UOB reclama que el Pla de Coeducació escolti els docents

Circular 141/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, reclama a la Conselleria que tingui present el col·lectiu de docents a l’hora de gestionar el Pla autonòmic de Coeducació, encara en fase d’elaboració. La direcció General d’Innovació i comunitat educativa, a l’hora d’introduir millores a través de l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar, no ha consultat les agents de coeducació per tal de recollir aportacions, amb l’excepció d’alguna plataforma cívica.

Les docents agents de coeducació es demanen, primer, per què no han estat consultades. Segon, tampoc estan d’acord que el Pla s’hagi redactat sense consultar els centres. I tercer, per què el perfil dels coordinadors de coeducació que s’exigirà a partir de l’any qui ve només inclourà psicòlegs i pedagogs, quan hi ha molts docents de la branca de Socials i d’Humanitats formats, amb experiència i sensibilitzats amb un tema que exigeix un compromís voluntari i vocacional.

Des d’UOB reclamam no només que s’obri el perfil, sinó que aquestes persones estiguin formades sòlidament en coeducació. A més, demanam que es puguin coordinar amb les agents de coeducació que ja estan actives i en contacte amb la realitat del centre, i que es creïn comissions de coeducació que impliquin més docents.

Finalment, per tal de complir la Llei d’igualtat de dones i homes de 2016, tots els centres haurien de disposar d’un agent de coeducació, poder treballar en xarxa i establir tutories obligatòries i planificades a tots els nivells.

Reclamam que aquestes peticions siguin tingudes en compte per millorar les expectatives de la coeducació, un tema educatiu de vital importància per assolir la igualtat d’oportunitats i combatre la xacra de la violència de gènere.

Maó, 2 de maig de 2019