Eleccions Bankia 2018

Eleccions 28N: què elegim?

Què elegim el 28N?

En l’annex que trobareu a la Intranet (espai Elecciones Sindicales) hi teniu les dades quantitatives de tots els Comitès d’Empresa de BANKIA que triaran les urnes el 28N. Arran d’això, volem fer avinents unes informacions per a coneixement general, molt rellevants, perquè tothom sàpiga què és el que estam elegint i per a què:

 • Les eleccions sindicals, normalment quadriennals, són per província i per centre de treball.
 • Si un centre de treball té més de 50 treballadors, elegeix un Comitè d’Empresa
 • El Comitè és l’òrgan unitari de representació de les treballadores i els treballadors, al que la llei confereix drets d’informació, consulta, representació, defensa…
 • A les Illes Balears hi ha dos centres de treball electorals, i cada un triarà el seu Comitè.
 • Els dos Comitès són el de l’edifici de Son Fuster, anomenat per a aquest procés electoral Comitè Edifici Ter i el format per l’agrupació de la resta de centres (les oficines), anomenat Comitè Balears.
 • El Comitè de Ter serà de 9 membres, ja que el cens és de 101 treballadors (dins el rang 101-250). Fins ara, el Comitè Serveis Centrals ex BMN era, també, de 9 (6 UOB i 3 UGT).
 • El Comitè Illes Balears serà de 17 membres, ja que el cens és de 706 treballadors (dins el rang 501-750). Fins ara, el Comitè Xarxa de Sucursals ex BMN era de 21 (16 UOB, 3 UGT, 2 CCOO ) i el Comitè ex BANKIA era de 9 (2 CCOO, 2 UGT, 2 SATE, 1 CGT, 1 ACB, 1 ACCAM).

Dels comitès a la mesa laboral-sindical

Per què si a les eleccions triam ‘comitès d’empresa’, aquests òrgans passen desapercebuts durant tot el mandat de quatre anys?:

 • Quan hi ha diversos Comitès, la llei i el Conveni Col·lectiu poden permetre la creació d’un comitè intercentres. Això és així perquè l’empresa tingui un sol òrgan interlocutor per negociar. A Sa Nostra es constituïa aquest comitè intercentres. A BMN no es va fer, i a BANKIA tampoc no es fa, perquè si es fes, els sindicats majoritaris veurien, numèricament, molt minvada la seva representativitat.
 • El que es fa a les empreses amb diversos comitès i amb presència multiprovincial, com el cas de BANKIA, per operativitat i atès que la llei contempla la constitució de ‘comissions negociadores’,  és conformar una mesa laboral-sindical que ostenta la representació de tots els comitès i delegats de personal. Negocien les seccions sindicals, per delegació dels comitès.
 • Per fer això, cada comitè d’empresa s’ha de reunir com a mínim una vegada i acordar, SI S’ESCAU, la delegació de les seves funcions a la mesa laboral, formada per les seccions sindicals amb implantació (presència orgànica a l’empresa).

Implicacions 28N a les Illes Balears

Captura ComitésDoncs, en aquest moment cal fer algunes valoracions. Acompanyam una imatge amb la primera part del llistat de Comitès, ordenats per número de membres (el número de membres el marca la llei), i per número d’electors que trien cada comitè.

Aleshores:

 • UOB, com de costum, presentarà candidatura als dos comitès de les Illes Balears.
 • El Comitè de Ter, de 9 membres i cens de 101 treballadors, és el 25è de la llista de tot BANKIA.
 • Però el Comitè d’Empresa de Balears a triar el 28N és el 5è de tot BANKIA. I aquest ordinal és prou important!
 • També és cabdal que els dos comitès de les Illes Balears conservin una cosa que sempre hem remarcat, durant dècades, en cada una de les eleccions: la UNITAT D’ACCIÓ!
 • Els dos comitès estan a una distància remarcable dins l’ordre comentat, però aquesta distància queda salvada si es manté la unitat d’acció.
 • Un altre punt que emfatitzarem és que si UOB revalida la majoria als comitès de les Illes Balears, ningú altre no estarà legitimat per representar els treballadors de les Illes Balears SENSE COMPTAR AMB EL CONCURS D’UOB!
 • UOB, tot i revalidar majories, no lleva la cadira a cap sindicat, menys encara als majoritaris, amb butlles legislatives. Però ells sí que podrien tancar la porta a UOB, i ho sabem cert perquè no seria la primera vegada que ho intenten, si UOB no assoleix majories clares a BANKIA a l’àmbit de la Comunitat Autònoma.
 • Què creis que serà millor per als treballadors de les Illes Balears? Unes hipotètiques meses de negociació AMB UOB, o SENSE UOB?

De tot això en parlarem àmpliament en futurs comunicats.

Les candidatures d’UOB, a punt!

Sense estridències, enganys, argúcies ni pressions, UOB ha omplit les seves llistes, eixamplant encara més les candidatures presentades fa quatre anys, tot i la reducció de plantilla soferta amb l’ERO de BANKIA.

Som al teu costat i sempre ens hi trobaràs!