Inacceptable

Una línia de negociació inacceptable

A la reunió de dijous 21 de desembre, Bankia ha fet una proposta de línies de negociació per a una futura regulació d’ocupació, possiblement imminent. La proposta és inacceptable i farcida de discrims. Uns discrims semblants, per cert, als que han patit dins BMN els treballadors provinents de Sa Nostra, pels deliris de grandesa de la direcció de BMN, i la complaença d’uns sindicats que li signaven absolutament tot.

El resum de la infraproposta es el següent:

 • Les sortides afectarien tant a personal de BMN com de Bankia. Vaja quina obvietat! Si des de primer de gener serem una sola plantilla, tots de Bankia, i BMN deixa d’existir, quina mena d’il·legalitat es pensaven fer?
 • Bankia planteja un ERO amb dues condicions de sortida diferents. Voluntàries (diuen).
 • Primera, per a persones de 57 o més anys a data 31-12-2017. Diuen que oferiran un tant per cent d’indemnització damunt la retribució fixa bruta, fins als 61 anys, tot descomptant la prestació d’atur. O sigui, pretenen anul·lar un dret derivat de la carrera laboral personal, fent que s’ho hagi de pagar cadascú. El Conveni Especial amb la Seguretat Social (un altre dret laboral) seria, perquè ho diu la Llei, fins als 63 anys.
 • Segona, per als menor de 57 anys, diuen que oferiran un número de dies per any treballat, acotat a un número d’anualitats, tot encara sense concretar. És possible que s’hi incloguin primes per antiguitat.
 • Per als qui s’apuntin a l’ERO amb menys de 15 anys d’antiguitat, les condicions seran pitjors.
 • Quant a mobilitat geogràfica, diuen que oferiran pagaments únics segons la distància. Volen considerar trasllat a partir de 80 km. No saben que a les Balears, només a Mallorca podem encabir un segment de 80 km, i només en una diagonal de cap a cap? Ja ens volen tornar a enviar enmig de la mar, com varen fer a BMN? Diuen que tindran en compte les illes i Ceuta i Melilla. En compte… per a què?
 • Parlen de finestres de sortida ‘per àmbits d’afectació del territori’. Quin vocabulari!: defenestrar treballadors?
 • Pretenen harmonitzar a les 21 pagues de Bankia… en el 2024! Existirà Bankia?
 • En canvi, l’horari de Bankia el volen implantar per tot, d’immediat: el general de Conveni (amb els dijous horabaixa) i horaris especials per a gestors, departaments centrals, multicanalitat, oficines àgils, oficines de centres comercials…
 • Aportacions al pla de pensions: volen suspendre-les dos anys més (2018 i 2019) als treballadors provinents de BMN. Això implicaria allargar encara més una suspensió que, recordem, ja va començar al 2013. Recordem també les retallades brutals de drets i expectatives futures que ha patit la plantilla provinent de Sa Nostra!
 • Retribució variable: per a la plantilla provinent de BMN, res de res al 2018, i es començaria a implantar al 2019.
 • PDP (pla de carrera): per a la plantilla provinent de BMN, incorporació al 2020 (amb efectes reals al 2021).
 • Classificació d’oficines: en el 2018 tothom roman en el seu sistema d’origen (encara que hi hagi canvis d’una xarxa d’origen a l’altra); en el 2019, passi al sistema de Bankia. Pensam que no hauria de costar gens d’esforç classificar totes les oficines segons uns mateixos criteris. Si no ho fan tot d’una, és perquè també volen diferir puges de nivell i de salari?
 • No hi haurà ni comptes remunerats ni descoberts autoritzats.
 • Per al tipus terra per al préstec habitatge del Conveni Col·lectiu, en el 2018 se seguirà amb el de Conveni, i en el 2019 s’agafarà el de Bankia (0,10).
 • Pòlissa sanitària: Bankia la paga als seus treballadors. No vàrem veure cap intenció d’harmonització.
 • Bankia també pretén modificar a la baixa la base de càlcul del plus d’antiguitat.

Aquestes són les línies que marca Bankia per a la futura (possiblement imminent) negociació d’una regulació d’ocupació, amb harmonització de condicions immediata per als aspectes proempresa (com l’horari) i diferida per als aspectes prooperari (retribució). És a dir, Bankia pretén que tot allò que li costi acomiadar treballadors (degut a la ‘clàusula Telefònica’), ho pagui la plantilla provinent de BMN amb més retallades i harmonitzacions tardanes.

Hi haurà una nova reunió dia 28 de desembre.

La reforma laboral (per Forges)