Exempció IRPF prestacions maternitat/paternitat de la SS

Exempció IRPF de les prestacions de maternitat/paternitat de la SS

Si teniu dubtes sobre aquesta qüestió, anau a la font.

Aquí teniu un enllaç a la pàgina informativa de l’Agència Tributària.