Perill, Conveni

Nova concentració bancària, més patiment laboral i social

Fa pocs dies publicàvem un article extret d’un dossier de ‘Banca pública’ (Alternativas Económicas). L’article era un clam, documentat i argumentat, a redreçar el futur de Bankia cap a una entitat que, sota gestió professional, tingués vocació real i efectiva de servei a la societat com una entitat independent.

Com picar ferro fred, les altes instàncies econòmiques i polítiques de l’Estat es passen pel folre objectius lloables com els esmentats, i impulsen una concentració bancària a gran escala. De fet, hi ha experts que diuen que es tractaria d’una absorció, de Bankia per part de Caixabank, i segons les seves fonts la decisió podria estar presa en qüestió de dies.

El cert és que la notícia de l’operació es va escampar ahir sense gaire control, i les entitats varen haver de córrer a publicar, amb nocturnitat, “informació privilegiada” a la CNMV. Constatam que donar males notícies laborals en divendres s’ha institucionalitzat ben arreu.

Amb aquesta operació, l’Estat aconseguiria reduir considerablement la seva participació accionarial en l’entitat resultant. Això és un al·licient polític molt potent. Però, algú ha pensat en les plantilles? I en la clientela? Durant els anys passats, les dues entitats i totes les seves predecessores, també BMN-Sa Nostra, han tancat una quantitat ingent d’oficines d’atenció al públic. Així mateix, els serveis centrals han patit una dràstica reducció. El cost laboral ha estat immens, i amb aquesta fusió, si ningú no hi posa remei, les expectatives van en la mateixa direcció: més atur, menys oficines d’atenció a la ciutadania, menys competència, pitjor servei…

Emplaçam el Govern de les Illes Balears a prendre posició en favor dels treballadors de les entitats afectades, i a ser proactius, i no reactius, per evitar un altre desastre laboral i social.

I també emplaçam la Direcció de BANKIA a donar alguna informació als sindicats implantats a l’empresa!