Pla de Formació

Informe Pla de Formació Bankia

El passat dilluns vàrem remetre l’informe, NEGATIU, d’UOB al pla de Formació de Bankia:

  • Perquè percebem que Bankia vol que la intervenció sindical en aquesta qüestió sigui un passatú, un amendic orientat a percebre les subvencions corresponents
  • Perquè el pla és una detallada llista de cursos, rebuda a finals de gener (quan ja està en marxa el pla) però no hi ha connexió amb els objectius del pla estratègic o de gestió
  • Perquè no compten amb la representació laboral per a la confecció del pla de Formació
  • Perquè no tenen en compte singularitats territorials (com, per exemple, la formació en idiomes clau per al negoci, a més de l’anglès)
  • Perquè Bankia promou el desconcert entre la plantilla quant a quina formació és obligatòria, per normativa
  • Perquè el punt anterior té molt a veure amb un excés horari generalitzat per damunt de les 1680 hores (el màxim de Conveni), ja que la formació ÉS jornada. L’empresa considera que només dona 80 hores de formació i que està dins el marge, però aquesta dada és una mitjana! I el càlcul per empleat? Què passa si afegim les reunions fora d’horari, les ‘calls’ que s’allarguen, els horabaixes que cal quedar pel motiu que sigui…?
  • Perquè el pic de formació normativa del 2019 hauria de ser motiu suficient per no convocar a altres cursos
  • Perquè no s’han pactat compensacions adients per la sobrecàrrega formativa que impacta en una dedicació extraordinària a costa d’hores de família
  • Perquè en la formació MIFID II és una creu haver-s’ho de jugar tot a un examen
  • Perquè l’empresa actua cínicament donant ordres directives que contradiuen el que se’ns explica al curs de MIFID II, quant a com ha de ser l’assessorament en la comercialització de certs productes financers (i vàrem adjuntar com a mostra correus de direccions de zona)

UOB resta a disposició per parlar amb l’empresa i la resta de forces sindicals, aclarir els termes del nostre informe i avançar, des del consens, en una matèria tan important per a l’univers laboral de Bankia.