Currículums LOMLOE, docents al marge!

Avui, dijous 7 d’abril ha tengut lloc una Mesa Sectorial de caràcter tècnic per resoldre dubtes sobre el procés d’elaboració dels currículums autonòmics LOMLOE. A l’espera de la mesa sectorial ordinària per tractar cada un dels decrets, aquesta mesa ha servit per evidenciar les posicions tant de l’administració com dels representants sindicals abans no es doni la negociació oficial en el marc de la Mesa Sectorial.

Per part de l’administració hi han assistit el director general de Planificació, Ordenació i Centres el Sr. Antoni Morante, la cap del Departament de Planificació i Centres, la Sra. Antònia Serra a més dels assessors tècnics docents de la Direcció General d’Ordenació, Planificació i Centres els Srs. Biel Colom i Toni Salvà. 

En la seva intervenció inicial el Sr. Morante ha justificat la precipitació en l’elaboració de la concreció autonòmica dels currículums arran de l’endarreriment en la publicació dels reials decrets de currículum estatals. Per això ha justificat la tramitació dels decrets de currículums autonòmics per la via d’urgència. 

Ahir mateix es va fer públic l’esborrany del currículum d’ESO que avui mateix inicia el període d’exposició pública i inicia el període d’al·legacions. 

Cara al curs que ve, des de la DG de Planificació, Ordenació i Centres s’ha insistit diverses vegades en una flexibilització del procés d’implantació dels nous currículums, especialment en allò relatiu a la programació i burocràcia associada a aquest nou ordenament curricular. 

Des d’UOB Ensenyament hem volgut deixar clar que davant aquest enèsim canvi educatiu, hi ha molts d’aspectes que no veim clars i que ens preocupen cara a la situació d’un professorat exhaust després de tres cursos de context pandèmic. De res ens serveixen les excuses de Madrid i la justificació de lleialtat institucional a la qual ha apel·lat el Sr. Morante si el que hi ha en joc, una vegada més, és la marginació dels docents quant a la participació d’un nou procés d’ordenament curricular.

Concretament, pel que fa a l’esborrany del currículum d’ESO, hem volgut demanar per la recepció que havia tengut la proposta que vàrem formalitzar dia 15 de març i que vàrem difondre via circular a tots els centres de les Illes Balears. Recordem que la proposta d’UOB Ensenyament es fonamenta en el fet que siguin els departaments les matèries dels quals s’integrin en àmbits els qui decideixin si finalment es fan o no es fan els àmbits. És a dir, que decideixi qui s’hagi de posar al capdavant i sense cap tipus de coaccions ni xantatges quant a l’obtenció d’hores de lliure disposició. Davant la nostra proposta, des de Conselleria han seguit defensant que l’assumpció dels àmbits serà una decisió de claustre, encara que això pugui fer que departaments que no en siguin partidaris, finalment hagin d’integrar les seves matèries en una organització curricular per àmbits. 

En aquest moment hem aprofitat per demanar al Sr. Morante quina era la justificació que hi ha darrere l’obsessió d’aquesta Conselleria per la implantació d’àmbits de 1r a 3r d’ESO. La resposta ha estat que ells creuen en aquesta filosofia (sic). Trobant una mica insuficient aquest argument, hem reiterat la nostra demanda i se’ns ha contestat que hi ha multitud d’estudis (sic) que demostren que la integració de matèries en àmbits afavoreix l’aprenentatge. Des d’UOB Ensenyament, a dia d’avui, encara no n’hem vist cap… 

Així mateix el Sr. Morante ha justificat la implantació dels àmbits en el marc curricular de la LOMLOE argumentant que és una evidència que aquests funcionen per als cursos dels Programes de Diversificació Curricular. Davant aquesta resposta, des d’UOB Ensenyament hem volgut deixar clar que ens sembla una frivolitat fer aquesta lectura. Consideram que en cap cas es pot justificar la validesa, a priori, dels àmbits per als cursos ordinaris de 1r a 3r d’ESO a partir d’un paral·lelisme amb l’èxit dels àmbits en els Programes de Diversificació Curricular on clarament juguen un paper d’atenció a la diversitat per un perfil d’alumnat determinat i una ràtio inusual (15 alumnes per grup). 

Davant això no ens cansarem de posar en valor el criteri i valor de l’experiència docent d’aquells que durant molts d’anys han estat a peu d’aula i són el vertader motor que fa avançar el sistema educatiu. 

Volem recordar que teniu a disposició l’esborrany del currículum d’ESO dividit per parts i ens podeu fer arribar les vostres aportacions a ensenyament@uob.cat fins divendres 16 d’abril.

Articulat i Annexos: https://drive.google.com/drive/folders/1P7ekVUKhUE3qQJllW0nJEd_1J0xSvr4U?usp=sharing

Currículums assignatures: https://drive.google.com/drive/folders/1Dva7oKV5qaU-Oy38xhPdvqUBBZyVygd4?usp=sharing