Indemnització estiu interins

La Conselleria ha publicat la següent nota a la web de la Direcció General de Personal Docent:

La indemnització prevista a la Llei 6/2018 de 22 de juny (BOIB núm. 78,
de 26 de juny de 2018)  pels funcionaris interins que hagin estat
nomenats per substituir personal funcionari docent amb reserva de llocs
de feina o en situació de llicència, o per substituir la reducció de
jornada del personal funcionari docent, i que acumulin cinc mesos i mig
de serveis prestats com a funcionari docent interí en un mateix curs
escolar es pagarà d’ofici el mes de juliol.

A part d’això, la darrera resposta de la Conselleria a la nostra pregunta de quin serà el procediment a seguir i si hi quedaran inclosos tots els supòsits diferents de dates, tipus d’adjudicacions (vacants, substitucions), etc en què es poden haver trobat els interins que en unes condicions o altres hagin aconseguit acumular els 5,5, mesos treballats, és que estan preparant un esborrany sobre el tema que es durà a Mesa sectorial probablement aquesta setmana.

Així doncs, tot d’una que ens arribi aquest esborrany o qualsevol altra novetat, us continuarem informant.

Us pot interessar recordar la darrera nota que publicàrem sobre el cobrament de l’estiu per part dels interins.