All posts filed under “MiFID II

Pla de Formació

Informe Pla de Formació Bankia

El passat dilluns vàrem remetre l’informe, NEGATIU, d’UOB al pla de Formació de Bankia:

 • Perquè percebem que Bankia vol que la intervenció sindical en aquesta qüestió sigui un passatú, un amendic orientat a percebre les subvencions corresponents
 • Perquè el pla és una detallada llista de cursos, rebuda a finals de gener (quan ja està en marxa el pla) però no hi ha connexió amb els objectius del pla estratègic o de gestió
 • Perquè no compten amb la representació laboral per a la confecció del pla de Formació
 • Perquè no tenen en compte singularitats territorials (com, per exemple, la formació en idiomes clau per al negoci, a més de l’anglès)
 • Perquè Bankia promou el desconcert entre la plantilla quant a quina formació és obligatòria, per normativa
 • Perquè el punt anterior té molt a veure amb un excés horari generalitzat per damunt de les 1680 hores (el màxim de Conveni), ja que la formació ÉS jornada. L’empresa considera que només dona 80 hores de formació i que està dins el marge, però aquesta dada és una mitjana! I el càlcul per empleat? Què passa si afegim les reunions fora d’horari, les ‘calls’ que s’allarguen, els horabaixes que cal quedar pel motiu que sigui…?
 • Perquè el pic de formació normativa del 2019 hauria de ser motiu suficient per no convocar a altres cursos
 • Perquè no s’han pactat compensacions adients per la sobrecàrrega formativa que impacta en una dedicació extraordinària a costa d’hores de família
 • Perquè en la formació MIFID II és una creu haver-s’ho de jugar tot a un examen
 • Perquè l’empresa actua cínicament donant ordres directives que contradiuen el que se’ns explica al curs de MIFID II, quant a com ha de ser l’assessorament en la comercialització de certs productes financers (i vàrem adjuntar com a mostra correus de direccions de zona)

UOB resta a disposició per parlar amb l’empresa i la resta de forces sindicals, aclarir els termes del nostre informe i avançar, des del consens, en una matèria tan important per a l’univers laboral de Bankia.

MiFID II

El MAF de la UIB, ara amb MiFID II: convalidacions amb el GEF!

Recentment, la UIB ha obtingut la certificació de la CNMV en relació a la MiFID II, per al Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial, títol propi de la UIB (60 ECTS).

Des d’UOB hem propiciat el contacte de la direcció del Màster amb la direcció de Bankia, per fer avinents els avantatges d’aquests estudis tant per a l’empresa com per als treballadors:

 • L’obtenció de la certificació MiFID II
 • L’obtenció d’una qualificació de postgrau professionalment molt interessant
 • La possibilitat d’adaptar els continguts i el format del Màster a les necessitats d’entitats financeres i els seus treballadors
 • La convalidació, impulsada per UOB i atesa per la direcció del Màster, d’aproximadament el 50% de crèdits per a aquells treballadors que varen superar el curs de postgrau de Graduat en Gestió d’Empreses Financeres (GEF), curs que era ofertat als treballadors de Sa Nostra en col·laboració amb la UIB

El Màster iniciarà properament la seva 5a edició. Trobareu informació detallada en els enllaços següents: http://www.fueib.es/curs/maf i http://maf.uib.cat/.

L’acció d’UOB obri possibilitats i aconsegueix beneficis per als treballadors. Si hi estau interessats, consultau-nos. Restam a disposició.

Nota: Amb BMN ja es varen fer accions tendents a donar valor als estudis del GEF, però no vàrem constatar interès per part de la direcció del banc.
MiFID II

Més pedres en el camí de l’acreditació MiFID!

Davant de les múltiples queixes (*) rebudes de treballadors de BMN sobre l’examen MiFID celebrat el passat dissabte 11-11-2017 per a l’acreditació mitjançant la formació de Cecabank, UOB ampliarà l’escrit de queixa registrat a la CNMV el passat 3 de novembre i demanarà la convocatòria d’una reunió de la Comissió de Formació de BMN per analitzar la situació i prendre les mesures escaients. No és de rebut que treballadors que s’han esforçat en la formació vegin en perill la seva acreditació per un examen sense cap ni peus. Escoltaran alguna vegada la veu de la plantilla o seguiran actuant i decidint a esquenes de la mateixa?

Els sindicats que ara fan l’ullastre esbrancat haurien fet bé de prioritzar allò realment important (la formació i l’acreditació dels treballadors!), enlloc de córrer a signar-li a l’empresa un acord de compensacions que perseguia posar punt a una actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que hi havia en curs (**). Si s’hagués pogut celebrar la reunió amb l’inspector (que estava prevista per avui, 14-11-2017, a Madrid), haguéssim pogut deixar constància del llistat d’inconvenients patits pels treballadors en el camí cap a l’acreditació. Entre ells, aquest examen!


 

(*): No adequació de les preguntes de l’examen al temari, ni al que s’havia manifestat a la (única) sessió presencial, cosa que representa una vulneració dels criteris d’avaluació preestablerts; incoherències al temari; ambigüitats en preguntes d’examen; obligatorietat d’emplenar les respostes a llapis i de deixar els quadernets de preguntes (coartant tota possibilitat d’encarar una revisió d’examen amb garanties); impossibilitat de preparar la repesca amb temps suficient; …

(**): Fragment d’una comunicació rebuda de l’empresa dia 10-11-2017: “Os reenvío el correo electrónico del Inspector de Trabajo de Madrid que decide anular el acto de la inspección previsto para el 14 de Noviembre, una vez firmado el acuerdo colectivo que firmamos este miércoles.

Bankia es menja BMN

Mesa 2017-11-08: la Direcció de BMN no empatitza

Ahir es va celebrar una reunió de la Mesa Laboral de BMN de la que varen sortir dos acords laborals: (1) una modificació de les especificacions del Pla de Pensions d’empleats per passar les aportacions mensuals a trimestrals i (2) acord de compensacions per la formació MiFID2, a més d’altres informacions.

UOB va dur a terme una abstenció crítica per diversos motius:

 • La Direcció va precuinar uns redactats inicials amb la majoria sindical de sempre (sí, la de les concessions i retallades)
 • Quan ens arriben els redactats, ens adonam que són molt millorables en el fons i en la forma. A instàncies nostres s’introdueix un canvi important al tema del pla de pensions
 • Però quan proposam una millora al redactat del MiFID, resulta que no es pot tocar res (?)
 • A més a més, la Direcció va voler fer un ‘paquet’ amb els dos acords. No deixava adherir-se a un i a l’altre no, tot i ser dos acords independents. Una cosa insòlita que els sindicats s’han empassat com si res
 • En l’acord MiFID, abans de parlar de compensacions, enteníem que calia prioritzar. El primer punt de l’acord volíem que fos un compromís de les parts (i això implicava, sobretot, BMN i, de rebot, Bankia) per plantejar una solució a l’homologació pendent d’una de les formacions que s’imparteixen a BMN
 • L’acord de compensacions de Bankia inclou punts per promocionar (punts PDP). D’això, a BMN, no n’hi ha, però dins Bankia sol·licitarem la retroactivitat per a deixar tota la plantilla en equitat al respecte de les possibilitats de promoció

En resum, podem afirmar que Bankia pot condicionar les relacions laborals de BMN, que ha hagut de modificar les seves especificacions del pla de pensions d’empleats per adaptarnos a la seva manera de funcionar, però no pot assumir una justa reparació en el que respecta a la formació MiFID II no homologada que s’està duent a terme a BMN. I els sindicats majoritaris, hi consenten.

Altres informacions

 • El variable del primer semestre 2017 es pagarà a la nòmina de novembre
 • Del tema de la fusió amb Bankia, la Direcció no va amollar cap novetat. Ja arribaria el moment, digueren, que els sindicats puguin expressar allò que trobin oportú a través de l’informe previ preceptiu de la representació laboral. Entretant, la Direcció de Bankia i de BMN es reuneixen avui amb la presidenta Armengol amb moltes de qüestions damunt la taula: quin model d’oficina i d’atenció al client implantaran? Hi haurà una direcció territorial a les Illes Balears, en atenció al negoci?
 • Hi ha 55 persones externalitzades a diverses empreses (del grup o no) amb compromís de retorn. L’empresa diu que el compromís no caduca però que no pot garantir quan es durà a terme el retorn, ni si serà dins BMN o dins Bankia. Més compromisos que signa BMN que interpreta de manera barroera i interessada
 • UOB es va adherir a les peticions fetes pels sindicats que ens precediren en el torn obert de paraula i va afegir la revisió, per part de l’empresa, de les no liquidacions de l’antiguitat en el cas d’ascensos de nivell retributiu. Al 2013, amb l’acord de l’ERO, es va suspendre el còmput de temps per meritar antiguitat, però no es va acordar cap suspensió de la vigència de l’article 42.6 del Conveni Col·lectiu. Podria tractar-se d’una nova badada de seguiment de l’ERO i dels sindicats claudicants de la defensa de drets laborals?
 • UOB també va manifestar queixa respecte la manera com es duen a terme les entrevistes que Bankia està realitzant a treballadors de BMN. Ja en vàrem parlar en aquest comunicat

 

esperant una reunió, encara

Un altre paperot en el tema MiFID II

Avui, 2 de novembre, hi havia convocada una reunió a la seu de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Tenint en compte que:

 • BMN ha incomplert el compromís de reunir els sindicats per pactar compensacions (ja que no hi ha hagut acord a nivell sectorial),
 • i que recentment hi ha hagut notícies molt preocupants sobre la no homologació (de moment) d’una de les formacions que es du a terme a BMN,

des d’UOB hem enviat un escrit a RRHH de BMN, amb còpia a Fundae, en aquestes termes:

