All posts filed under “Solidaritat

Vaga Feminista 2019-03-08

UOB convoca vaga pel 8 de març

El Comitè Executiu d’Unió Obrera Balear va comunicar a la Direcció General de Treball, el passat dia 21 de febrer, la convocatòria de vaga feminista. Amb posterioritat, cada una de les sectorials del sindicat ha fet extensiva la convocatòria als respectius àmbits de representació. Així doncs, vàrem comunicar a la mercantil BANKIA la convocatòria de vaga de 24 hores per al dia 8 de març de 2019, en tots els centres de treball de les llles Balears.

Motius per aquesta convocatòria, en sobren: la reivindicació del treball femení, la lluita contra l’escletxa salarial, la feminització de la pobresa, el fet que les feines més mal regulades i remunerades recaiguin en les dones, la doble jornada laboral entre la feina remunerada i la domèstica, etc.

En el cas concret de BANKIA, les dades constaten un sostre de vidre entre els nivells retributius IV i V. Per què és així? La situació de la primera línia executiva mereix un comentari a apart. La foto publicada a la Intranet a l’entrada de la darrera modificació d’estructura n’és una constatació més: una dona, només una! Per això l’han de situar, a la fotografia, al bell mig de la imatge i devora el president?

Gràfica en què es pot copsar la relació homes/dones per nivell retributiu. En els nivells alts (numeral romà més baix), la desproporció és escandalosa, més si la comparam amb la inversió a l’altra banda de la gràfica. És suficient el ritme i el tipus de reversió dels efectes de les pràctiques masclistes de molts anys enrere?

Recorda que, davant d’una convocatòria de vaga, no estàs obligat/da a dir a ningú (A NINGÚ!) si la secundaràs o no. Si algú us pressiona per obtenir aquesta informació per avançat, avisau-nos d’immediat.

no-one-gets-left-behind

Actuacions ITSS i la recurrent controvèrsia amb ‘els grans’

Actuacions de la ITSS a instàncies de laTGSS. Punt i seguit?

El passat dia 13, amb la nostra assessoria jurídica, vàrem acompanyar els primers companys citats a la ITSS amb motiu del seu trànsit des de la situació d’excedència retribuïda i Conveni Especial pactats amb BMN, cap a un acomiadament forçós dins l’ERO de BANKIA.

La compareixença davant l’inspector va transcórrer dins els límits d’allò que havíem analitzat i previst.

Gràcies als companys i companyes que ens varen avisar tot d’una d’aquestes citacions, vàrem poder aportar els acords col·lectius i una visió general del procés, en el moment oportú.

L’inspector va continuar dos dies més amb les reunions planificades, perquè volia parlar amb tots els afectats (ja sobre les bases assentades el primer dia), però les darreres notícies són que ha cancel·lat les properes compareixences, per innecessàries, atès que totes les companyes i companys citats han passat exactament per la mateixa situació.

Així com s’ha citat a treballadors i treballadores que no han fet res sinó patir la inclusió forçosa dins un ERO, pensam que la ITSS hauria de citar també a BANKIA, que va voler, fort i no et moguis, extingir aquest col·lectiu al·legant ‘política d’empresa’.

Els ‘grans’… una nosa o un referent?

Durant la precampanya, un candidat que va en llistes d’un sindicat majoritari estatal va criticar l’actuació i trajectòria d’UOB. La seva conclusió és que nosaltres només defensam els grans

Algú de veres pot pensar d’aquesta manera? Els egoistes? Nosaltres, ben al contrari, pensam que és gràcies a tots els indios que s’han vist en el cas d’haver d’abandonar l’empresa que encara hi ha empresa (es digui com es digui). I és gràcies a l’esforç professional que feren tots i cada un dels que ens han precedit, que encara podem fer feina en aquest sector, tot i les profanacions ètiques (i d’altres tipus) dutes a terme pels que pilotaven les anteriors naus. El corc sempre era al cap, i els curritos, grans i no tan grans, tots!, hem estat els patidors de les gresques d’altres.

