
  • No a què el ROC dilueixi els departaments, posant els àmbits en el mateix nivell.
  • No a què les direccions dels centres puguin decidir perfils propis per a determinades places.
  • No a què les direccions dels centres siguin qui decideixin si s’ha de fer o no ús del marcatge.

Atès que no s’han arribat a acords en cap dels temes principals i que la manera de negociar per part de Conselleria fregava el xantatge, UOB Ensenyament ha votat negativament l’esborrany de Decret.

Ara, si no hi ha canvis de darrera hora, l’esborrany seguirà el seu camí passant, en primera instància, pel Consell Escolar de les Illes Balears, on tendrem una nova oportunitat d’intentar introduir les esmenes que UOB Ensenyament considera imprescindibles per tal de garantir els drets sociolaborals dels docents.