Manca de docents i espais per tornar a l’escola amb seguretat

Avui dilluns, 31 d’agost s’ha duit a terme de manera virtual una Mesa Sectorial extraordinària per tractar l’esborrany de la Resolució conjunta del conseller d’Educació i de la consellera de Salut amb les mesures de prevenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària de la COVID-19 als centres no universitaris per al curs 2020-21. Hi han participat, a banda dels representants dels treballadors, el conseller March, la directora general de Personal Docent, el director general de Planificació, el director general de Formació Professional, la directora general de Primera Infància i Innovació, el cap de servei de Prevenció de Riscos Laborals.

UOB ha votat en contra de la Resolució, com la resta de sindicats, llevat d’un que s’ha abstingut.

Una vegada més constatar l’actitud de menyspreu del Conseller cap als treballadors docents convocats com a representants seus per aquests motius:

 • Gran roda de premsa  de la setmana passada presentant-se com un gran gestor i volent fer creure a les famílies que és possible començar el curs amb unes bones condicions de seguretat davant el coronavirus.
 • Informació als mitjans abans de negociació efectiva en mesa sectorial. Avui no s’ha entrat a negociar res, s’ha informat.
 • Presentació d’uns esborranys modificats amb força canvis en relació als que s’enviaren amb la convocatòria i que no s’han pogut estudiar a fons ni compartir amb els docents amb anterioritat

Esborranys modificats

Trobareu en vermell les modificacions

Posicionament UOB

Personal i espais

 • L’assignació als centres de personal sanitari i tècnic de riscos laborals que supervisin la salut i les mesures de prevenció
 • La contractació de més personal de neteja per garantir la desinfecció de les aules, lavabos i espais comuns en general les vegades que sigui necessari
 • Més docents per poder desdoblar sempre que sigui necessari per garantir les ràtios necessàries per respectar la distància mínima de seguretat d’un metre i mig. Segons el conseller la quota té un increment de 560, la qual cosa representa un increment molt petit a l’hora de suportar tants de grups desdoblats, cotutories, burocràcia extrema, etc.

Ràtios

 • No superar mai els 20 alumnes, ja que quan més amunt anam més minva
  la distància de seguretat i creix el risc de contagi i aparició de
  brots que poden afectar qualsevol sector de la comunitat educativa
  (PND, MiP, alumnes i famílies) i, per extensió, la societat.
 • Informació, un cop
  constituïts els grups d’alumnes sobre les ràtios
  resultants per centre i nivell educatiu.

Escenari B

 • Concreció  com s’organitzara aquest escenari a partir de 2n d’ESO
 • Aturada que la nostra jornada laboral es
  converteix en un pou sense fons, en un xiclet que s’allarga fins a
  extensions inhumanes fent doble feina, la presencial i la telemàtica
 • Rebuig a reassignar totes les hores lectives que no
  són d’atenció directa a l’alumnat que el centre consideri per
  tal de poder dur a terme la nova planificació, excepte les hores de
  reducció dels majors de 55 anys

Interins substituts

 • Necessitat d’agilitzar la valoració dels docents vulnerables que estan a llistes d’interins en el moment que se’ls adjudica una plaça. 
 • No seria acceptable que s’hagués d’incorporar sense tenir la valoració feta.

Calendari escolar

 • Tal
  com férem a la comissió del calendari escolar ens oposam que el
  curs comenci dia 10 i enguany més que mai amb tota la feina
  preparatòria prèvia disparada.

Prevenció, detecció i cribatge

 •  Obligació que a escoles i instituts es disposi ja al moment de començar de tot el material necessari: bates d’un sol ús, pantalles facials, màscares, desinfectant de mans i de superfícies, recipients de recollida de material rebutjat, mampares etc.
 • Necessitat de posar a disposició dels centres termòmetres adequats i suficients  per poder
  prendre la temperatura diàriament (o amb la freqüència en què ho pugui organitzar) i no just a una part i de forma
  aleatòria.

 • Conveniència d’un cribatge al gruix de la “població escolar” mitjançant proves de detecció de COVID-19 


Principals preguntes formulades

 • Els grups de convivència estables com poden ser una garantia d’evitar els contagis si fora de l’àmbit escolar els alumnes es relacionen amb alumnes d’altres grups, centres, etc?
 • Com es es garantiran els grups estables en les assignatures optatives a secundària?
 • Hi haurà qualque tipus de remuneració de les moltes hores extres que es veuen venir?
 • Hi haurà PC per a tots els qui els demanin (alumnes i docents)?
 • Es pagaran factures de telèfon, ampliacions de connexió, etc.? És obligació de Conselleria facilitar les eines per al teletreball.
 • Es permetrà la transmissió telemàtica de la classe a l’aula? Si és així, què passa amb el dret a la pròpia imatge?
 • Tendrà el centre informació directa del Centre de Salut dels alumnes que es troben en quarantena per ser contactes estrets o hagin iniciat símptomes compatibles no detectats al centre? És evident, com ja passa, que hi haurà famílies que no ho respectaran, com no prendran la temperatura.
 • Com es gestionaran les places itinerants en matèria de seguretat sanitària atès que es multiplica el risc de contagiar i contagiar-se?
 • Per què es davalla alguns companys el nivell de vulnerabilitat al COVID-10 sense haver canviat les seves condicions de salut
 • Què passa amb les llistes d’interins dels professors especialistes. Com se solucionarà que puguin optar a fer feina si no han aconseguit una vacant? Quedaran congelades aquestes llistes?
 • Com funcionarà a l’hora de cobrir substitucions d’educació primària? Qui tindrà preferència per cobrir-les, els que just tenen educació primària o els especialistes?
 • És cert que Educació física i Música no s’impartiran perquè seran semipresencials i els especialistes passaran a ser cotutors?

Esperam resposta escrita a aquestes preguntes.