Informe CIRBE UOB

UOB, independència i transparència!

L’EXEMPLAR INFORME CIRBE D’UOB

Hi ha sindicats que volen ballar amples a les taules negociadores, però que estan sotmesos a ascendents molt rellevants, si més no en el nostre sector, per part de la patronal que s’asseu l’altra banda de la taula. Hauria d’estar permès que hi hagi representants sindicals que negociïn condicions laborals de treballadors a davant d’empresaris que són creditors dels mateixos sindicats? Hauria d’estar permès que sindicats majoritaris obstaculitzin la presència de minoritaris, aquests sí totalment independents dels poders fàctics, polítics i econòmics? Quina por hi ha dels sindicats lliures?

En qualsevol cas, pensam que, com a mínim, hi hauria d’haver plena transparència, i que una informació d’especial rellevància que tots els sindicats haurien de publicar periòdicament és l’Informe de la Central d’informació de riscos del Banc d’Espanya, CIRBE, entre altres dades que anirem desgranant. Quant a la CIRBE en concret, UOB fa molts d’anys que té a disposició el seu darrer informe sol·licitat, i no té cap inconvenient en tornar-lo a demanar sempre que calgui. El resultat sempre és el mateix, i es pot constatar en aquest enllaç: https://uob.cat/CIRBE:

La gestió d’UOB se situa a les antípodes del brou que es cuina a altres formacions sindicals. Tot fent honor al nostre històric lema, Treball, Cultura i Estalvi!, posam en pràctica una economia basada en l’equilibri i l’austeritat, trets definitoris que ens han permès ancorar les quotes durant els anys de crisi econòmica, i fins i tot mantenir el detall de Cap d’Any (amb productes de la terra) que té el sindicat amb els seus afiliats, a més de fer aportacions solidàries a entitats que ho necessiten.

SUBVENCIÓ PÚBLICA

En virtut del número de delegats obtingut a les passades eleccions (sense comptar les rebaixes interessades i orquestrades a CaixaBank després de l’ALI), de la justificació de despeses presentada a davant l’Administració i, també, d’estar al dia en el compliment d’obligacions tributàries, la Direcció general de Treball del GOIB ha concedit al sindicat en data 18 de maig de 2022 una subvenció de 1.926,03 euros (any 2022) “per al manteniment d’estructures organitzatives dels sindicats”, a repartir entre les seccions sindicals UOB (Caixabank i Ensenyament). Perquè vos faceu una idea, amb aquesta quantia es pot fer front, just-just, a les despeses d’assessoria jurídica d’un conflicte col·lectiu que arribi a l’enfront, on UOB participi activament (que és l’habitual i, per descomptat, el que cal fer). I, només a CaixaBank (sense comptar l’altra branca del sindicat, Ensenyament), en pocs mesos hi ha hagut mitja dotzena de conflictes (coses de la febre electoral). Les subvencions que reben anualment els sindicats majoritaris són de l’ordre de milions d’euros. No dubtam que siguin necessàries, però l’assimetria és evident.

Subvenció GOIB
Subvenció GOIB

Evidentment, l’acció sindical d’UOB és possible gràcies a les quotes sindicals ordinàries de totes les persones afiliades. Gràcies a aquest esforç solidari es pot lluitar col·lectivament en benefici de tots i, quan hi ha un denou que afecta un treballador de manera individual, hi ha recursos econòmics per activar tota l’ajuda que necessiti. En aquest punt cal donar expressament i novament les gràcies a tots els treballadors jubilats i prejubilats que segueixen aportant solidàriament la seva quota a la caixa de resistència que és el compte d’UOB.

APORTACIONS PATRONALS ‘PACTADES’ (EEEEEP, AQUÍ!)

La secció sindical d’UOB a CaixaBank, en virtut dels pactes contrets a Bankia (l’anomenat “Pacte LOLS Bankia” de febrer de 2019), ha rebut durant els anys 2019-2022 (primer de Bankia, i ara de CaixaBank) una quantitat anual entorn als 9.000 euros (inclou la quantia per PRL), dividida en dos semestres, que s’obté a partir d’una quota fixa més un tant per representant.

