Vota UOB (2)

Programa 2023-2026

Per què (i per a què) et cal votar UOB si fas feina a CaixaBank i a les Illes Balears?

Com és bo d’entendre, la tasca dels sindicats minoritaris en el marc del total de l’empresa, no serà, eminentment, la d’arribar acords col·lectius amb la Direcció. Quan UOB era majoritària a la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de les Balears, a través del Comitè Intercentres de “Sa Nostra”, i en unitat d’acció amb els Consellers generals en representació del personal, vàrem aconseguir, mitjançant pactes, l’horari de vuit a tres tot l‘any, un sistema de prestació social complementària de prestació definida per a totes les contingències, que garantia el poder adquisitiu en jubilar-te, una assegurança de vida subscrita per l’empresa que es podia utilitzar en la tramitació dels préstecs… per anomenar només tres condicions ulteriorment dinamitades per acords laborals signats per altres sindicats i servits en safata de plata a la patronal!

Quan començaren les operacions corporatives, el rol d’UOB va canviar cap a un paper de fiscalització i control, és a dir, un paper eminentment d’oposició al govern dels sindicats majoritaris. Aquests, havien fet un Saluda a les fusions. Amb elles, aconseguien majors quotes de representativitat en les empreses participants i en el conjunt del sector; i, també, engreixar la seva carpeta: molts d’EROs per firmar, marcs de condicions laborals dissímils que caldria homogeneïtzar, molts de plans de pensions i, per tant, molts de doblers que gestionar amb la seva Consultora de Planes de Pensiones, etc.

La Voz de su Amo

Però tota aquesta feina de firmar a tutiplè, en benefici de qui va ser? Dels treballadors, en absolut! UOB, els darrers anys, ha dedicat la major part del temps a PROTEGIR els treballadors dels efectes d’acords laborals pensats per (1r) protegir els directius en la seva fugida endavant, i (2n) donar ales a uns sindicats majoritaris que eren a la vora del col·lapse degut al desencant general. Val a dir que UOB ha aconseguit fites històriques, com la STS 716/2016, que va generar jurisprudència contra un terrorífic acord signat per diversos sindicats, especialment pel que representava quant a mobilitat geogràfica pura i dura: «Ha quedado acreditado, hasta la saciedad, que la finalidad perseguida por las empresas no fue nunca la de garantizar los empleos, sino todo lo contrario», va escriure ni més ni menys que el màxim Tribunal espanyol en la sentència que ens donava definitivament la raó. Mai més, gràcies a UOB, podrà haver-hi a Espanya un acord del mateix pervers motlle que aquell! A UOB pensam que aquesta tasca de fiscalització i control, de garantia de seguretat laboral, i de protecció del més dèbil, ha de continuar, acomodada a la situació a CaixaBank!

Perquè a CaixaBank, la RESPONSABILITAT d’arribar a METES SOCIALS com les que recordàvem al principi, o inclús de SUPERAR-LES – PERQUÈ AIXÒ ÉS CAIXABANK, NO? – és, òbviament, en mans dels sindicats MAJORITARIS, ells que gaudeixen de prerrogatives legals, subvencions estatals, influència política, capacitat de mobilització… (bé, no per tot igual!). La qüestió és: l’empren bé, aquests sindicats, tot aquest poder? En la nostra experiència a CaixaBank, podem donar fe que han dedicat tants d’esforços a minar els sindicats minoritaris i la representativitat nouvinguda de la fusió, que a millorar les condicions laborals i socials de TOTA la plantilla (i TOTA, vol dir TOTA!), cosa que hauria de ser l’objectiu de tots els sindicats, units, i sí, sota el lideratge de la majoria! Però cal liderar amb l’exemple, companyes i companys! El que hem experimentat durant aquest darrer any, en clau totalment preelectoral i farcit de tacticisme, és anàleg a allò sobre Mallorca i els mallorquins (o també altres indrets): «Me gusta esto de absorber otras entidades, lástima que vengan con sindicatos incorporados». Amb tots els respectes, amb sectarismes així no anam per bon camí, i hi lluitarem amb tota la força que ens doni la nostra quota de representació! Per si algú té cap dubte al respecte, la B d’UOB, NO és per Bankia, és per Balear

EL 30N TU DECIDEIXES, amb el teu vot, QUE UOB HI TORNI A SER (o no), I que pugui (o no) FISCALITZAR els nous ACORDS que SE SIGNIN d’ara en endavant a CaixaBank, així com l’aplicació i NECESSÀRIA MILLORA dels vigents. No sigui cosa que, a l’hora de negociar, a alguns els passi per malla que HI HA COL·LECTIUS DE TREBALLADORS QUE PARTEIXEN DE MOLT ENDARRERE! MOS ENTENEM O NO?

