Bankia es menja BMN

Sobre la instal·lació de mitjans i la integració tecnològica amb Bankia (2)

Correspondència UOB

Dia 30 d’agost, arran de la publicació del comunicat d’Àrea 960/033/2017, vàrem adreçar-nos per escrit a RRHH tot manifestant i sol·licitant el següent:

  1. L’empresa havia incomplert el seu compromís d’informar puntualment la representació laboral davant qualsevol aspecte relacionat amb la fusió amb Bankia que afectàs la plantilla. I els punts 1 i 2, 3 i 4 del “conjunto de tareas relacionadas con el proceso de cambio en el puesto de trabajo” –y, possiblement, les “actuaciones adicionales”–, afectaven directament la plantilla i entenem que també les relacions laborals.
  2. Notàvem que tant la substitució de mitjans com la formació, deien, s’havia de dur a terme en “horario de tarde”. Segons la tasca n. 2, “el día establecido del cambio, será necesario que la plantilla de la oficina esté presente, ya que una vez hechos los trabajos por parte de los técnicos, estos mismos técnicos impartirán una formación presencial al personal de la Oficina en el manejo del nuevo equipamiento instalado”. Segons la tasca n.1, s’avisaria l’oficina amb una setmana d’antelació, del tot insuficient al nostre entendre. No ens consta que aquesta formació presencial hagués estat planificada dins la Comissió de Formació. En tot cas, emplaçàvem a negociar amb la representació laboral les compensacions derivades de la dedicació extrahorària. Al nostre entendre, aquestes hores (i les que s’esdevindran en futurs capítols de la integració en Bankia) s’emmarquen dins l’article 33 del Conveni Col·lectiu de Caixes, horas extraordinarias de carácter estructural. Per descomptat, també s’haurien d’incloure en aquesta categoria les hores que ja venen realitzant els treballadors dels Serveis Centrals involucrats en el canvi tecnològic. Sol·licitàvem que es dugués a terme el còmput de les mateixes per valorar les compensacions corresponents.
  3. El punt 3 de la circular (entenem que el “debe de” volia ser un “debe”) diu que el personal de l’oficina haurà de realitzar una bateria de proves per garantir que tots els llocs de treball funcionaran correctament al dia següent en l’entorn operatiu de BMN. Vàrem manifestar que aquesta bateria de proves l’havia de proporcionar l’empresa i que havia de ser la mateixa per a totes les oficines i llocs de feina. (Relacionat amb el punt següent.)
  4. El punt 4, tot derivant del punt 3, diu que el director de l’oficina haurà de signar la conformitat de les instal·lacions i de les proves realitzades (el “debe de” vol ser un “debe”, doncs). Sol·licitàvem que s’ajustàs exactament a això i que no s’anàs més enllà. No s’havia de fer recaure en una sola persona (un usuari, al cap i a la fi) segons quina responsabilitat, atesa la quantitat d’incidències que es poden donar en qualsevol canvi tecnològic, en cap cas imputables als usuaris. El director pot signar que les proves del front end del dia n han estat satisfactòries, però no que el dia n+1 tot (front end i back end) funcionarà a la perfecció. A aquests efectes, vists els documents que ha penjat l’empresa, els afiliats a la UOB rebran una recomanació.
  5. Finalment, sol·licitàvem confirmació si, com es dóna a entendre a la circular, el canvi es durà a terme a totes les oficines de BMN o si n’hi hauria que en quedarien fora, tot sol·licitant la classificació corresponent, oficines dins el canvi / oficines fora del canvi.

A l’hora de finalitzar l’edició d’aquesta entrada encara no hem rebut cap resposta per part de RRHH.


Recomanació als directors

atenció i alerta

Les persones afiliades a la UOB rebran per correu electrònic un text supervisat per la nostra assessoria jurídica per incloure a les observacions del full “Conforme Instalación Integración Tecnológica Puesto de Trabajo” en cas de conformitat.

Restam a disposició.


Volem una Mesa Laboral!

esperant una reunió, encara

Reiteram el que dèiem al nostre comunicat de 27 de juliol: cal convocar una Mesa Laboral per tractar aquest i altres temes que romanen damunt la taula de RRHH de BMN.