UOB: quan la independència és un plus!

La independència és un plus!

La nostra assessoria jurídica és un despatx d’advocats independent i els serveis que presta a UOB es paguen amb les quotes sindicals de les persones afiliades. L’assessoria jurídica, externa completament al sindicat, resta a disposició de les necessitats del col·lectiu i de cada un dels afiliats. El Comitè Executiu es deixa assessorar tècnicament pels advocats, però les decisions les pren el sindicat atenent al bé col·lectiu. Aquesta independència és una de les condicions sine qua non per assolir èxits sindicals i, quan arriba el cas, judicials (*). També és una garantia en la defensa de les persones. UOB no abandona ningú!

L’escàndol de ‘finançament d’activitats sindicals’ a can BMN!

Hem esperat un període prudent de temps per veure si algun sindicat ho explicava, en nom de la transparència i l’accountability. No ha estat així.

Arran d’un procediment de mediació promogut pel sindicat SESFI front a BANKIA, en relació a finançament equitatiu de l’activitat de les seccions sindicals a BANKIA, dia 12 de setembre es va dur a terme una reunió a la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) de Madrid. UOB hi va ser present, igual que la resta de sindicats actualment amb implantació a BANKIA.

Doncs, la nostra sorpresa va ser èpica en llegir la papereta promoguda per SESFI, ja que al HECHO SÈPTIMO s’hi diu:

Séptimo.- Que a lo largo de los años previos a la fusión con Bankia, BMN facilitó a SESFI fondos para colaborar en la financiación de su actividad sindical por importe de 20.000 Euros en 2017, 15.000 Euros en 2016 y 12.500 en 2015.”

Durant la referida sessió del SIMA, hi va haver sindicats –com UOB– que vàrem manifestar que aquests exercicis no havíem cobrat res de BMN per aquests conceptes. Només un sindicat, UGT, no va voler fer cap manifestació al respecte, mentre que SESFI ja s’ha vist, dit per ells mateixos, quant varen cobrar: 47.500 euros en tres anys!

SESFI era el segon sindicat en nombre de delegats a BMN. Doncs, algú ens podria dir quant va percebre el primer, UGT? (si és que en va percebre)

BANKIA, en qüestió de pagaments als sindicats, està fent les coses de manera transparent i acordada. Veurem, al final, si proporcional o no (per això SESFI va promoure aquesta reclamació al SIMA, en què demana més doblers).

El que hem constatat de moment és que BMN feia les coses de manera molt diferent, fent pagaments a certs sindicats i a altres no. Per què? Quins sindicats varen ser els beneficiaris en aquells anys de tanta litigiositat? Aquells l’activitat sindical dels quals era propícia als interessos de BMN, mentre que els altres ni tan sols sabíem que aquests pagaments s’estaven duent a terme? Quin tipus de finançament irregular, en tot cas no equitatiu, de sindicats és aquest? Quins interessos poden defensar els sindicats subvencionats? I si ara ja demanen més doblers, en què s’han gastat aquells? Rendiran comptes?

BANKIA és l’entitat successora de BMN a tots els efectes. Haurem de demanar, per tant, a BANKIA, que examini els comptes comptables i doni fe, de manera transparent, a tota la plantilla, de tots els pagaments a sindicats que es varen dur a terme a BMN. La plantilla té dret a saber-ho.

Els extractes del compte corrent d’UOB estan, com sempre, a disposició de tots els nostres afiliats per certificar que els nostres ingressos provenen de les quotes d’afiliació i no de subvencions patronals manifestament irregulars.

Som i serem… LA VEU DE LA PLANTILLA!

Amb el teu suport, el sindicat vol continuar amb l’actitud de crítica i de vigilància permanent. Tenim ideologia i experiència, una línia, un criteri, un nord, una guia permanent, uns objectius clars, una cultura sindical i… COHERÈNCIA.

Mantindrem alta la guàrdia mentre segueixin els intents de la patronal del sector de dinamitar drets laborals. Estam sempre alerta i preparats per si el futur ens exigeix mantenir o incrementar l’actuació en defensa del col·lectiu. El grau de “necessitat” d’un sindicat com UOB és directament proporcional a l’enduriment empresarial. És el quid pro quo d’un estira i arronsa: a més pressió de l’empresari, més resistència dels treballadors. I d’això en sabem perquè a UOB ens han entrenat a bastonades. El mèrit de gaudir d’una mata de jonc és sobretot de la plantilla, però també de les polítiques de personal repressives. Si Bankia (ep, i certs sindicats!) gira full a l’etapa BMN i vol construir enlloc de destruir també ens trobarà disposats a pactar, perquè també en sabem: durant varis mandats seguits, a Sa Nostra, vàrem viure estabilitat laboral i institucional gràcies al Pacte d’Empresa i la cultura de pacte. En qualsevol cas, l’actuació d’UOB sempre tindrà per brúixola la defensa a ultrança dels drets laborals!

Si vols seguretat i compromís…

EL 28N, VOTA UOB!

UOB, sempre al teu costat, fent feina per millorar!

(*) Galeria d’imatges d’interès. O qui és capaç de signar què?