Interns substituts al tercer trimestre

ADJUDICACIONS DE SUBSTITUCIONS
La Conselleria ha publicat la següent informació:

INSTRUCCIONS PER A LA PRESA DE POSSESSIÓ:

  • Tots els docents als quals se’ls adjudiqui una plaça durant aquest 3r trimestre hauran de fer el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió (disponible al ‘Portal del docent interí’) i, a continuació, posar-se en contacte amb el director del centre per formalitzar la presa de possessió.
  • El TERMINI MÀXIM per formalitzar la presa de possessió serà el dia següent a la data d’adjudicació. (mentre feu el tràmit de substitucions podeu consultar la fitxa de centre amb les dades de contacte).

PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS EXTRAORDINARI:

  • Es recorda que en els casos en què es justifiqui una necessitat urgent de cobrir una plaça per evitar un perjudici greu en la prestació dels serveis educatius essencials es podrà aplicar, en qualsevol moment, el procediment extraordinari d’adjudicació de places amb els aspirants disponibles a la borsa.

SEGON TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS:

  • A causa de les circumstàncies excepcionals de l’estat d’alarma, el següent tràmit de substitucions tindrà lloc entre els dies 30 d’abril i 4 de maig (en els horaris habituals dels tràmits de substitucions dels caps de setmana).
  • L’adjudicació de les places es farà el mateix dia 4.

ALTRES:

  • És important que les preses de possessió es formalitzin en el temps indicat. Si fos necessari els Serveis de Primària i Secundària, així com les delegacions territorials, podran facilitar el contacte dels centres i/o equips directius.
  • Aquesta informació també s’enviarà als equips directius dels centres.
  • Portal del docent interí: https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/
  • Tràmit previ a la presa de possessió: https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=EC0070POSS&version=1