UOB torna a dir prou a les diferències entre cossos: els mestres han de cobrar i puntuar les coordinacions!


Circular 309/2024

És un fet objectiu que els docents que pertanyen a diferents cossos també tenen un reconeixement diferent de càrrecs i, per tant, no tenen el mateix salari per una mateixa feina. Si parlam del cos de mestres, aquestes diferències són notables i tal com va denunciar UOB quans’estava negociant la carrera professional, no s’han solucionat a partir de la seva introducció a la part no consolidable.

Concretament, els coordinadors de cicle d’infantil i primària no tenen reconegut aquest càrrec i, per tant, no el poden cobrar a la nòmina com un complement específic. Aquesta casuística té, com a mínim, dues conseqüències directes: si el docent és interí, no podrà presentar l’experiència per sumar punts al barem així com ho fan els caps de departament de secundària i, d’altra banda, tant si
és funcionari de carrera com interí, podrà sol·licitar el cobrament com a part de la carrera professional a partir del segon curs consecutiu d’exercici d’aquestes funcions al mateix centre.

La carrera professional té uns inconvenients afegits i és que l’import d’aquest complement depèn de la tipologia del centre, es cobren 480 € per aquesta coordinació a un centre de nivell 2 i 720 € a un centre de nivell 1. Resultat: una diferència de 414,24 € i 174,24 € anuals, respectivament, de si s’aconseguís que aquest es reconegués com a càrrec.

UOB considera que és un greuge que pateixen els companys d’infantil i primària i així ho va fer saber a la Conselleria a la Mesa Sectorial de dia 24 de gener: independentment de la tasca que suposi per a l’administració, la coordinació de cicle ha de passar a ser un càrrec i figurar com a tal per poder ser reconegut i pagat en igualtat de condicions independentment del cos.

És inevitable en fer menció a un complement no recordar que la gran majoria d’ells, a les Illes Balears, no es retribueixen com caldria per a l’exigència de treball que comporten. El cas que més ha denunciat UOB és el de les coordinacions TIC, podeu veure-ho aquí: Explotació de les coordinacions TIC: ja passa de taca d’oli! No a l’explotació dels coordinadors TIC!

UOB troba del tot insuficient que els diferents coordinadors dels centres (normalització lingüística,riscos laborals, convivència, equips de suport d’orientació…) no vegin recompensada la seva tasca i hagin d’esperar per poder cobrar per la part no consolidable de la carrera professional o inclús no
poder cobrar
perquè com a interins canvien sovint de centre i no tenen dret a sol·licitar-ho.

UOB Ensenyament reivindica el cos únic docent des de la seva creació a partir de l’Assemblea de Docents, totalment conscient que aquesta diferència entre cossos fragmenta el col·lectiu pel que fa al seu reconeixement i remuneració. Volem que tots els docents siguin de primera. Prou de diferències entre cossos!

Palma, 09 de maig de 2024