UOB exigeix la derogació immediata de la LOMCE

Circular 96/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament,
exigeix al nou govern espanyol que compleixi el mandat del Congrés de
diputats, que ha acordat reiteradament la suspensió i paralització de la
LOMCE.

Recordem que l’abril de 2016 el
Congrés va instar a suspendre la llei educativa i l’octubre del mateix
any en va exigir la derogació i la paralització del calendari
d’aplicació, dos acords que el Govern de M.Rajoy es va negar a aplicar, i
que el passat mes d’abril el tribunal constitucional va rebutjar el
veto del PP a paralitzar-la.

En conseqüència,
reclamam que s’apliqui immediatament la derogació i es retornin les
hores eliminades a les matèries de Música, Plàstica, Tecnologia i
Filosofia, es revisi el caos organitzatiu de Valors ètics, es recuperin
les optatives suprimides a ESO i les assignatures d’Història i Cultura de les Illes Balears, Literatura Catalana i Ciències per al món contemporani a Batxillerat, es retiri la
religió catòlica com a matèria avaluable, se suprimeixin definitivament
les revàlides, es rebaixin les ràtios, es desdobli la llengua catalana,
es canviï el PMAR fracassat per mesures de suport acordades amb els
docents, es retorni a l’elecció democràtica dels directors a través dels
claustres i consells escolars, etcètera.

Exigim
igualment que es revisin els currículums LOMCE autonòmics

que el conseller March es negà a aturar amb un decret llei, a diferència
del que el Govern va fer per frenar les grans superfícies o les lleis
territorials del PP, i que aquesta vegada es faci amb una veritable
participació dels professionals de l’ensenyament.

Finalment,
reclamam que la derogació de la LOMCE comporti la recuperació
d’atribucions autonòmiques i continuam reivindicant competències plenes
en educació, a fi de consensuar un model formatiu independent dels
canvis polítics i l’etern desgavell legislatiu espanyol.

Palma, 7 de juny de 2018