All posts filed under “Pla de Pensions

Inacceptable

Bankia, ni transparència ni seguretat jurídica

El MAR, encara

Tot i haver-los-ho demanat de manera insistent en els darrers temps, Bankia es nega amb rotunditat a mostrar a la representació laboral les xifres del Marco de Asignación de Recursos (MAR), per la qual cosa preveiem que haurem de fer passes (externes) per reclamar aquesta informació. Si el número de treballadors assignats a un centre de treball de Bankia és funcionalment dependent del MAR (i així ho hem patit en l’acomiadament col·lectiu, especialment a les Illes Balears, amb una xifra supradotada d’amortitzacions de llocs de feina respecte d’altres territoris BMN), l’empresa no es pot estar d’informar la representació laboral (que té deure de sigil) o estarà vulnerant l’article 64 de l’Estatus dels Treballadors (drets d’informació y consulta). Consti com a avís.

Pla de Pensions (1): tothom és afectat!

Recomanam a tothom que vulgui saber exactament quins imports se li han disminuït del seu fons de pensions, que demani a l’entitat gestora, via planempleados@caser.es, un extracte d’operacions del seu compte des de la integració dels plans de les caixes (13/02/2014) fins a l’actualitat.

De ben segur que hi trobareu “decrements de provisió”, decrements que han afectat tots els partícips procedents del Pla de Sa Nostra, no només als que varen detectar una disminució dels drets consolidats als seus certificats anuals. El que passa és que en molts de casos la pujada per rendiments va disfressar o ocultar el decrement!

Quan s’estava negociant la transformació de “prestació definida” a “aportació definida”, els assessors tècnics varen dir que tot era possible. Es podia fer qualsevol cosa que emanàs de la negociació col·lectiva. També era possible el que demanava UOB: transformar amb la foto finish a una data anterior als efectes de l’ERO. Així es va fer a Liberbank per evitar impactes negatius en els drets consolidats dels partícips. Per què no es va voler fer igual a BMN? Per què cap sindicat ens va donar suport en aquesta petició? Es va crear un superàvit milionari a costa dels partícips procedents de Sa Nostra. Qui se’n va beneficiar i per què?

Recordem que aquests decrements només varen ser possibles gràcies a la signatura de les draconianes condicions de l’ERO de BMN de 2013, la posterior homologació salarial i els acords en matèria de previsió social dins BMN. Si algú vol demanar explicacions, sobretot perquè no es va voler fer la “foto anterior”, els firmants dels acords de BMN i les seves “consultores” tendran les respostes.

A banda d’aquestes osques, herència de BMN, Bankia també vol treure punta al fons de pensions, en aquest cas dels treballadors desvinculats, tot dinamitant la seguretat jurídica que tenien en el moment de decidir (en alguns casos, simplement rebre) la desvinculació de l’empresa. Continuarà.