Señor:
Ante la convocatoria de una reunión que se celebrará hoy en la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO a la que se cita a ambas partes, dirección de la empresa y representación legal de los trabajadores, tenemos que manifestar lo siguiente:
1) No nos consta haber recibido convocatoria a dicha reunión pese a formar parte de la REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES de BMN. Entendemos, pues, que dicha reunión será meramente INFORMATIVA.
2) En los últimos días ha habido novedades muy relevantes al respecto de la acreditación de cursos MiFID II. En BMN se da el caso que una parte de la plantilla está realizando una formación no acreditada por la CNMV, no habiendo seguridad de que finalmente lo sea. Ello contradice lo inicialmente manifestado por la empresa, en circulares internas, al respecto de la bondad de la formación.
En consecuencia, reiteramos la necesidad de convocatoria de una Mesa Laboral o, cuando menos, de una Comisión de Formación, de BMN donde se puedan tratar todos los flecos pendientes del tema MiFID II: acreditaciones pendientes y las compensaciones todavía no acordadas en BMN.
Atte.,
Unió Obrera Balear

Si us entreteniu a cercar qui són els patrons de la Fundae, hi trobareu el mateix sindicat majoritari (ep!, i majoritari a Bankia) que avui mateix es tira floretes pel resultat d’aquesta reunió: “convocar Mesa Laboral con la totalidad de la representación sindical, con la finalidad de alcanzar un acuerdo de compensaciones al conjunto de la plantilla que durante 2017 se examine para la acreditación MIFID“.

Ens felicitam que els sindicats ‘Juan Palomo’ i la Direcció de BMN hagin concordat que la millor manera de sortir de l’atzucac al que han menat a la plantilla és la que venim pregonant des de fa setmanes: a la fi, hi haurà una reunió a can BMN! Una reunió en què, a més de parlar de compensacions convencionals, UOB demanarà específicament mesures de protecció per als treballadors adscrits a la comercialització de productes MiFID.

A més a més, seria molt adient que durant aquesta Mesa Laboral es poguessin tractar altres aspectes pendents en les relacions laborals de BMN.

You Had One Job

MiFID II, coses d’en ‘Pepe Gotera y Otilio’

Després que UOB hagués reclamat internament, a través de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i judicialment, mitjançant conflicte col·lectiu, la convocatòria d’un procés d’ascens per capacitació per oposició, BMN i els sindicats majoritaris UGT i SESFI varen signar un acord laboral que anul·lava totes les reclamacions en curs, atès que es tracta d’un tema disponible per a la negociació en cada entitat afecte al Conveni Col·lectiu de Caixes.

Un dels motius pels quals UOB no va signar aquell acord d’oposicions era que BMN, impulsada a contracor a fer les oposicions, pretenia fer un procés de perfil extremadament baix i amb un pressupost mínim. Així va ser. Es varen empescar unes bases que incloïen una part de l’acreditació MiFID II per estalviar-se costos futurs. Si un opositor passava un determinat conjunt de preguntes de l’examen escrit, ja es tindria un 80% superat per obtenir l’acreditació MiFID II. Així ho afirmaven amb tota rotunditat les circulars internes de BMN. Després, a aquests mateixos treballadors només els caldria dur a terme el 20% restant amb la mateixa entitat proveïdora de la formació: Aditio/Universidad Carlos III.

Ara, després que la CNMV hagi publicat la (primera) llista de titulacions acreditades, resulta que aquesta entitat no hi és! Sí que figura a la llista de la CNMV la titulació de Cecabank: la que fan els treballadors de BMN convocats a la formació MiFID II que no varen anar a oposicions. I també la formació que, per la seva banda, va triar Bankia per als seus treballadors.

Sabem que s’està treballant per donar resposta als possibles escenaris, cas que sigui necessari. I que els responsables de l’entitat que dóna la formació afectada estan fent passes per assolir l’acreditació, però no hi ha garanties de res. Ja hem passat consulta a la nostra assessoria jurídica per dur a terme, si s’escau, alguna acció en protecció dels treballadors afectats, atesa la imminent fusió per absorció dins Bankia. És indignant que hi hagi treballadors patint aquesta lamentable situació (que necessiten l’acreditació per al seu dia a dia) només pel fet d’haver-se presentat a un procés d’ascens de capacitació (auspiciat per un acord laboral de BMN), més tenint en compte que no se’ls ha donat l’oportunitat de fer la formació que sí ha resultat acreditada a la primera!

Emplaçam els responsables d’aquest nyap, especialment la Direcció de BMN, a demanar disculpes als afectats i a resoldre la qüestió a la major brevetat, tot posant tots els mitjans necessaris per acreditar tots els treballadors en els mateixos termes i en igualtat de condicions.