Entrades classificades dins “UOB

Carta d'UOB a Pedro Sánchez

Carta al President del Govern d’Espanya

Atesa l’agenda legislativa en marxa que pot conduir a una modificació legal de l’Estatut dels Treballadors i altres normes, el Comitè Executiu del sindicat ha decidit remetre un burofax al Palacio de la Moncloa per fer avinent alguns problemes del marc laboral actual que han afectat i afecten ben directament els treballadors dels sectors de banca i caixes d’estalvi, tot impactant en les prolongacions de jornada part damunt dels límits.

Si hi ha voluntat política es poden adaptar els textos legals a l’experiència viscuda aquests anys, per tal de crear un marc cada cop més progressista i lliure d’abusos.

Contingut de la comunicació

Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Presidente del Gobierno de España

Complejo de La Moncloa

Señor Presidente:

Durante los años de gobierno del Partido Popular nuestro sindicato, mayoritario desde hace tres décadas en Illes Balears en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, luego en la mercantil BMN y, ahora, en BANKIA, ha constatado la insensibilidad de los poderes públicos a la cuestión de las prolongaciones de jornada que tienen lugar en el ámbito laboral, y muy especialmente en nuestro sector de Cajas y Entidades Financiera de Ahorro, cuyo Convenio Colectivo define la jornada como un número de horas anuales.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2015 –referida a BANKIA, por cierto– es usada como un ariete por la dirección de esta y otras entidades: no se computan todas las horas diarias de trabajo efectivo para comparar si hay exceso sobre la jornada anual convencional, ya que la empresa simplemente manifiesta que no se realizan horas extraordinarias. Pero es obvio que es imposible saber si se realizan o no horas extraordinarias si no se computa la jornada diaria.

Los trabajadores del sector viven en una permanente angustia bajo la presión comercial a la que se ven sometidos por parte de la Dirección. Dicha presión incluye mensajes nada subliminales sobre la necesidad de prolongar la jornada diaria para sacar el trabajo adelante. No necesidades puntuales, sino trabajo ordinario. La bancarización de las cajas de ahorros y las drásticas reducciones de número de sucursales y plantilla están provocando abusos en materia de jornada –obstáculo a la creación de empleo– y, de otra parte, incrementos muy notables de los riesgos psicosociales –con todas las graves consecuencias que este tipo de riesgos llevan aparejados sobre la salud de los trabajadores y la relación con la clientela–. Creemos imprescindible que la legislación española tome ejemplo de las más progresistas en materia de control de abusos en materia de jornada, así como de desconexión laboral en horas de familia.

A mayor abundamiento, cada vez son más los requerimientos formativos para el desempeño en el sector de bancos y cajas. Ahora mismo está en marcha una nueva fase de la acreditación MiFID II, por ejemplo, formación equivalente, a la práctica, a unos 30 ECTS de dedicación (muy por debajo de las horas de formación reguladas en un vetusto Convenio Colectivo). Consideramos la formación como un derecho de los trabajadores y un activo para la clientela, pero notamos en la legislación cierta ambigüedad en su cómputo como jornada. El caso de BANKIA es paradigmático porque la Dirección se escuda en que la formación es voluntaria (?). Pero queda fuera de toda ponderación la necesidad del sector de adaptarse a las nuevas regulaciones, y eso se está llevando a cabo totalmente fuera de control de jornada.

Entendemos que tanto el gobierno que usted preside como la mayoría parlamentaria, progresistas, pueden impulsar los cambios legislativos necesarios que ayuden a poner fin a ciertos abusos empresariales, y en especial a los comentados de los sectores de bancos y cajas. Ello redundará en un beneficio para el empleo y la sociedad. Para ello, le rogamos escuche la voz de los sindicatos, que es la voz de las plantillas afectadas. Quedamos a su disposición para ampliar cualquier punto que sea de su interés.

Atte.,

Por el Comité Ejecutivo de La Unión

Les Illes Balears, 15 octubre 2018

L’ABC de les nostres visites als centres de treball

Fa temps que, sense frissor però ininterrompudament, estam visitant els centres de treball de Bankia. Amb aquestes visites podem:

A. Conèixer de primera mà les inquietuds de la plantilla

La gent, especialment la del col·lectiu d’oficines, té ganes de parlar del seu dia a dia. Importantíssim. Tota la informació que ens arriba és aprofitada per millorar les condicions laborals i socials. Ser el sindicat més representatiu de Bankia a les Illes Balears ens permet ser directament presents en tots els àmbits de decisió i seguiment d’acords laborals. I quan anam de reunions per Madrid, pràcticament sempre som els únics de Balears. Això vol dir que només mirem pels treballadors de Balears? No. Seria un contrasentit; el nostre àmbit és estatal i tenim afiliats arreu del territori espanyol, als que defensam i protegim independentment de la geografia. Passa que UOB mai no s’ha posicionat en contra de cap col·lectiu per afavorir interessos d’un altre. No poden dir el mateix tots els sindicats! Però també passa que hem d’extremar la vigilància, ja que alguns jerarques sindicals es mostren, de manera massa recurrent, insensibles a especificitats illenques. Els és molt fàcil transigir en allò que creuen més prescindible des d’un punt de vista purament tàctic, a nivell estatal. “Esto o aquello es A CEDER”, diuen, en parlar del plus de residencia, la mobilitat geogràfica o de no disposar de la pòlissa d’assistència sanitària, dinamitada per als curritos ex-Sa Nostra, el 2013, per acord laboral! I ara, SOMOS BANKIA o no lo somos?