Vegeu el retall de l’extracte semestral:

Extracte semestral

En canvi, les quantitats que paga CaixaBank als sindicats en virtut de “pactes CaixaBank” estan en una altra òrbita. Traslladant la situació del 2019 d’UOB al “Pacte LOLS CaixaBank”, la quantia pujaria devers un 30%. La diferència és molt substancial. I en un cas documentat d’un altre minoritari, la subvenció patronal podria ser 12 vegades superior! Tot un abisme. Entenem que els nous pactes postelectorals hauran d’eliminar diferències entre les seccions sindicals d’una mateixa empresa, o se sentirà a parlar de discriminació sindical!

RETRIBUCIÓ VARIABLE I CARRERA

Les quanties de la retribució variable dels càrrecs de la secció sindical CaixaBank d’UOB – retribucions derivades també del “Pacte LOLS Bankia” – que superen la quantia estàndard d’un empleat, per acord del Comitè Executiu s’ingressen al compte corrent del sindicat.Vegeu a continuació les del secretari general, dels darrers anys:

RV secretari general 2020
RV secretari general 2021

En el cas d’UOB, les carreres professionals pactades se limiten només a dos càrrecs: el secretari general, amb target de director d’oficina D, i un responsable de secretaria, amb target de sotsdirector oficina C.

Aquests ingressos són de gran ajuda per a la caixa de resistència del sindicat, donat el poc pes de les subvencions públiques i patronals, en el cas d’UOB.

És possible que l’aportació d’aquestes quantitats al sindicat no sigui el més habitual avui en dia, però és el més coherent. A la Caixa de Balears, els consellers generals del personal d’UOB ingressaven les dietes de les sessions dels òrgans delegats en una caixa de resistència que, amb el temps, va revertir en el sindicat. En aquells temps, era habitual que el representant dels treballadors quedàs tot sol (15 a 1!) en les votacions que es feien en el Consell d’Administració, o en la Comissió de Control. Quan els directius ens deien que els grans promotors immobiliaris eren “els millors clients”, els nostres representants defensaven els impositors i la clientela tradicional. Diuen que no hi ha temps que no torn! La força de la mata de jonc d’UOB segueix essent el vertader suport de la veu valenta, lliure, digna dels seus representants, on sigui que intervinguin, sempre en defensa dels drets laborals i de tota la plantilla.

A més a més de tot això, per a coneixement general, feim públic també que el nivell retributiu del secretari general d’UOB no ha tingut cap variació en els darrers anys, ni en particular en els anys de mandat.

La carrera, a UOB, se valora a partir d’altres elements, especialment la confiança de la plantilla!

Nivell retributiu a Sa Nostra
Nivell retributiu a BMN
Nivell retributiu a BANKIA
Nivell retributiu a CAIXABANK

BORSA D’HORES

En virtut dels pactes subscrits a Bankia després de les eleccions de 2018, UOB disposa d’una borsa trimestral de 2200 hores. Durant aquest mandat hem mantingut primer 4, i ara 3, alliberats totals, i cap parcial (en les condicions de CaixaBank). Els nostres representants s’han agafat hores sindicals quan ha fet falta, i cada trimestre hem tingut superàvit d’hores (a cents!) en benefici de la feina i el dia a dia a les oficines, en temps d’integració (i pressió comercial) tan complicats com els que hem viscut (i encara vivim).

ANIMAM totes les forces sindicals a PUBLICAR, igualment, TOTES AQUESTES DADES, perquè la plantilla pugui estimar l’eficàcia dels recursos (escassos, en el cas d’UOB) emprats en la seva defensa i representació.

Per tot això, el 30 DE NOVEMBRE…

VOTA INDEPENDÈNCIA I TRANSPARÈNCIA!
VOTA EQUIP DE FEINA!
VOTA SEGURETAT, EFICÀCIA I COMPROMÍS!
VOTA UNIÓ OBRERA BALEAR!

UOB, sempre al teu costat, fent feina per millorar!

L’edició d’aquest comunicat s’ha tancat dia 11 de novembre de 2022.

La versió en castellà es pot trobar aquí.