UOB denuncia que els tècnics especialistes interins de FP són tractats com ‘kleenex’

COMUNICAT DE PREMSA


Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia que el canvi dels
requisits per accedir a places d’interins de professor tècnic de FP
tanca les portes al col·lectiu de tècnics especialistes, que fins ara
han prestat serveis a plena satisfacció de l’Administració.

Els
nous requisits, que es van començar a aplicar per al curs actual,
imposen un període de sis anys per acreditar una titulació acadèmica
superior, que es redueix un any a cada convocatòria. Els docents
afectats, que imparteixen classe a centres públics des de fa més de 10
anys, no han pogut presentar-se a oposicions perquè en alguns casos no
se n’han convocat durant més de 15 anys, o bé s’han exhaurit les quatre
convocatòries a què tenien dret, i ara se’ls exigeix de cop i volta
obtenir un títol universitari fora de l’horari laboral. Cap altra
comunitat autònoma no ha establert un requisit semblant
.

Es
dóna el cas que aquest canvi de criteris es produeix arran d’un recurs
contenciós-administratiu presentat per la regidora de seguretat de
l’Ajuntament d’Eivissa, Estefanía Torres Sánchez (PSOE), juntament amb
una advocada i un particular. Una sentència de juliol de 2015 va
declarar nul l’accés dels tècnics especialistes no per il·legal, atès
que l’Administració té potestat per decidir els criteris a aplicar, sinó
perquè les bases de la convocatòria no n’explicaven els motius
. És a
dir que la Conselleria podria haver fet constar a la convocatòria
següent la motivació, que és senzillament la manca d’aspirants amb
titulacions superiors, tal com va al·legar el lletrat de la CAIB durant
el contenciós, però va optar per introduir uns nous criteris arbitraris i
sense cap fonament pedagògic.L’ampli marge que té la Conselleria per fixar els criteris de selecció d’interins ho demostra el fet que hi ha sis comunitats autònomes que permeten participar els tècnics especialistes a les borses
amb el requisit d’acreditar una determinada experiència docent. En
alguns casos s’hi afegeix haver aprovat oposicions, parcialment o
totalment (1).

Per altra banda, la titulació superior que s’exigeix als tècnics especialistes interins no s’aplica en el cas de les oposicions per a 10 especialitats
per normativa estatal, també per manca d’aspirants amb aquest requisit
(a les Illes Balears només es demanen dos anys de serveis als interins
d’aquestes especialitats). Tampoc no s’aplica a les convocatòries
extraordinàries d’especialistes, a les quals la Conselleria ha de
recórrer quan queden places sense cobrir pel procediment ordinari i no
s’exigeix titulació.

Ens trobam davant un nou
exemple de maltracte als docents, en aquest cas per satisfer no sabem
encara quins interessos, que demostra la poca consideració del Govern
actual cap al col·lectiu que va fer possible el canvi de color polític a
les institucions.Reclamam que es reconegui la capacitat professional d’aquests docents, prou demostrada al llarg del temps, i que
es modifiquin les properes convocatòries de forma que se’ls permeti
continuar presentant-se a borses, sense les restriccions esmentades i
amb uns requisits raonables
.

Palma, 27 de juny de 2017


(1) Cantàbria i Madrid exigeixen haver prestat serveis un temps determinat.
Aragó, Asturies, Castilla la Mancha i Castilla-León demanen, a més, haver aprovat en part o totalment unes oposicions.

Diari de Balears:  

Última Hora: