MiFID II

Més pedres en el camí de l’acreditació MiFID!

Davant de les múltiples queixes (*) rebudes de treballadors de BMN sobre l’examen MiFID celebrat el passat dissabte 11-11-2017 per a l’acreditació mitjançant la formació de Cecabank, UOB ampliarà l’escrit de queixa registrat a la CNMV el passat 3 de novembre i demanarà la convocatòria d’una reunió de la Comissió de Formació de BMN per analitzar la situació i prendre les mesures escaients. No és de rebut que treballadors que s’han esforçat en la formació vegin en perill la seva acreditació per un examen sense cap ni peus. Escoltaran alguna vegada la veu de la plantilla o seguiran actuant i decidint a esquenes de la mateixa?

Els sindicats que ara fan l’ullastre esbrancat haurien fet bé de prioritzar allò realment important (la formació i l’acreditació dels treballadors!), enlloc de córrer a signar-li a l’empresa un acord de compensacions que perseguia posar punt a una actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que hi havia en curs (**). Si s’hagués pogut celebrar la reunió amb l’inspector (que estava prevista per avui, 14-11-2017, a Madrid), haguéssim pogut deixar constància del llistat d’inconvenients patits pels treballadors en el camí cap a l’acreditació. Entre ells, aquest examen!


 

(*): No adequació de les preguntes de l’examen al temari, ni al que s’havia manifestat a la (única) sessió presencial, cosa que representa una vulneració dels criteris d’avaluació preestablerts; incoherències al temari; ambigüitats en preguntes d’examen; obligatorietat d’emplenar les respostes a llapis i de deixar els quadernets de preguntes (coartant tota possibilitat d’encarar una revisió d’examen amb garanties); impossibilitat de preparar la repesca amb temps suficient; …

(**): Fragment d’una comunicació rebuda de l’empresa dia 10-11-2017: “Os reenvío el correo electrónico del Inspector de Trabajo de Madrid que decide anular el acto de la inspección previsto para el 14 de Noviembre, una vez firmado el acuerdo colectivo que firmamos este miércoles.