UOB reclama que es vaccinin tots els docents sense excepcions

Circular 226/2021

Contravenint la indicació que el passat dimecres 3 de març es va donar a la reunió de la Comissió Paritària, podeu veure la notícia aquí, on es va assegurar que tot el personal docent seria vaccinat a partir del dia 8 de març, fins i tot abans, el sindicat Unió Obrera Balear, Consell Sectorial d’Ensenyament denuncia que s’estan deixant docents fora. Avui mateix hem entrat a registre tant a la Conselleria de Sanitat com a la d’Educació la reclamació que es vaccini a tot el Personal docent.

Des de la setmana passada les informacions sobre la vaccinació han estat diverses, contradictòries i fins i tot discriminatòries i ni tan sols la versió oficial de Conselleria es confirma en els fets: UOB ha pogut comprovar que s’estan aplicant diferents criteris en la vaccinació depenent del tipus de centre, ensenyaments o illa. Des d’UOB volem manifestar que aquest descontrol en els criteris establerts esdevé un greuge comparatiu inexplicable entre docents, ja que és incomprensible que aquesta aleatorietat pugui respondre a criteris sanitaris.

Concretament, hem rebut nombroses queixes per part del personal docent dels CEPA, al qual no se l’ha citat per a vaccinar-se dins del grup 6, fet confirmat per Conselleria però ens trobam amb la paradoxa que sí s’està vaccinant i donant cita per a fer-ho als docents dels CEPA d’Eivissa i Formentera. No sabem encara si es vaccina o no al personal de les EOI i hi ha illes on ja ha rebut els vaccins el professorat de Conservatori però, en canvi, a altres no.

Per tot això, no només denunciam la confusió generada amb una qüestió tan sensible i important com és la salut dels docents, sinó que també volem afegir la importància de la vaccinació del Personal docent que treballa a les Escoles d’adults pels següents motius:

  • Primer, pels informes emesos des de la mateixa Conselleria d’Educació i Formació Professional, en concret la Direcció General de Personal Docent titulat “Pautes d’actuació per als docents davant un cas sospitós de la COVID-19 als centres educatius. Versió 4 – 19/2/2021” on destaca que el percentatge de transmissió entre adults és més alt que entre diferents rangs de nens i nenes i joves, afirmant-se que: “L’ECDC assenyala que la població d’entre 1 a 18 anys presenta taxes d’hospitalització i mortalitat substancialment menors que altres grups d’edat.”
  • Segon, el mateix informe esmenta com “diversos estudis epidemiològics observen que el nombre de casos que es produeixen entre els contactes d’un cas durant el seu període de transmissibilitat poden ser inferiors en la infància que en l’edat adulta.”
  • Que, a més a més, als centres d’educació de persones adultes es treballa també amb població gran, amb alt risc, o amb persones amb risc d’exclusió social, la qual cosa pot ser un motiu afegit de vulnerabilitat.

Per tot això exigim:

  • Que es vaccini dins del mateix període i de manera simultània a tot el personal docent i no docent dels centres educatius, inclòs el personal dels CEPA i de la resta d’ensenyaments oficials, com EOI i Conservatoris, aplicant el mateix criteri per a tots els tipus de centres i ensenyament, així com els docents vulnerables i els majors de 55 anys.
  • Davant la falta de rigor en les formes i procediments detectats, exigim doncs formalitat, tractament igualitari de tot el professorat com es correspon i que s’actuï tal i com s’havia anunciat vaccinant tot el personal docent en el grup 6. 

Amb la salut dels docents no s’hi juga!