La vida de los otros

Entrevistes a RRHH

Just després dels acords de les Juntes Generals favorables a la dissolució del BMN dins Bankia i sense esperar (ja res no ens ve de nou) les autoritzacions dels organismes que han d’autoritzar i donar pas a l’efectivitat de l’operació corporativa, han començat a passar coses en l’àmbit laboral de BMN.

El mateix divendres el director de Relacions Laborals ens va comunicar verbalment que de manera imminent se citarà a treballadors de BMN per mantenir entrevistes personals amb gent enviada des de Bankia. Un fet laboralment rellevant com aquest es despatxa amb una ronda de cridades telefòniques als sindicats? Fa mesos, mesos!, que els sindicats demanam una reunió de la Mesa Laboral. El BMN teledirigit per Bankia no es distingueix del BMN autònom en el menysteniment dels drets d’informació i consulta de la representació laboral. Començam bé!

Diuen que el procés d’entrevistes començarà per treballadors dels serveis centrals (Múrcia, Granada i Palma) i seguirà amb els de tota la xarxa comercial. En cada cas, es farà per ordre jeràrquic (se citarà primer els responsables i coordinadors d’unitats i a directors d’oficina, i després els indios).

Ens demanam què ha passat amb l’arxiu d’expedients que tenia RRHH de Sa Nostra, on ja hi havia una ingent feina de ‘qui és qui’ i d’anàlisi de llocs de feina. A més a més, BMN va dur a terme, o això deia (la informació donada als sindicats ha estat mínima), estudis sobre els llocs de feina. Doncs, què passa ara? Quina informació ha fluït cap a Bankia? No serveix de res, tot el que han fet a BMN? I l’herència de les caixes? Bankia va a la seva? Volen extreure altre tipus d’informació? Quina?

En definitiva, els nostres expedients laborals varen passar a BMN i ara hauran passat a Bankia. Qui sap on acabaran.

Seguirem informant si hi ha novetats, però vet aquí algunes recomanacions de cara a aquestes entrevistes que ara comencen:

  • Acudiu-hi, com és natural, de bona fe, cara alta, amb un somriure, to cordial i la màxima professionalitat (esperam tot el mateix dels entrevistadors, siguin interns o externs); teniu cura de la vostra comunicació no verbal
  • Si us fan preguntes que s’immisceixin en el terreny estrictament personal, fer-ho evident i declinar contestar (esperam també que es respectin els drets fonamentals i constitucionals)
  • Contestau amb sinceritat tot allò que us demanin sobre les feines que duis a terme (preparau un poc l’entrevista en aquest sentit, repassant mentalment el vostre quefer diari, setmanal, mensual…)
  • Ara bé, si us fan preguntes sobre la vostra disponibilitat per ser objecte de qualsevol modificació substancial de condicions de treball, mobilitat funcional o geogràfica, desvinculació ‘voluntària’, etc., que cadascú respongui allò que trobi adient, però nosaltres recomanam no parlar de més: no es coneixen en absolut els escenaris de futur, però podeu tenir per segur que Bankia ja ha fet els seus números. Qualsevol cosa que digueu de més podrà ser utilitzada en contra vostra!
  • Tot amb tot, mostrau-vos oberts i receptius als canvis en general sempre que afavoreixin l’empresa i la relació laboral: els canvis obrin la porta a oportunitats de millora
  • Teniu present la doble vessant de la formació: és un dret del treballadors i una obligació de l’empresa facilitar-la; en aquest sentit, no admeteu cap insinuació en el sentit que el canvi us superarà i que per tant ‘sobrau’

Finalment, volem recordar algunes coses que haurien de formar part de l’ABC de les bones pràctiques en polítiques de RRHH:

  • La inestabilitat laboral perjudica tothom: clients, plantilla… i EMPRESA!
  • En l’adequació del lloc de treball, és beneficiós que l’opinió dels treballadors compti al mateix nivell que els objectius de l’empresa
  • Els empleats satisfets són més productius que els descontents