You Had One Job

MiFID II, coses d’en ‘Pepe Gotera y Otilio’

Després que UOB hagués reclamat internament, a través de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i judicialment, mitjançant conflicte col·lectiu, la convocatòria d’un procés d’ascens per capacitació per oposició, BMN i els sindicats majoritaris UGT i SESFI varen signar un acord laboral que anul·lava totes les reclamacions en curs, atès que es tracta d’un tema disponible per a la negociació en cada entitat afecte al Conveni Col·lectiu de Caixes.

Un dels motius pels quals UOB no va signar aquell acord d’oposicions era que BMN, impulsada a contracor a fer les oposicions, pretenia fer un procés de perfil extremadament baix i amb un pressupost mínim. Així va ser. Es varen empescar unes bases que incloïen una part de l’acreditació MiFID II per estalviar-se costos futurs. Si un opositor passava un determinat conjunt de preguntes de l’examen escrit, ja es tindria un 80% superat per obtenir l’acreditació MiFID II. Així ho afirmaven amb tota rotunditat les circulars internes de BMN. Després, a aquests mateixos treballadors només els caldria dur a terme el 20% restant amb la mateixa entitat proveïdora de la formació: Aditio/Universidad Carlos III.

Ara, després que la CNMV hagi publicat la (primera) llista de titulacions acreditades, resulta que aquesta entitat no hi és! Sí que figura a la llista de la CNMV la titulació de Cecabank: la que fan els treballadors de BMN convocats a la formació MiFID II que no varen anar a oposicions. I també la formació que, per la seva banda, va triar Bankia per als seus treballadors.

Sabem que s’està treballant per donar resposta als possibles escenaris, cas que sigui necessari. I que els responsables de l’entitat que dóna la formació afectada estan fent passes per assolir l’acreditació, però no hi ha garanties de res. Ja hem passat consulta a la nostra assessoria jurídica per dur a terme, si s’escau, alguna acció en protecció dels treballadors afectats, atesa la imminent fusió per absorció dins Bankia. És indignant que hi hagi treballadors patint aquesta lamentable situació (que necessiten l’acreditació per al seu dia a dia) només pel fet d’haver-se presentat a un procés d’ascens de capacitació (auspiciat per un acord laboral de BMN), més tenint en compte que no se’ls ha donat l’oportunitat de fer la formació que sí ha resultat acreditada a la primera!

Emplaçam els responsables d’aquest nyap, especialment la Direcció de BMN, a demanar disculpes als afectats i a resoldre la qüestió a la major brevetat, tot posant tots els mitjans necessaris per acreditar tots els treballadors en els mateixos termes i en igualtat de condicions.