Audiència

Audiència al Consolat de la Mar

Ahir divendres, tres representants d’Unió Obrera Balear varen mantenir una audiència amb la Molt Honorable Presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol. Durant la mateixa, hem informat del següent:

  • La denúncia cursada davant la ITSS de les Illes i Inspecció Central (que va arribar a la Comissió Interministerial) sobre els tancaments d’oficines més enllà dels solapaments. Aquests tancaments han creat l’afectació laboral de manera artificial, just abans d’iniciar-se l’ERO
  • L’informe d’UOB sobre la restructuració laboral a Bankia
  • L’ERO de Bankia i el que significa la mobilitat geogràfica per als treballadors insulars
  • Els més de 100 llocs de feina en perill per aquest motiu
  • La reducció acumulada de llocs de feina a les Illes Balears (des de BMN i Bankia) i comparativa amb Andalucia i Regió de Múrcia
  • De l’engany que ha suposat la fusió de les caixes i dels efectes damunt els treballadors, la clientela i la societat en general. Bankia és una entitat participada del FROB, per tant l’Estat, i la seva xarxa prové de les caixes d’estalvis; a les Illes Balears, majoritàriament, de Sa Nostra. Aquestes eren entitats amb finalitat social que evitaven l’exclusió financera, però ara es volen comportar 100% com a bancs. No era aquesta la idea amb què es varen vendre els SIPs i les fusions de caixes

I hem sol·licitat:

  • La vigilància de l’ERO
  • Combatre l’exclusió financera, tot comptant amb els ajuntaments afectats per tancaments de sucursals
  • Instar Bankia a salvaguardar el màxim de llocs de feina: amb peticions de grups de feina específics a les Illes dedicats a sectors clau per a l’economia de la Comunitat
  • Impulsar una agenda legislativa per pal·liar els efectes de la mobilitat geogràfica (aspecte polièdric) damunt els treballadors insulars

Feim una crida al Govern i a totes les institucions en defensa dels llocs de treball (ja prou retallats) de Bankia a les Balears i un clam a la imprescindible compensació per la insularitat. El número de llocs de feina eixalats i d’oficines tancades és de tal magnitud que Bankia no només hauria de respectar la proporcionalitat demogràfica laboral, sinó que hauria d’aplicar un discrim positiu per tal d’evitar les brutals repercussions de la mobilitat geogràfica a la nostra Comunitat, amb uns efectes infinitament més perjudicials que a la plantilla de la península.