Protesta davant CaixaBank

Balanç 2019-2022

Acaba un mandat de lluita i vindicació!: quatre anys de treball incansable en defensa de la plantilla de les Illes Balears

Durant aquests quatre anys de mandat, els representants d’UOB han tengut un sol nord, una sola guia: la defensa dels drets laborals. Aquesta tasca, no té caducitat ni pot tenir aturador. Hi ha molta de feina començada i molta per fer! En tot cas, modestament i sense triomfalismes, ens sentim amb el deure acomplert. Hem fet i volem seguir fent tot el possible per defensar i protegir les persones, i les famílies que en depenen. La plantilla, la nostra raó de ser, s’ho mereix! A ella ens devem i a ella brinda tota la feina (la que es veu, i la que no) el nostre sindicat. Ara, correspon a la plantilla de les Illes Balears decidir a qui fa confiança, amb el seu vot, a les eleccions del dimecres, 30 de novembre!

Companys a la Junta General de CaixaBank
Intervencions de candidats d’UOB a la Junta General d’Accionistes de CaixaBank, en defensa de tots els treballadors i de tots els clients

Hem de fer menció especial del capítol de gestió de la COVID, tant al CESS de Bankia, com després al CUSSL de CaixaBank, on tots els sindicats varen aparcar diferències amb l’objectiu comú de maximitzar la protecció de la plantilla en el marc de la pandèmia. La mateixa unitat hi hauria d’haver també en l’àmbit laboral estricte, i no hi és!

Un altre punt a destacar és l’ajuda que el sindicat ha pogut prestar als seus afiliats en la formació acreditativa en MIFID i LCCI, a través de cursos homologats. Això va ser molt important en l’etapa Bankia, que tenia per objectiu acreditar tots els professionals. En tot cas, els cursos romanen, encara, a disposició per tothom que els necessiti.

També hem de destacar molt la feina duta a terme per UOB en el marc de vigilància de la fusió i, després, de l’ERO, amb el qual molts de companys i companyes s’han pogut desvincular de manera voluntària – ben igual que va passar amb l’ERO de Bankia a les Illes Balears – i sense daltabaixos socioeconòmics. Com és sabut, UOB no deixa ningú enrere, i per això el sindicat manté unes taxes d’afiliació que són un cas singular en tot el sector. En tots aquests punts, ha estat molt important la presència en els mitjans de comunicació, sempre que aquests ens han requerit per informar del que passava a l’empresa, ja fos a BMN-Sa Nostra, a Bankia, o darrerament a CaixaBank.

UOB als mitjans de comunicació
UOB als mitjans de comunicació

També volem destacar la feina que el sindicat ha dut a terme en l’explicació tant de lERO com del nou marc laboral – l’ALI i les condicions CaixaBank, en general – a tothom que ho ha necessitat, tant de manera col·lectiva (webinars en viu i en directe, i no enllaunats) com individual, resolent més consultes que mai a través dels canals de contacte amb el sindicat: telèfon, correu, WhatsApp, circulars, visites…

Així mateix, no ens podem estar de fer menció dels nostres comunicats sindicals (tant a Bankia com a CaixaBank) contra la pressió comercial, de cada vegada més asfixiant, els abusos d’autoritat, l’excés de reunions, vulneració de les hores de família, l’empatx de Teams i altres herbes, la despersonalització i deshumanització generalitzada en entitats que se les donen de socials, tot denunciant públicament la supèrbia directiva, les males pràctiques i la mala gestió, quan ha estat el cas (i, també, aplaudint quan s’han fet les coses bé, tot i que per això ja tenim els palmeros habituals).

Dia a dia a Can CaixaBank
El dia a dia a CaixaBank

Bugada de l’ALI, lleixiu per a la grogor!

Lamentam el resultat final de l’ALI de malnom «En Caixa siempre se ha hecho así». UOB va lluitar perquè les coses no acabassin com es varen firmar finalment, i vàrem anomenar les coses pel seu nom, en el moment que tocava i davant qui tocava. Els sindicats del «sempre s’ha fet així» (no necessàriament majoritaris!) varen fer el suec. Ben aposta, l’empresa va fer un pack amb tot, ERO i ALI, perquè si no els suports transversals a aquest darrer (per ell tot sol) haguessin perillat. I és que l’ALI té un grapat de taques que avui cal recordar i significar:

L’adequació salarial progressiva, i no lineal, a 5 anys!

