Reclamam que es respecti el dret a la reducció horària dels interins majors de 55 anys

Davant la vulneració reiterada del dret a la reducció horària dels interins majors de 55 anys, que afecta fins i tot els docents que participen dins el primer procés d’adjudicacions, hem reclamat a Educació que estableixi un procediment per informar les direccions dels centres, en el moment de les adjudicacions d’agost i primeres substitucions, quins interins són majors de 55 anys, de manera que disposin de temps suficient per modificar els horaris per tal de respectar-los el dret.

Hem reclamat també que les direccions dels centres comuniquin als afectats que poden lliurar la sol·licitud de reducció horària a la qual tenen dret.

Recordam, per altra banda, que UOB no va aprovar els esborranys d’instruccions sobre horaris, entre altres motius perquè:

  • la reducció de 3 hores lectives per als majors de 55 anys queda en
    funció de la disponibilitat del centre. Tot i que els representants de
    Planificació ho neguen, fins el curs 2009-2010, aquest inclòs, les
    instruccions deien: “Substitució per altres activitats de fins a tres hores lectives setmanals sense disminució retributiva“, sense introduir el requisit de la disponibilitat del centre.
  • en el cas dels interins majors de 55 no es garanteix a bastament la
    compensació d’hores. Es deixa en mans de les direccions dels centres i “si per raons d’organització del centre no fos possible, es compensarà amb CHL al principi o al final de la jornada laboral“. Si vos trobau amb zero lectives de reducció, no dubteu a reclamar 3 CHL!