S’ajorna la mesa sobre nou Decret d’ensenyament d’adults

 

A la mesa sectorial d’avui dematí Personal Docent ha decidit ajornar fins a una nova mesa la discussió i aprovació dels esborranys de:

UOB ha comptat durant la mesa amb l’assessorament de Xisca Muñoz, presidenta d’ADAIB, associació que integra totes les directores i directors dels CEPA i que presenta al·legacions un cop consultats els claustres. A la seva intervenció ha fet constar:

 • Que les plantilles estables es redueixen amb el nou Decret de plantilles perquè les jubilacions passen a ser places de quota.
 • Que el mínim de plantilla és de 6 docents i s’hauria d’augmentar, sobre tot per als centres amb més alumnes.
 • Que els CEPA només tenen sis hores de coordinació com a màxim mentre l’IES més petit en té 24.
 • Que amb la nova tipologia de centres n’hi ha que en surten perjudicats perquè als CEPA no s’adjudiquen membres d’equip directiu per a cadascun dels supòsits (FP, aules externes, semipresencial, etc.).
 • La deficiència de les infraestructures i els problemes d’accessibilitat.
 • Que s’ha de flexibilitzar la temporalització de les sessions d’alumnes i docents.
 • Que la Conselleria hauria de liderar la coordinació dels diversos ensenyaments que hi ha a cada zona (CEPA, Ajuntaments, ONG…)
 • La necessitat urgent del Servei d’Ensenyament de persones adultes.
 • La necessitat d’exigir a les empreses que contractin alumnes titulats. La inexistència d’aquesta obligació fa que els CEPA no arribin a una borsa d’alumnes molt àmplia, entre la qual la franja de 45 a 55 anys sense ESO.
 • La manca d’hores lectives per a l’atenció a la diversitat i d’orientadors.

Nosaltres teníem a punt una bateria d’aportacions per als diferents
documents, però els altres sindicats han al·legat manca de temps per
analitzar-los i d’aquí la decisió d’ajornar la reunió. S’ha obert un
termini fins dia 23 de novembre per presentar al·legacions per escrit.

Des d’UOB ja vam fer al·legacions al primer esborrany de Decret el curs passat. Algunes no se’ns han acceptat i en conseqüència tornarem a demanar:

 • Que l’estructuració per àmbits dels currículums no sigui preferent sinó voluntària.
 • Que els àmbits siguin impartits en general per dos docents.
 • Que es reguli el suport educatiu per atendre a la diversitat.
 • Que es donin hores de coordinació per als programes de transversalitat.
 • Que no es llevi als CEPA la formació a distància per passar-la a l’IEDIB.

Entre les que se’ns han acceptat i apareixen al segon esborrany:

 • Que es tingui en compte que a l’ESPA no existeix el grup-classe com a l’ESO, on tothom fa les mateixes matèries.
 • Que es convalidin les matèries aprovades a l’ESO, si bé queda per veure com es durà a terme això si s’insisteix en imposar els àmbits.
 • Que el consell orientador es doni únicament en acabar els estudis i no a cada nivell.
 • Que es pugui continuar agrupant més de dues sessions per matèria.
 • Que es pugui continuar aprovant els àmbits per nota mitjana a partir d’un 4 a les matèries.

Pel que fa al Pla estratègic hem expressat la nostra disconformitat amb què el calendari d’actuacions deixi per al curs 19-20, quan no hi ha garanties que continuï el Govern actual, la creació del Servei d’Educació de persones adultes, la dotació de personal per atendre la diversitat, orientadors i personal no docent, així com “promoure” la consolidació de la plantilla orgànica. Igualment es deixa per al curs 20-21 l’adaptació del mobiliari, la millora de la connectivitat a internet i l’habilitació d’espais per a les TIC/TAC i la creació de beques, entre d’altres.

De fet, el nou Decret tampoc podrà entrar en vigor dins aquesta legislatura.

La propera mesa sobre aquestes qüestions es preveu per a mitjans de desembre, us tindrem informats. Agraïm una vegada més a Xisca Muñoz el seu assessorament.