SI TREBALLES A “CAIXA” A LES ILLES BALEARS, QUÈ PREFEREIXES? QUE UOB TENGUI UN ULL A DAMUNT EL QUE ES COGUI? O QUE LA PATRONAL I ELS DEL «SEMPRE S’HA FET AIXÍ» VAGIN A LA SEVA, SENSE CAP VEU DISCORDANT? 

PREFEREIXES UNA SITUACIÓ AMB UOB DINS DE L’EQUACIÓ LABORAL, O BÉ LES SOLUCIONS MAJORITÀRIES I SECTÀRIES DELS QUE PENSEN QUE «ENCARA HAURIES DE DONAR LES GRÀCIES»?


Què farem, en aquest nou mandat?

 • Continuar i reforçar la defensa del col·lectiu i de les persones, individualment, en tots els àmbits: l’intern de l’empresa (comissions informatives i/o negociadores), administratiu (Inspecció de Treball) i judicial (en totes les instàncies).
 • Lluitar sindicalment contra els greuges comparatius existents, per exemple:
  • L’adequació progressiva de la manera en què està. Als sindicats majoritaris no els va bastar firmar la quasi-congelació salarial al Conveni, que també, sota el maleït En Caixa siempre se ha hecho así, han hipotecat 5 anys els salaris d’un nombrós col·lectiu de treballadors de CaixaBank!
  • Les diferències en aportacions al Pla de Pensions d’Empleats.
  • Les diferències sagnants en les prestacions per contingències de risc (com del doble!).
  • El vet al premi de fidelitat (en pagues), imposat sobre un nombrós col·lectiu de treballadors.
 • Vigilar el procés d’ascens per capacitació i ajudar en tot el que calgui els opositors quant a materials i classes de reforç.
 • Exigir millores en les condicions d’operacions actives i passives, sobretot pel que fa a les assegurances de vida per a préstecs. Fins a quin límit CaixaBank ha de fer negoci amb els treballadors?
 • Demanar que s’analitzi i s’implanti un SRV (sistema de retribució variable) motivador, universal, objectiu i bo d’entendre. Els paràmetres del sistema han de dependre del treballador. Si la percepció depèn d’un tercer, a què jugam? Quina broma és aquesta?
 • Defensar per igual i sense sectarismes tots els treballadors, sigui quin sigui el seu origen, funció, càrrec, divisió corporativa, lloc de treball, etc. D’aquesta manera, UOB vol ser present en tots els àmbits on es parli de les condicions d’InTouch, Banca Privada, Store, NowIn Sales, univers GC, departaments, classificació d’oficines, teletreball, Task Forces específiques, etc.
 • Disposar d’una bona i sanejada tresoreria sindical per atendre qualsevol imprevist.
 • Mantenir l’Informe CIRBE d’UOB lliure de servituds externes, per no haver de pagar peatges als creditors.
 • Mantenir la supervivència financera del sindicat independent de les subvencions públiques i, sobretot, patronals.
 • Fer pinya contra la mobilitat geogràfica, en especial atenció al “fora de l’illa de residència” si es planteja per part de patronal (i/o sindicats), tant en el Conveni Col·lectiu com en pactes d’empresa. De més verdes n’hem vist madurar! Hoy en día no hay distancias, hem sentit a dir a sindicalistes que defensaven que no calia mirar apart la mobilitat entre illes i continent! Endevinau on residien?
 • El mateix podem dir del plus de residència de Conveni (“disponible per a la negociació”). Passa el mateix que en el cas de la mobilitat illes-continent. Qui no pateix els efectes de la insularitat, se’n pot fumar un puro a l’hora de transaccionar!
 • Lluitar contra la manca de recursos humans i/o materials a la xarxa d’oficines.
 • Respondre amb agilitat contra la pressió dels directius, i desmuntar els espigueos que provoquen indefensió als treballadors.
 • Lluitar contra la profanació del marc horari (“convidades”, formació “obligatòria”, reunions als horabaixes, cridades i correus a la mala hora que eviten la necessària desconnexió laboral i el gaudi de les hores de família…). Vigilar que en el còmput anual no se superi el límit convencional de 1680 hores anuals.
