informació UOB

Actualitat laboral

Oficines (i treballadors) ‘en quadre’

Ens passejam per les oficines i, lamentablement, tornam a trobar centres de treball que, pel motiu que sigui, estan atenent al públic amb un sol treballador que està tot sol. Aquesta és una situació que ha passat de ser extraordinària a estar a l’ordre del dia. BANKIA té els anomenats equips volants que, convenientment reforçats en efectius, haurien de servir perquè aquesta situació no passi. Demanam a l’empresa que posi remei a les situacions de sol·litud laboral als centres de treball per tal de no socavar més la seguretat i salut a les oficines i de mantenir un nivell acceptable de servei als clients.

Desvinculats que esperen el Conveni Especial, i aquest no arriba

Hi ha alguns desvinculats per l’ERO que ja han exhaurit la prestació d’atur (tenien la carrera avançada degut a les suspensions temporals que varen patir durant l’etapa BMN) i que encara no tenen noves de Gestolasa, entitat que s’ha d’encarregar de tramitar els seus Convenis Especials amb la Seguretat Social. Demanam a qui correspongui una mica d’empatia i, sobretot, de diligència, per a tranquil·litat dels treballadors afectats.

Calendari Laboral 2019

Consultau el que ha publicat BANKIA a la entrada corresponent de la Intranet: el calendari laboral del 2019 per al vostre centre de treball. A la informació relacionada també hi trobareu un quadre amb els dies de vacances i permisos per al 2019. Convé tenir aquesta informació per mà. Consultau-nos qualsevol dubte.

Per al 2019 decau un dels dies de lliure disposició, ja que estava explícitament pactat fins al 31-12-2018, data en què ha vençut el Conveni Col·lectiu de Caixes.

Revisió tipus d’interès préstecs d’empleat

Seguim pendents d’un tractament adient, per part de BANKIA, del préstecs de ‘segon habitatge’ que en realitat es varen constituir com un complement del ‘primer habitatge’ degut al preu del metre quadrat en alguns llocs com Balears, absolutament discordant amb l’import mínim del préstec habitatge empleat establert al Conveni Col·lectiu.

Assegurança amb Mapfre. BANKIA discrimina els treballadors ex BMN!

Ho hem escrit altres vegades però hi insistim perquè aquest tema no només cau de la post sinó que ha esdevingut escandalós i tothom que ve de BMN en parla i comença a estar fins al cap d’amunt.

Si BANKIA pretén que tots els seus treballadors se sentin part de l’empresa (‘Somos Bankia’ o no?) està gestionant molt malament la qüestió de l’assegurança de salut amb Mapfre. No li va bastar tancar-se en banda (durant l’ERO) a obrir aquesta condició social a tots els treballadors. Ara resulta que també ha de donar pels ulls, publicant-ho en primera plana de la Intranet amb el títol “Póliza de asistencia sanitaria 2019 para empleados de Bankia”. I no acaba aquí el discrim. Quan un treballador ex-BMN demana d’adherir-se a la pòlissa pagant ell la prima mentre no s’assoleixi l’homologació, tampoc no va bé!

Els treballadors de BANKIA procedents de BMN, centrifugats a CASER i sense possibilitat d’accés a l’assegurança corporativa, han esdevingut una mercaderia, una moneda de canvi entre BANKIA i les asseguradores. Ja n’hi ha prou! Si hem de ser iguals en el que afavoreix l’empresa (mateixos objectius), també hem de ser iguals en el que afavoreix els treballadors (beneficis socials).