All posts filed under “Vacances i permisos

quadre de vacances

Quadres de vacances

Celebram que els mateixos sindicats que a BMN es compixaven en la norma convencional de tria per antiguitat dins de cada nivell i que beneïen, ben al contrari, que galons i nivells retributius fossin la prioritat, ara tornin a respectar el Conveni Col·lectiu que signaren amb la patronal.

Des d’UOB sempre hem dit que la redacció antediluviana del Conveni respecte de les vacances s’hauria de millorar, però els firmants la mantenen amb persistència. Doncs, caldria arribar a un acord dins l’empresa que permeti esvair dubtes i ambigüitats moltes de vegades impulsades des d’instàncies locals de RRHH. Restarem a l’espera. De moment, veim que Bankia es preocupa ben poc de respectar la normativa vigent, ja que encara no ha organitzat els quadres de vacances perquè els treballadors de cada centre puguin emplenar-los i gestionar els solapaments.

Quant a la gestió de solapaments, us recomanam fer valer els vostres drets, sempre amb la màxima serenitat i tranquil·litat:

  • Els dies de lliure disposició no haurien de formar part del quadre de vacances. Precisament, per això es diuen “de lliure disposició”.
  • Els treballadors amb fills en edat escolar tenen dret a fruir de les vacances en períodes de vacances escolars.
  • Amb fills en edat escolar o sense, però respectant el punt anterior, la prioritat no pot ser mai ni per nivell ni per galons. La única prioritat possible és la que marca l’antiguitat dins de cada nivell. És a dir, que no s’han d’interferir, en la tria entre ells, treballadors de nivells diferents. Això, herència de les antigues “categories”, és prou absurd, però és el que hi ha. Si a l’empresa no li agrada, que proposi alternatives i arribi a pactes amb els representants laborals. En cap cas l’empresa (ni cap directiu) pot disposar el que vulgui de manera unilateral.
  • Com sempre, recomanam arribar a acords dins de cada centre i elaborar els quadres de vacances en harmonia i solidaritat. Per això, també recomanam que les tries es realitzin en diversos torns.

La norma que imposa Bankia és que el servei quedi cobert, cosa que, per cert, seria ben raonable si la plantilla no estàs sota mínims degut a l’acomiadament col·lectiu. La qüestió és que no us han de venir amb cap altra excusa, que podria entrar clarament en l’abús de posició jeràrquica.

Intentau arribar a acords i, en cas de dubte, contactau amb nosaltres.

Perill, Conveni

Compte amb les vacances pendents!

Davant del contingut d’una circular que una organització sindical de BMN ha publicat sobre el tema de les vacances pendents de 2017, UOB vol advertir del següent:

  • Les vacances són un dret irrenunciable dels treballadors. S’han de gaudir! S’atrevirà aquest sindicat a negociar el bescanvi de les nostres vacances? Que ho provi!
  • No us refieu de res ni de ningú. Les vacances, son vostres! Aviat ens canviaran d’empresa i, per ventura, canviaran els caps immediats i també algunes normes a nivell intern. El que us hagin dit abans, s’ho endurà el vent. Us recomanam picar d’immediat totes les vostres vacances pendents al portal de l’empleat i esperar esdeveniments.
  • Les vacances anuals s’han de gaudir durant l’any natural al que corresponen. I si no pot ser, ja ho diran.

Per més que hi hagi aprofitats en simbiosi amb la direcció que somiïn en disposar de tots els vostres drets laborals, hi ha altres sindicats que lluitaran sense defallir per defensar-los.

  2017-11-16 – El director de relacions laborals de BMN ens ha confirmat que l’empresa, com ara fa un any, allargarà fins dia 28 de febrer de 2018 la possibilitat d’agafar els dies de vacances 2017 encara pendents per necessitats del servei. Atesa la manca d’instruccions al respecte, però, recomanam, si s’escau, agafar en primer lloc i dins el 2017 els dos dies MiFID d’enguany derivats de l’acord de compensacions de 8 de novembre.