 • Vigilar especialment els eventuals desplegaments i replegaments de departaments que puguin afectar els treballadors ubicats en edificis singulars. En aquest àmbit serà clau la composició dels Comitès dels edificis corporatius. Com ja vàrem dir en un comunicat anterior, les persones que formaran part dels Comitès són importants. Si hi ha un denou, t’hauran de defensar ells, en persona! Veus a tots els caps de llista capaços de fer-ho?
 • Reivindicar millores en les assegurances corporatives de salut, en especial a Menorca i Pitiüses, així com uns descomptes adients per als familiars. Què guanya CaixaBank damunt la salut dels treballadors? Què comparteix, d’aquest guany, amb els treballadors?
 • Atendre, des del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, situacions personals crítiques i requeriments col·lectius quan sigui el cas.
 • Vindicar la millora de les instal·lacions i infraestructures, amb especial atenció als centres de treball amb atenció al públic. Cal competir en igualtat d’armes!
 • Defensar l’atenció personalitzada al client.
 • Vigilar la prestació social complementària (pla de pensions). Extremar la vigilància sobre les inversions per evitar baixades de drets en els darrers anys de la vida laboral. Amb un pla de pensions d’aportació definida (actual), el risc recau a damunt els partícips. (En un pla de prestació definida per a totes les contingències, el risc recau a damunt l’entitat promotora.)
 • Durant la propera negociació del Conveni Col·lectiu, fer accions per evitar un altre desastre en la qüestió de l’actualització salarial, així com la laminació del plus de residència (que pogués debilitar la posició a CaixaBank) i la (precària) protecció contra la mobilitat geogràfica i les comissions de servei.
 • Donar suport i coordinar les reclamacions individuals que siguin necessàries.
 • Vigilar l’antiguitat reconeguda a Bankia, que en ocasions la dada es perd per les bardisses a CaixaBank.
 • Vigilar les convocatòries internes i la voluntarietat per a totes les places que duguin associada una retribució o condicions laborals més enllà del Conveni Col·lectiu.
 • Vigilar la política de formació, selecció i, en el seu cas, les contractacions externes.
 • Corregir el desequilibri que pateixen les dones en els llocs de nivell.
 • Vigilar els protocols contra els assetjaments psicològics i sexuals.
 • Representar i defensar la plantilla a la Junta General d’Accionistes de CaixaBank (UOB és accionista).
 • Reunir i consultar la plantilla en temes d’especial rellevància col·lectiva.
 • Mantenir la informació permanent a la plantilla.
 • Renovar el serveis d’assessoria jurídica, laboral i fiscal, atès el bon servei prestat, complementant-los en allò necessari sempre amb professionals independents.
 • En el proper Congrés del sindicat (2023), renovar els òrgans executius després d’un mandat de vuit anys de feina i compromís amb el col·lectiu.
 • Contribuir humanament i econòmicament a accions solidàries.
 • Col·laborar amb altres entitats i associacions en la recerca del bé comú i el benestar social.
 • Lluitar, a tots els nivells, contra la corrupció.
 • Ser lleials al nostre triple lema, des de 1881: TREBALL, CULTURA i ESTALVI!
 • Aquest llistat és sempre obert a les vostres aportacions i col·laboracions. La nostra organització és molt àgil i hi ha molt poca distància (de fet, només un pas) entre les bases i la punta de llança d’UOB!

Si vols seguir rebent informació EN PUNT i SENSE FILTRES de tot el que passa a CaixaBank…

Si vols que et defensi un equip JOVE, DINÀMIC, VALENT i LLIURE de companys i companyes…

Si vols evitar que criats de dos amos facin i desfacin sense cap tipus d’oposició…

Si vols seguretat i compromís (amb Balears)…

EL 30N, VOTA GARANTIES I CONFIANÇA!

VOTA EQUIP DE FEINA!

VOTA UNIÓ OBRERA BALEAR!

Sempre al teu costat, fent feina per millorar!