Per tant, ni en broma no ens ha d’alliçonar ningú dient que només defensam els grans. Perquè, saps què, company? Perquè això de no ser dels grans és quelcom que el temps cura. I aviat, més aviat del que hom espera, algú de la cúpula del teu sindicat que pensàs així, ens hi pot etiquetar!

UOB mira endavant, però no deixa ningú enrere! S’entén?

Nota: recomanam a tothom de mantenir la serenitat i el cap fred a davant propostes electoralistes, de curta volada a BANKIA. Els brindis al sol sonen molt bé en el QUÈ, però plantegen molts d’interrogants en el COM, més encara a la nostra empresa. En tot cas, amb el teu suport el 28N, UOB podrà ser en tots els fòrums per defensar els interessos individuals i col·lectius, com hem fet fins ara!

El ‘balanceo’, encara pendent de sentència

El Tribunal Suprem, Contenciós-Administratiu (sí, el mateix de l’ara sí ara no viscut amb l’impost d’AJD), encara ha d’emetre sentència sobre els quatre motius continguts en el recurs de cassació d’UOB contra la decisió administrativa de traslladar places de l’ERO de Sa Nostra a altres indrets. Tècnicament, no es poden escapar de cap dels quatre motius. Políticament, veurem. Per què tanta demora? Cas que finalment el recurs prosperi, l’empresa voldrà posar-se de perfil, ja que allò va ser avalat per una majoria sindical. Una majoria molt complaent i claudicant, contrària als interessos i drets dels treballadors grans.

Si vols que en ser ‘gran’ no te tractin com un empestat…

Si vols que et defensi un equip jove format íntegrament per professionals de BANKIA i no per sindicalistes criats de dos amos…

Si vols seguretat i compromís…

EL 28N, VOTA UOB!

Prou violència masclista!

Ens volem vives i lliures!

El sindicat Unió Obrera Balear condemna l’assassinat de la dona apunyalada per la seva exparella ahir a Palma i expressa el seu condol a familiars i amics de la víctima.

PROU VIOLÈNCIA MASCLISTA! #ensvolemvivesilliures

ajuts formació fills

La patronal interpreta a conveniència l’article 55 del Conveni Col·lectiu

“Ayudas para la formación de hijos de empleados”. Què hi diran els sindicats?

L’educació ha evolucionat en els darrers anys pel que fa a l’atenció a la diversitat, i es va transitant d’un paradigma d’educació especial a un altre d’educació integradora o, més ben dit, inclusiva. Aquest trànsit té les seves dificultats, atribuïbles a les penúries pressupostàries governamentals. Però no són les úniques dificultats que coneixem, perquè fa poc hem detectat, també, dificultats dins l’àmbit de la mercantil BANKIA, S.A., hereva d’un grapat de caixes d’estalvi, entre elles SA NOSTRA i, suposadament, hereva d’una responsabilitat social que no veim per enlloc quan afecta els seus treballadors.

Lamentablement, la redacció del Conveni Col·lectiu de Caixes d’Estalvi no ha acompanyat l’evolució educativa en atenció a la diversitat i educació inclusiva. De fet, la redacció de l’article 55 sobre les ajudes per a la formació de fills d’empleats és utilitzada per establir un discrim, inacceptable actualment, entre un “règim general” i les “ajudes per a persones amb discapacitat”. BANKIA i CECA diuen que són ajudes excloents i fonamenten la seva decisió en un dictamen de la Comissió Mixta del Conveni de l’any 2005 (5/03-06).

Així, a BANKIA no es merita l’ajut general (a pagar el mes de setembre) per un infant amb discapacitat reconeguda però escolaritzat en grup ordinari. Però és evident que la família ha de fer front, com qualsevol altra família, a les despeses inherents a dita escolarització en grup ordinari: material escolar, llibres de text, uniformes, etc., més les despeses per teràpies complementàries que l’infant necessiti. I totes aquestes despeses no són, en absolut, excloents!

BANKIA hauria de saber que el bé jurídic a protegir és l’infant, i que el discrim és greu. Emplaçam patronal i sindicats signants del Conveni Col·lectiu a trobar una solució immediata i pacífica per donar sortida a les ajudes del curs 2018-2019 i, cas que no hi hagi voluntat a nivell sectorial, que BANKIA i els sindicats implantats en aquesta mercantil puguem arribar a un acord que ajudi a les persones amb discapacitat a saltar barreres i no, com ara, a posar-les encara més amunt!

L’ABC de les nostres visites als centres de treball

Fa temps que, sense frissor però ininterrompudament, estam visitant els centres de treball de Bankia. Amb aquestes visites podem:

A. Conèixer de primera mà les inquietuds de la plantilla

La gent, especialment la del col·lectiu d’oficines, té ganes de parlar del seu dia a dia. Importantíssim. Tota la informació que ens arriba és aprofitada per millorar les condicions laborals i socials. Ser el sindicat més representatiu de Bankia a les Illes Balears ens permet ser directament presents en tots els àmbits de decisió i seguiment d’acords laborals. I quan anam de reunions per Madrid, pràcticament sempre som els únics de Balears. Això vol dir que només mirem pels treballadors de Balears? No. Seria un contrasentit; el nostre àmbit és estatal i tenim afiliats arreu del territori espanyol, als que defensam i protegim independentment de la geografia. Passa que UOB mai no s’ha posicionat en contra de cap col·lectiu per afavorir interessos d’un altre. No poden dir el mateix tots els sindicats! Però també passa que hem d’extremar la vigilància, ja que alguns jerarques sindicals es mostren, de manera massa recurrent, insensibles a especificitats illenques. Els és molt fàcil transigir en allò que creuen més prescindible des d’un punt de vista purament tàctic, a nivell estatal. “Esto o aquello es A CEDER”, diuen, en parlar del plus de residencia, la mobilitat geogràfica o de no disposar de la pòlissa d’assistència sanitària, dinamitada per als curritos ex-Sa Nostra, el 2013, per acord laboral! I ara, SOMOS BANKIA o no lo somos?

B. Recordar als (pocs) companys no afiliats que només la solidaritat, gestionada en benefici del col·lectiu, és allò que dona raó de ser a UOB

Un treballador afiliat, a banda de contribuir econòmicament a la seva defensa individual i col·lectiva, és una font d’informació molt valuosa per al sindicat que, a més a més, té la capacitat i el dret d’influir en les decisions que prenen els seus òrgans. L’afiliat/da pot participar, en la mesura que ell/a vulgui, en la vida sindical. Des d’afiliat “de base”, a ser part de llistes electorals, membre de la representació laboral o, inclús, del Consell Sectorial d’Estalvi o del Comitè Executiu d’UOB. Tenim tots els perfils, i tots ells són imprescindibles. Però cada afiliat és únic, com ho són les seves circumstàncies personals i professionals. El sindicat n’és conscient i el seu afany és tenir cura de tots i totes.

Recordau aquesta màxima, que no ens cansarem de repetir: “Persona afiliada, persona respectada”. Respectada pels companys i, especialment, per l’empresa i les administracions públiques quant a les repercussions legals associades a l’afiliació.

i C. Presentar-nos a TOTS els companys i companyes

I, especialment, presentar el full de serveis d’UOB als companys origen Bankia i brindar un futur units. Perquè com a col·lectiu ens convé, de totes totes, seguir sent ‘un sol cos’, i no ‘cossos sols’, com voldria l’empresa.

Arran d’aquestes trobades, per cert, hem pogut anar desfent alguns malentesos que circulen pels centres de treball, que possiblement tenen el seu origen en sifonades gens casuals. Qui es deu entretenir a desinformar? No té altres feines més profitoses que intoxicar? Anem a pams amb un Detox Reloaded (o ‘les mentides tenen les cames curtes!’):

“UOB, sent minoritari a nivell de tot Bankia, ja no és útil”. FALS! El mateix deien quan ens varen fer aterrar a BMN i, mirau per on, UOB segueix existint i gaudint de bona salut. També econòmicament i financerament. Estam legitimats, tenim mitjans i experiència per dur endavant accions, quan aquestes són necessàries.

“UOB només mira pels treballadors origen BMN”. FALS! Com hem dit més amunt. Som i serem un sol cos. N’hi ha que volen fer-nos aparèixer com una associació o club tancat. Qui escampa barroerament afirmacions tan grotesques ho fa amb l’objectiu de debilitar UOB. Els nostres estatuts són públics i estan a l’abast de tothom que els vulgui consultar al registre (online) d’organitzacions sindicals i empresarials.

“UOB va negociar amb els altres sindicats el repartiment de ‘cupos’ d’ERO”. FALS! Volem recordar que UOB es va incorporar a les negociacions cap al final, quan aquests ‘cupos’ ja estaven dats i beneïts. Si és cert que n’hi ha que varen mercadejar ‘cupos’, seria greu. Quin va ser el preu unitari de la vida laboral d’un treballador?

“UOB no va lluitar durant la negociació de l’ERO”. FALS! Volem recordar que, juntament i gràcies a la CGT, vàrem ser l’únic sindicat que va mantenir la vaga de dia 8 de febrer, a meitat de la negociació. La resta varen fer la farina blana i varen renunciar a la que hagués estat una jornada de mobilització històrica. La plantilla, majoritàriament, va seguir les indicacions dels sindicats majoritaris de Bankia, i a partir d’allà, la negociació va ser molt costeruda. El contrast amb la jornada de vaga del 24 de maig de 2013, a BMN-Sa Nostra, impulsada per UOB i secundada massivament, és eixordador.

“UOB deixa que es promocionin treballadors ex-BMN per damunt dels d’origen Bankia”. FALS! Vaja quines coses hem d’arribar a rebatre! Els nomenaments són potestat de la Direcció. Nosaltres, seguirem reivindicant la publicació de totes les places i el mecanismes com el de la Comissió Avaluadora que impulsen la meritocràcia i la igualtat. A BMN, ni Direcció ni els altres sindicats no varen voler saber-ne res, de publicitat i transparència. A Bankia, també funciona l’amiguisme? Tard o d’hora, tot se sap.

Conclusió!

Sembla mentida que segueixi havent agents que tenen per objectiu desprestigiar i anorrear UOB. No ho consentirem, perquè la experiència ens demostra que com més va més necessària és la veu ferma, valenta i lliure d’aquest sindicat.

CONTRASTAU AMB UOB, PER FAVOR, QUALSEVOL INFORMACIÓ RELATIVA A UOB. FEIS COM LES PERSONES BEN INFORMADES I ANAU SEMPRE A LA FONT.

RESTAM A DISPOSICIÓ DE TOTES I TOTS!

Forges, in memoriam

Visca el Primer de Maig!

El Primer de Maig és la jornada més significativa del moviment obrer, i se celebra des del 1890 en record dels quatre treballadors de Chicago (Illinois, EUA) sentenciats a mort el 1886 pel simple fet d’haver reivindicat un seguit de millores socials i laborals molt justes. Aquest dia treballadors de tot el món es manifesten amb un esperit clarament reivindicatiu.

Originàriament, les manifestacions del Primer de Maig reivindicaven sobretot una jornada laboral de vuit hores. Les condicions dels obrers a les fàbriques eren pèssimes i podien arribar a treballar setze hores cada dia en condicions inhumanes.

Més de 125 anys després, en alguns indrets del planeta seguim amb condicions de treball assimilables a l’esclavitud. En altres indrets, i en sectors com el de la banca, pareix mentida però els representants dels treballadors lluitam per establir un control horari de jornada que posi fi a l’abús i l’extorsió empresarial en forma de jornades que s’allarguen com un xiclet. La patronal bancària i el Tribunal Suprem espanyols entenen que no cal dur cap control de la jornada dels treballadors. Diuen que només s’ha de fer quan es facin hores extraordinàries, i que no és el cas. El legislador, de moment, no ha posat fil a l’agulla, i així anam.

Amb la integració de BMN (Sa Nostra) dins Bankia estam vivint un malson que ha trasbalsat la vida i la salut de molts de treballadors. Mentre els neuròlegs de les Illes Balears constaten el repunt de consultes mèdiques dels treballadors de banca (i ara, especialment, de Bankia) el passat 26 d’abril llegíem un altre publireportatge a la premsa local. El president de Bankia, José I. Goirigolzarri hi deia que “Bankia quiere ser una entidad tan cercana como Sa Nostra en Balears”. Antoni Serra parlava de “la nueva Bankia” (Quina por! Encara recordam allò de “la nueva Mallorca”) i de sinergies. Parlaven davant la presidenta Armengol i el conseller Negueruela, representants del partit del puny tancat i el roig encès.

El missatge sindical que cal transmetre a patronal i polítics aquest dia però que cal dur a terme de manera efectiva durant tot l’any, és la defensa a ultrança dels drets laborals. Aquest és un dels leitmotiv d’Unió Obrera Balear, juntament amb el nostre històric lema Treball, Cultura i Estalvi!

Once more unto the breach, my friends, once more!

Aturades parcials

Convocam tota la plantilla de Bankia a secundar les aturades parcials previstes per als dies 5, 6 i 7 de febrer, de 8.15 a 8.45 hores. Encoratjam, doncs, totes les treballadores i treballadors a sortir del seu centre de treball durant aquest temps, i explicar a la clientela possiblement afectada els motius de l’aturada que, com és sabut, rauen en la defensa dels llocs de feina.

En aquest enllaç teniu un avís informatiu per disposar al centre de treball, en llocs visibles, i en aquest altre enllaç un document adreçat a tota la ciutadania per lliurar en mà els dies de les aturades parcials, a l’exterior del centre de treball. (A la versió en castellà d’aquesta entrada web teniu disponibles les versions en castellà d’aquests documents.)

Concentració

Dia 5 de febrer: convocatòria de concentració de tota la plantilla, de les 17.30 a les 18.30 hores. 

Llocs de concentració:

 • Palma: Av. Alexandre Rosselló, 23
 • Madrid: Paseo de la Castellana, 189 Torre Bankia
 • Múrcia, Gran Vía Escultor Salzillo, 23
 • Granada: Puerta Real (Edificio Costales)
 • València: Pintor Sorolla, 8 (a les 18 hores)
Once more unto the breach, my friends, once more!

Continuem les mobilitzacions!

Once more unto the breach, dear friends, once more;

Henry V – William Shakespeare

ERO de Bankia: així, no!

Davant la immobilitat de l’empresa, no permetent l’avanç de les negociacions, la totalitat de les organitzacions sindicals amb representació a Bankia: CCOO, ACCAM, UGT, SATE, SESFI, CGT, ASIP, UOB i ACB, convoquen les següents accions addicionals a la concentració de delegats i delegades duta a terme dia 30 de gener:

 • Dia 5 de febrer: convocatòria de concentració de tota la plantilla, de les 17.30 a les 18.30 hores. Llocs de concentració:
  • Palma: Av. Alexandre Rosselló, 23
  • Madrid: Paseo de la Castellana, 189 Torre Bankia
  • Múrcia, Gran Vía Escultor Salzillo, 23
  • Granada: Puerta Real (Edificio Costales)
  • València: Pintor Sorolla, 8 (a les 18 hores)
 • Dies 5, 6 i 7 de febrer: convocatòria d’aturades parcials, de les 8.15 a les 8.45 hores.

Ja s’han remès per correu electrònic documents informatius per disposar als centres de treball, per informar els clients dels motius que ens duen a aquestes aturades.

Esperam la vostra participació, perquè ara és el moment de dir-li a Bankia Així, no!

Madrid, 30 de gener de 2018

Crida

Les companyes i els companys de Menorca i Eivissa i Formentera estaran ben representats per la plantilla de Mallorca, a la que cridam a concentrar-se en massa el proper dia 5, a Palma, a les 17.30 hores, en defensa del lloc de feina de totes les treballadores i treballadors de Bankia-BMN-Sa Nostra.

El sindicat encarregat de l’enviament ja ha remès per correu electrònic els cartells per disposar als centres de treball amb l’horari de les aturades parcials pels dies 5, 6 i 7 de febrer.

Entenem, i així ho vàrem manifestar als sindicats amb antelació més que suficient, que la seva redacció és incompleta, perquè el que està damunt la taula no és només una retallada de drets, sinó acomiadaments i mobilitat geogràfica. Pensam que la clientela té dret a conèixer amb exactitud els motius de les accions de protesta.