esperant una reunió, encara

Un altre paperot en el tema MiFID II

Avui, 2 de novembre, hi havia convocada una reunió a la seu de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Tenint en compte que:

  • BMN ha incomplert el compromís de reunir els sindicats per pactar compensacions (ja que no hi ha hagut acord a nivell sectorial),
  • i que recentment hi ha hagut notícies molt preocupants sobre la no homologació (de moment) d’una de les formacions que es du a terme a BMN,

des d’UOB hem enviat un escrit a RRHH de BMN, amb còpia a Fundae, en aquestes termes:

Señor:
Ante la convocatoria de una reunión que se celebrará hoy en la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO a la que se cita a ambas partes, dirección de la empresa y representación legal de los trabajadores, tenemos que manifestar lo siguiente:
1) No nos consta haber recibido convocatoria a dicha reunión pese a formar parte de la REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES de BMN. Entendemos, pues, que dicha reunión será meramente INFORMATIVA.
2) En los últimos días ha habido novedades muy relevantes al respecto de la acreditación de cursos MiFID II. En BMN se da el caso que una parte de la plantilla está realizando una formación no acreditada por la CNMV, no habiendo seguridad de que finalmente lo sea. Ello contradice lo inicialmente manifestado por la empresa, en circulares internas, al respecto de la bondad de la formación.
En consecuencia, reiteramos la necesidad de convocatoria de una Mesa Laboral o, cuando menos, de una Comisión de Formación, de BMN donde se puedan tratar todos los flecos pendientes del tema MiFID II: acreditaciones pendientes y las compensaciones todavía no acordadas en BMN.
Atte.,
Unió Obrera Balear

Si us entreteniu a cercar qui són els patrons de la Fundae, hi trobareu el mateix sindicat majoritari (ep!, i majoritari a Bankia) que avui mateix es tira floretes pel resultat d’aquesta reunió: “convocar Mesa Laboral con la totalidad de la representación sindical, con la finalidad de alcanzar un acuerdo de compensaciones al conjunto de la plantilla que durante 2017 se examine para la acreditación MIFID“.

Ens felicitam que els sindicats ‘Juan Palomo’ i la Direcció de BMN hagin concordat que la millor manera de sortir de l’atzucac al que han menat a la plantilla és la que venim pregonant des de fa setmanes: a la fi, hi haurà una reunió a can BMN! Una reunió en què, a més de parlar de compensacions convencionals, UOB demanarà específicament mesures de protecció per als treballadors adscrits a la comercialització de productes MiFID.

A més a més, seria molt adient que durant aquesta Mesa Laboral es poguessin tractar altres aspectes pendents en les relacions laborals de BMN.