Assegurança de vida

logo Catalana Occidente

El sindicat és prenedor d’una pòlissa col·lectiva de vida a taxa mitjana amb la companyia Catalana Occidente, en condicions avantatjoses i dues possibles cobertures (mort o mort/invalidesa).

Darrera aquest enllaç trobareu les condicions vigents des de la renovació de juliol 2020.

Per contractar-la, heu d’emplenar aquest formulari i qüestionari de salut i enviar-lo a l’agent d’assegurances amb una còpia del vostre DNI. En poc temps, rebreu una notificació de Catalana Occidente. També podeu demanar una ampliació de cobertures de capital, si us escau.

També us poden fer una oferta especial per a assegurats menors de 40 anys (edat actuarial). Informau-vos-en!