UOB denuncia presses, improvisació i arbitrarietats a les oposicions

COMUNICAT DE PREMSA


Unió

Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denúncia que les oposicions a
cossos docents s’han vist perjudicades per les presses que la
Conselleria ha imposat als tribunals amb la intenció d’acabar
l’adjudicació de places el més aviat possible. Està previst que els
docents que aprovin les oposicions sol·licitin plaça el 23 i 24 de
juliol, i després quedaria l’adjudicació de destí als interins.

La
instrucció d’acabar el més aviat possible i una mal aplicada “sobirania” dels tribunals han ocasionat la majoria
d’irregularitats denunciades. Per exemple, temps insuficient per acabar
la prova pràctica, per altra banda sovint poc relacionada amb la
realitat de les aules, enunciats incorrectes o confusos i sense indicar
la puntuació, manca de criteris d’avaluació clars, negativa dels
tribunals a explicar les puntuacions atorgades, i en algun cas fins i
tot l’incompliment del propi reglament, que estableix que els
funcionaris que opositen a noves especialitats han de fer unes proves
diferents i al marge de la resta. A tot això cal afegir la
inseguretat que suposa haver de preparar,
per normativa estatal, uns temaris obsolets de més de vint anys
d’antiguitat.

Demanam també que es revisi el sistema
de codi secret de la prova pràctica, que podria no garantir l’anonimat
ni evitar, en conseqüència, que determinats tribunals només aprovin
tants aspirants com places disponibles, a fi d’estalviar-se baremar els altres.

Pel
que fa a l’exposició oral de la
segona prova, de caràcter didàctic, els aspirants han quedat indefensos
pel desconeixement dels criteris d’avaluació que aplicarien alguns
tribunals.

Des d’UOB reclamam una mesa
sectorial urgent per tractar totes aquestes incidències, tant per
garantir els drets dels aspirants d’enguany com per evitar que les
irregularitats es repeteixin en el futur.

Palma, 10 de juliol de 2017

dBalears: 

AraBalears: 

Diario de Mallorca: 

Última Hora: