Avaluació d’assessors i directors de CEP: informació de la Mesa de dia 15

A la Mesa Sectorial d’Ensenyament (MSE) que tengué lloc dilluns 15 de gener, es varen tractar, de forma conjunta, els esborranys que han de regir el procés d’avaluació d’assessors i directors de CEP.

La DG d’FP i Formació del Professorat explicà que la finalitat de les dues convocatòries és establir el procés d’avaluació únicament d’aquells assessors i directors que volen continuar desenvolupant la corresponent tasca. Per tant, aquells que no vulguin continuar ocupant la comissió de serveis, no fa falta que facin res, simplement no han de participar en el procés.

Una de les dades que se’ns facilità és que actualment hi ha 16 assessors i 3 directors de CEP, tots en comissions de serveis d’una durada de dos anys.

Com a novetat principal en aquestes avaluacions que ja es feien se’ns indicà que abans simplement hi havia una comissió de valoració i que ara es pretén establir uns criteris més transparents i objectius, així com l’elaboració d’informes, etc.

L’Administració va destacar que l’entrevista personal amb els interessats la farien per coherència (perquè ambdues parts puguin opinar) però que en cap cas atorgaria punts extres. També varen recordar que els sindicats poden assistir, amb veu però sense vot, en els processos de valoració, ral com passa en els de selecció.

Cal tenir en compte que els interessats en continuar han de presentar la sol·licitud d’avaluació i memòria de les actuacions realitzades en el termini de 20 dies, un cop surti publicat en el BOIB, fet del qual us avisarem; i, tot seguit, enviar a l’adreça snlf@dgfpfp.caib.es una còpia de la sol·licitud en què consti la data d’entrada al registre i una còpia de la memòria.

Per a més informació detallada sobre els informes de valoració, la comissió avaluadora, etc., podeu accedir als següents enllaços:

 Continuarem informant.