Bankia es menja BMN

Informe d’UOB sobre la fusió de BMN dins Bankia

En data 28-11-2017 UOB ha lliurat a la direcció l’informe previ preceptiu (art. 64.5 ET) davant la fusió per absorció de Banco Mare Nostrum, S.A. dins Bankia, S.A.

L’informe ens va ser sol·licitat dia 15 de novembre pel director de Relacions Laborals de BMN, com a la resta de seccions sindicals amb implantació a BMN.  També es va demanar informe a tots els comitès d’empresa. Els comitès de les Illes Balears també han emès informe (vegeu el quadre informatiu al final d’aquesta entrada).

L’informe d’Unió Obrera Balear el podeu llegir íntegre aquí.

A tall de resum:

 • La informació que han facilitat a la representació laboral és poca i irrellevant. No és possible fer cap proposta tendent a minorar l’impacte damunt l’ocupació perquè les empreses mantenen absoluta reserva damunt allò que volen fer, tot i que la premsa va plena de notícies.
 • Mentre l’informe estava en redacció, l’empresa decideix el tancament d’oficines de BMN, cosa que afecta l’ocupació en el futur immediat degut a la minoració de llocs de feina teòrics i possibilitats de recol·locació.
 • L’execució de decisions prèvies a la recepció de l’informe conculca la llei. Cal aturar els tancaments arbitraris de centres de treball.
 • Incompliment art. 44.6 ET.
 • Necessitat de fer net i de reparació, amb el passat:
  • Cal atendre les demandes dels treballadors externalitzats en frau de llei.
  • Cal atendre les peticions i demandes dels treballadors externalitzats amb clàusula de retorn.
  • Pla de pensions (disminució de drets)
  • Vacances pendents
 • Mobilitat geogràfica: cal tenir en compte el fet insular. Per als treballadors residents en una illa, no pot anar més enllà dels límits geogràfics de la illa. Altrament, incorreríem en una situació d’acomiadaments encoberts.
 • Voluntarietat en les mesures sorgides d’un eventual procediment de regulació d’ocupació. En cap cas es deixarà a l’arbitri de l’empresa la utilització coactiva d’aquestes mesures.
 • Aspectes pendents de la formació MiFID II.
 • Aspectes pendents de l’antiguitat no liquidada (afecta al salari regulador).
 • Revisar a l’alça la indemnització de les excedències remunerades.
 • Comissions de servei ‘fantasma’.
 • Eliminar el sistema pervers de ‘punts per gestor’.
 • Recuperar la figura del director regional o de zona com a suport comercial. Cessament de la pressió desmesurada per aconseguir resultats a ultrança.
 • Recuperar l’agilitat comercial per a una millor competitivitat.
 • Conservació en el seu lloc de la plantilla adscrita actualment als serveis centrals degut al seu coneixement del negoci i del client local.
 • Responsabilitat social i ODS, ús de la llengua pròpia del territori…
 • Recuperar la cultura d’empresa.
 • Etc.
Els comitès d’empresa de les Illes Balears (Serveis Centrals i Xarxa de Sucursals), on UOB ostenta la majoria, s’han reunit dia 28-11-2017 a migdia i han aprovat emetre informe amb tots els ítems fonamentals esmentats anteriorment. Els vocals d’UGT no s’han presentat (i no ens consta que hagin excusat la seva absència). Els vocals de CCOO han aportat un escrit dins el seu paper de força sindical majoritària a Bankia que, de ser cert allò que s’hi diu, ningú no ha de passar gens de pena pel seu lloc de feina. Els convidam que el facin públic per a comunió de la seva joia.