N’hem parlat altres vegades i ara no ens hi estendrem. Som una sola plantilla i tots tenim els mateixos reptes i objectius, sense diferències per origen. Doncs, per què tanta de dilació (5 anys!) i, sobretot, per què la corba exponencial, en l’adequació? Segons el Conseller Delegat, hem travessat un punt d’inflexió, gràcies als tipus d’interès, i així i tot hem de seguir ancorats a l’escala de 5 anys? Què passarà si ve un altre ERO? Hi haurà sortides de primera i de segona? Com te defensaran els sindicats del «Sempre s’ha fet així»? (majoritaris o no!) Seguiran amb la mateixa cançó?

La NO classificació d’oficines, tenint les eines per fer-ho!

Quan s’obre una oficina de nova planta, és normal tenir-la un any en categoria de sortida, a l’espera de classificació. Ara bé, és normal, una oficina d’una entitat absorbida, que du dècades funcionant i atenent al públic, i que té el negoci que té (no segons els paràmetres de l’entitat absorbent, però en qualsevol cas fàcilment transportables), tenir-la un any al pairo de classificació? Més encara tenint en compte que la fusió va ser «per absorció», d’acord, però perquè era la fórmula tècnicament idònia?

I per acabar, i no estendre’ns en un memorial infinit de greuges que reparar, un tema poc conegut, però molt significatiu pel que representa, si ens hi aturam a pensar:

La posada a ZERO de l’antiguitat a efectes del premi de fidelitat (25-35 anys)! No vols brou…?

El dret prové del Conveni Col·lectiu i és una condició vigent a CaixaBank i desplegada en forma de pagues. Però els treballadors integrats procedents de Bankia estan subjectes a una excepció que es va posar a l’ALI, ben aposta, per vetar-los l’accés a aquest premi de fidelitat. Estaves a punt de fer els 25 anys de servei? Te’ls han sembrat de sal! Estaràs fent feina a CaixaBank (o entitat que la succeeixi) l’any 2046 o el 2056? No? Idò t’han aixecat la camisa!

Hi havia necessitat de fer una retallada tal, a anys vista, d’imports que tanmateix s’haurien de periodificar comptablement, amb relatiu impacte? Voleu dir que faria tant de mal al compte de resultats, tenir un detall amb treballadors que han dedicat la seva vida laboral al mateix sector, en entitats que han desembocat a CaixaBank? I els treballadors, no han aportat la seva experiència passada, després de la fusió, o han entrat amb un reset de la memòria, capacitats i habilitats fer la feina? Segons CaixaBank, i els «sindicats-caixa» d’aleshores (ara ho som tots, i més encara després d’eleccions!) que no varen aixecar una cella en aquesta qüestió (ja ens ho consultareu si voleu saber més detalls), n’hi ha que hem de pagar dues vegades el mossatge! Quin escàndol!

Encara que no hagis canviat mai de sector, encara que les fusions no hagin estat culpa teva, sinó dels directius i dels sindicats majoritaris que hi varen fer d’amendics, ara resulta que a efectes de FIDELITAT A LA INSTITUCIÓ n’hi ha que som EMPLEATS DE NOVA ENTRADA! Un altre descuelgue del Conveni Col·lectiu en tota regla. No deien els majoritaris que no n’hi hauria cap? Idò ja en van un parell!

Els canets d'UOB
Els canets d’UOB quan els han dit que ara són «empleats de nova entrada»

Si vols seguir rebent informació EN PUNT i SENSE FILTRES de tot el que passa a CaixaBank…

Si vols que et defensi un equip JOVE, DINÀMIC, VALENT i LLIURE de companys i companyes…

Si vols evitar que criats de dos amos facin i desfacin sense cap tipus d’oposició…

Si vols seguretat i compromís (amb Balears)…

EL 30N, VOTA UNIÓ OBRERA BALEAR!

Sempre al teu costat, fent feina per millorar!