La vida de los otros

Feedback entrevistes amb Bankia

Les prevencions que vàrem fer sobre les entrevistes de Bankia a treballadors de BMN eren encertades. Els heralds de Bankia han dut a terme la missió que tenien encomanda i han transmès el missatge: Bankia pensa en mogudes geogràfiques. Per què? Per ventura algú ha decidit quelcom sobre la direcció territorial a les Illes Balears?

Amb molt poca ètica, RRHH ha emprat informació sobre la vida privada dels treballadors entrevistats, en la seva contra. Que em dius que tens fills grans? Ja saps on hi ha les millors universitats! Que tens fills petits? Cap problema, encara no tenen les amistats consolidades! A tot li han tret punta (amb casos particulars d’un cinisme preocupant), i per això convé mantenir la màxima reserva sobre la vida privada, perquè pertany a cada persona i a ningú més, ningú, s’hi ha d’immiscir.

A UOB tenim molt clar què és una illa i què és el continent. Ho hem demostrat en les reestructuracions que hem patit dins BMN. La resta de sindicats presents als comitès d’empresa de BMN a les Illes Balears no poden dir el mateix. Seguiran en la mateixa línia o a partir d’ara tindran en compte la insularitat, i encara més la doble i triple insularitat? 

Durant les entrevistes també ha estat molt lamentable l’excusa discriminatòria donada per evitar emprar la llengua catalana quan ambdós, entrevistat i entrevistador, eren catalanoparlants. Quan entrevisten treballadors que parlen varietats dialectals del castellà, els obliguen a parlar llengua estàndard? No saben devers Bankia què és l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

Tornam a recordar tres punts bàsics que haurien de formar part de l’ABC de les bones pràctiques en polítiques de RRHH:

  • La inestabilitat laboral perjudica tothom: clients, plantilla… i empresa!
  • En l’adequació del lloc de treball, és beneficiós que l’opinió dels treballadors compti al mateix nivell que els objectius de l’empresa
  • Els empleats satisfets són més productius que els descontents