B. Recordar als (pocs) companys no afiliats que només la solidaritat, gestionada en benefici del col·lectiu, és allò que dona raó de ser a UOB

Un treballador afiliat, a banda de contribuir econòmicament a la seva defensa individual i col·lectiva, és una font d’informació molt valuosa per al sindicat que, a més a més, té la capacitat i el dret d’influir en les decisions que prenen els seus òrgans. L’afiliat/da pot participar, en la mesura que ell/a vulgui, en la vida sindical. Des d’afiliat “de base”, a ser part de llistes electorals, membre de la representació laboral o, inclús, del Consell Sectorial d’Estalvi o del Comitè Executiu d’UOB. Tenim tots els perfils, i tots ells són imprescindibles. Però cada afiliat és únic, com ho són les seves circumstàncies personals i professionals. El sindicat n’és conscient i el seu afany és tenir cura de tots i totes.

Recordau aquesta màxima, que no ens cansarem de repetir: “Persona afiliada, persona respectada”. Respectada pels companys i, especialment, per l’empresa i les administracions públiques quant a les repercussions legals associades a l’afiliació.

i C. Presentar-nos a TOTS els companys i companyes

I, especialment, presentar el full de serveis d’UOB als companys origen Bankia i brindar un futur units. Perquè com a col·lectiu ens convé, de totes totes, seguir sent ‘un sol cos’, i no ‘cossos sols’, com voldria l’empresa.

Arran d’aquestes trobades, per cert, hem pogut anar desfent alguns malentesos que circulen pels centres de treball, que possiblement tenen el seu origen en sifonades gens casuals. Qui es deu entretenir a desinformar? No té altres feines més profitoses que intoxicar? Anem a pams amb un Detox Reloaded (o ‘les mentides tenen les cames curtes!’):

“UOB, sent minoritari a nivell de tot Bankia, ja no és útil”. FALS! El mateix deien quan ens varen fer aterrar a BMN i, mirau per on, UOB segueix existint i gaudint de bona salut. També econòmicament i financerament. Estam legitimats, tenim mitjans i experiència per dur endavant accions, quan aquestes són necessàries.

“UOB només mira pels treballadors origen BMN”. FALS! Com hem dit més amunt. Som i serem un sol cos. N’hi ha que volen fer-nos aparèixer com una associació o club tancat. Qui escampa barroerament afirmacions tan grotesques ho fa amb l’objectiu de debilitar UOB. Els nostres estatuts són públics i estan a l’abast de tothom que els vulgui consultar al registre (online) d’organitzacions sindicals i empresarials.

“UOB va negociar amb els altres sindicats el repartiment de ‘cupos’ d’ERO”. FALS! Volem recordar que UOB es va incorporar a les negociacions cap al final, quan aquests ‘cupos’ ja estaven dats i beneïts. Si és cert que n’hi ha que varen mercadejar ‘cupos’, seria greu. Quin va ser el preu unitari de la vida laboral d’un treballador?

“UOB no va lluitar durant la negociació de l’ERO”. FALS! Volem recordar que, juntament i gràcies a la CGT, vàrem ser l’únic sindicat que va mantenir la vaga de dia 8 de febrer, a meitat de la negociació. La resta varen fer la farina blana i varen renunciar a la que hagués estat una jornada de mobilització històrica. La plantilla, majoritàriament, va seguir les indicacions dels sindicats majoritaris de Bankia, i a partir d’allà, la negociació va ser molt costeruda. El contrast amb la jornada de vaga del 24 de maig de 2013, a BMN-Sa Nostra, impulsada per UOB i secundada massivament, és eixordador.

“UOB deixa que es promocionin treballadors ex-BMN per damunt dels d’origen Bankia”. FALS! Vaja quines coses hem d’arribar a rebatre! Els nomenaments són potestat de la Direcció. Nosaltres, seguirem reivindicant la publicació de totes les places i el mecanismes com el de la Comissió Avaluadora que impulsen la meritocràcia i la igualtat. A BMN, ni Direcció ni els altres sindicats no varen voler saber-ne res, de publicitat i transparència. A Bankia, també funciona l’amiguisme? Tard o d’hora, tot se sap.

Conclusió!

Sembla mentida que segueixi havent agents que tenen per objectiu desprestigiar i anorrear UOB. No ho consentirem, perquè la experiència ens demostra que com més va més necessària és la veu ferma, valenta i lliure d’aquest sindicat.

CONTRASTAU AMB UOB, PER FAVOR, QUALSEVOL INFORMACIÓ RELATIVA A UOB. FEIS COM LES PERSONES BEN INFORMADES I ANAU SEMPRE A LA FONT.

RESTAM A DISPOSICIÓ DE TOTES I TOTS!