Molt important!

La importància del teu vot a Bankia Illes Balears

La importància del teu vot. Un poc de cultura sindical contra ‘contaminacions’ interessades

Votam cada quatre anys en eleccions sindicals (el 28N no faltis a la cita!) per elegir els comitès d’empresa, òrgans unitaris de representació dels treballadors per província i per centre de treball, a l’empresa.

A Bankia i a les Illes Balears, elegirem dos comitès: el de l’edifici Ter, de 9 membres, i el de la resta de centres, agrupats sota la denominació ‘Balears’ en un sol comitè de 17 membres.

Segons els vots que obté cada candidatura en cada comitè, normalment presentades pels sindicats, es reparteixen proporcionalment les vocalies de cada comitè entre les candidatures.

Primer fet elemental, perquè no t’embullin:

  • LES ELECCIONS SÓN PER COMITÈ!

Després de la seva constitució, els comitès, de comú acord, podrien constituir un comitè intercentres (CI), que esdevindria l’interlocutor amb l’empresari. Però els sindicats estatals no ho fan. I això que disposar d’un CI permet actuar de manera unida tots els representants laborals. Front a una sola representació empresarial, una veu de la part social. Lluny d’això, els sindicats estatals, endeutats amb la banca, prefereixen, en el sector financer, negociar per seccions sindicals i facilitar a les direccions el divide et impera. (UOB sempre que va tenir ocasió va constituir el CI, tant amb els antics Cuadros de Sa Nostra com amb CCOO.)

Fins ara, UOB ha obtingut la majoria absoluta en els comitès de les Illes Balears. Primer amb Sa Nostra i després amb BMN. Això ens ha permès, en els darrers temps, ser la pedra dins la sabata d’alguns directius (i sindicats!) del banc sense nom i anar fins a l’enfront (Inspecció o Tribunals) quan ha calgut, amb total legitimació.

Si fas feina a Bankia a les Illes Balears, la majoria d’UOB és, ni més ni menys, la clau de volta de la teva defensa futura contra decisions arbitràries i acords lesius: si UOB conserva la majoria en el Comitè, podrà tenir ulls per tot, a més de veu i vot, en el moment i el lloc oportú, per fer empegueir, si s’escau, els sindicats majoritaris, i fer-los modificar redactats abans de ser signats, com va passar a l’ERO Bankia 2018.

La resta de sindicats que es presenten a les Illes ja tindran sobrada representativitat per ser als àmbits de negociació de Bankia. Que no t’emboliquin amb barroeres apel·lacions al vot útil.

El vot útil a les Illes Balears és per a UOB!

Doncs, segon fet elemental, perquè no t’embullin:

  • SI UOB CONSERVA MAJORIES A LES ILLES BALEARS, PODRÀ SER PER TOT PER VIGILAR I FISCALITZAR LES NEGOCIACIONS SINDICALS QUE HI HAGI MADRID!

Doncs, què prefereixes? Unes meses de negociació sindicals AMB UOB o SENSE UOB? El 28N, tu decideixes!

I si fas feina a Son Fuster, t’interessa llegir…

El cas (singular) del Comitè de Ter

Si hi ha necessitat laboral en un centre concret, només en un, la llei és molt clara: qui negocia és el comitè d’aquell centre. Així va ser quan els directius de BMN varen haver de “tornar a origen” (excepte Palma!) els megalòmans serveis centrals que havien muntat a Madrid. Qui va negociar va ser EL COMITÉ dels Serveis Centrals de Madrid.

Si feis un cop d’ull a la candidatura d’UOB d’Edifici Ter (sense voler desmerèixer altres candidats que, per les raons que siguin, van en llistes electorals), hi trobareu professionals de Bankia, alguns actualment en ‘primera línia’ sindical, que, en conjunt, atresoren una gran experiència en negociacions col·lectives i els entrellats associats. Tota la candidatura està formada per persones ben conscients de la necessitat de defensar els drets laborals.

Si fas feina a l’edifici Ter, el 28N decidiràs quin tipus de comitè vols per a l’edifici singular de Ter. Si algun dia hi ha un denou en aquest centre, la teva millor assegurança és, no ho dubtis, VOTAR UOB!

Si vols seguretat i compromís…

EL 28N, VOTA UOB!

UOB, sempre al teu costat, fent feina per millorar!