Nous criteris de consolidació de plantilles

 

Ahir dematí en van aprovar en mesa sectorial els criteris de plantilla per al curs 2018-2019, que no han comptat amb el nostre vist-i-plau pels mateixos motius que els actuals:

 • Els desdoblaments prevists a secundària continuen limitant-se als dictats per la LOMCE i no es fan extensius a català, matemàtiques o ciències socials.
 • No es preveuen hores de coordinació amb els departaments per elaborar ACI.
 • No es consoliden places FOL amb menys de sis
  grups assignats, necessàries perquè els docents també es fan càrrec de
  matèries com Empresa i iniciativa emprenedora.

Si bé el curs passat van convocar una mesa tècnica prèvia i es van fer dos esborranys abans d’arribar a la mesa sectorial, ahir es va liquidar tot en una sola sessió. Els criteris, que podeu veure AQUÍ, presenten les novetats següents.

Als CEIP:

 • Els d’una línia es doten amb 6 places d’educació primària + 1 plaça de llengua estrangera, o 5 + 2. Les places AL/PT/AD queden com a “2 places d’equip de suport”.
 • En els de dues línies les places AL/PT/AD queden com a “3 places d’equip de suport”. Es doten amb un orientador itinerant: els centres amb 19 unitats o més i els de 18 unitats i un 20% de NESE.
 • En els de tres línies les places AL/PT/AD queden com a “4 places d’equip de suport”.

Als IES:

 • Les plantilles es fan amb grups consolidats des de fa tres anys (abans eren quatre).
 • La plantilla bàsica dels D.O. es dota amb una plaça d’orientació i un PT.
 • Dotació extra del D.O.: un orientador o un PTSC per a IES amb més de 20 grups d’ESO, o més de 36 en total, des de fa tres anys. Una plaça més de PT per a IES amb més de 20 grups d’ESO des de fa tres anys.

FP:

 • En el segon any d’implantació d’un cicle formatiu nou es dotarà d’una plaça de l’especialitat corresponent.

EOEP:

 • La consolidació de places de plantilla es regirà pel càlcul establert per als IES (punt 2 dels criteris).

AMORTITZACIÓ I RECONVERSIÓ DE PLACES:

 • Les places d’AD es reconvertiran en AL i PT “si es mantenen les previsions d’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu en aquests centres. En tot cas els centres d’una línia podran reconvertir la plaça vacant d’AD en una plaça d’educació primària“.
 • En els IES, les AD que quedin vacants passaran a ser places de l’equip de suport del D.O. “si es mantenen les previsions d’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu en aquests centres.”

Per altra banda a la mesa es van acceptar aquestes modificacions de l’esborrany:

 • En els CEIP d’una línia que es dotin amb 5 places d’educació primària + 2
  places de llengua estrangera, es permetrà
  que una de les dues places sigui d’una altra especialitat en funció del projecte educatiu.
 • Als IES es consolidarà la primera plaça d’una especialitat amb 9 hores en lloc de 10.

Segons van informar, les places de plantilla orgànica respecte al total de la quota actualment són:

 • el 90% a infantil i primària.
 • el 70% a secundària.

ALTRES INFORMACIONS:

La Direcció General d’Innovació està estudiant la contractació d’una empresa que doni suport tècnic informàtic als CEIP.

BOIB 23.07.2017:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10739/602416/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce